VŠĮ ‚SOTAS‘ (Socialinės Tarnystės Savanoriai)


Telefonas: 852121453; 868576331
Kalvarijų 159, Vilnius


VŠĮ ‚SOTAS‘ (Socialinės Tarnystės Savanoriai) programos

Amžius: 6–19 m.

Patyriminio ugdymo programa „Iššūkis“

Patyriminio ugdymo programa „Iššūkis“ remiasi patyriminės pedagogikos metodu. Patyriminės pedagogikos metodas- tai procesas, kuriame ugdymas vyksta per asmeninę patirtį, jo objektas yra ne asmuo, o grupė. Šis metodas remiasi ne elgesio pokyčiu ar patirtais išgyvenimais, bet noru savo veiksmus įvertinti, apmąstyti ir keisti. Labai svarbus metodo elementas yra visų dalyvių refleksija, įgytos patirties įvertinimas. Tai- į veiksmą orientuota metodika, siekianti mokymosi per patirtį ir iš savo patirties. Programą sudaro 5 dalys: ‚komanda“, „atrask kartu“, „aš ir kiti“, „įveik kliūtį“, „didysis iššūkis“. 1 dalis „Komanda“ –komandos formavimo procesas, 2 dalis „Atrask kartu“- bendrų pomėgių atradimas; 3 dalis „Aš ir kiti“ –gilesnis savęs ir komandos narių pažinimas; 4 dalis „Įveikti kliūtį“- komandos formavimo procese iškilusių sunkumų įveikimas; 5 dalis „Didysis iššūkis“- susiformavus komandai skiriamas iššūkis gamtoje, kurį reikia įveikti kartu. Programos veiklą sudarys: įvairūs patyriminiai žaidimai ir komandinės užduotys, žygiai, emocinės raiškos ugdymo užsiėmimai, grupiniai teminiai pokalbiai, komandiniai sportiniai žaidimai. Šie užsiėmimai skirti formuoti vaikų komandinius įgūdžius: bendradarbiavimo, tolerancijos vienas kitam, gebėjimo būti grupėje, gebėjimo priimti naujus narius į grupę, mokymosi lyderystės savybių, gebėjimo pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, gebėjimo padėti vienas kitam, tarpusavio santykių formavimo, bendro rezultato siekimo. Taip pa vaikai ugdomi įvertinti silpnąsias ir stipriąsias asmenines savybes, įveikti baimes, nagrinėti vertybes, skatinami priimti atsakomybę, laužyti stereotipus, ugdyti empatiškumą. Vaikai mokysis reikšti, suprasti, reflektuoti savo jausmus ir emocijas. Dalyviai ugdys ekologinį sąmoningumą ir įgys specialių techninių žinių ir įgūdžių.