VšĮ Pal. J.Matulaičio socialinis centras


Telefonas: 8-52461772
Matulaičio a. 3, LT-05111, Vilnius


VšĮ Pal. J.Matulaičio socialinis centras programos

Amžius: 12–14 m.

„Tranzitas“

Programa skirta paaugliams, patiriantiems įvairius sunkumus šeimoje ar mokykloje. Per aktyvius, žaidimų ir kitus neformaliojo ugdymo metodus, bus siekiama gerinti paauglių socialinius įgūdžius. Įvairių grupelių - socialinių įgūdžių, žaidimų, meno, sporto - metu bus ugdomi konfliktų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, savęs pažinimo, konstruktyvaus savo nuomonės išreiškimo, sprendimų priėmimo gebėjimai, taip pat gebėjimai išklausyti ir priimti kito nuomonę. Paaugliams bus suteikiama galimybė save išbandyti įvairiose srityse, daugiau sužinoti apie save, ne tik įdomiai leisti laiką, bet ir ugdytis.

Amžius: 12–18 m.

Mergaičių savęs pažinimo, socialinių įgūdžių ugdymo grupė

Programa skirta 12-18 amžiaus merginų socialinių įgūdžių, savęs pažinimo ir priėmimo ugdymui.

Šių tikslų bus siekiama teorinio švietimo, praktinių užsiėmimų, diskusijų, filmų peržiūrų, patirtinių susitikimų metu.

Daug dėmesio bus skiriama mergaičių savęs pažinimui ir priėmimui. Mergaitės mokysis reikšti savo nuomonę, išsakyti savo mintis ir klausytis kitų; atpažinti ir priimti kylančius jausmus, gerbti kitų jausmus; pagarbiai bendrauti; prisiimti atsakomybes už savo veiksmus, pasirinkimus; bus ugdomi mergaičių higienos, sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Amžius: 14–19 m.

Tramplinas

Tramplino programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 19 metų, kurie patiria socialinius ir psichologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškodami darbo. Programos tikslas yra padėti jaunam žmogui pažinti save bei stiprinti asmeninius gebėjimus veikti kasdienybėje. Programą sudaro:

Individualus darbas  

  • Socialinės konsultacijos: jaunuoliai turi galimybę susitikti individualiai pasikalbėti apie jiems svarbias asmenines temas. Susitikimuose dažniausiai kalbama apie tai, kaip spręsti iškilusius sunkumus šeimoje, mokykloje ar tarp draugų, kaip pasirinkti profesiją, susirasti darbą, kaip elgtis nusižengus įstatymams ir kitomis temomis.
  • Atstovavimas: socialiniai darbuotojai kartu su jaunuoliu, priklausomai nuo situacijos, gali vykti į kitas institucijas, jei to negali padaryti šeimos nariai ar kiti artimieji.
  • Tarpininkavimas: darbuotojai kartu su jaunuoliu  dalyvauja pokalbyje dėl darbo, organizuoja pažintinius vizitus į profesines mokyklas, padeda susirasti laisvalaikio veiklą ir tarpininkauja kitose srityse.
  • Funkcionalus konsultavimas: pokalbiai tarp darbuotojų ir jaunimo neturi iš anksto nustatytos temos ar laiko trukmės. Socialiniai darbuotojai reaguoja į kylančius klausimus, dilemas, konfliktus pagal esamą situaciją.

Grupiniai užsiėmimai. Grupių metu siekiama per skirtingas kasdienines veiklas, pavyzdžiui, maisto gaminimą, stalo futbolo žaidimą, filmų žiūrėjimą, pokalbius rate, ugdyti jaunuolių bendravimo, savikontrolės, konfliktų sprendimo, komandinio darbo, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas saugaus bendravimo užtikrinimui, grupės procesams bei įgalinimui patiems jaunuoliams inicijuoti, planuoti veiklas ir jų įgyvendinimą. Grupiniai užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 19 val.

Patirtiniai savaitgaliai. Tai ilgalaikė patirtinio ugdymo programa, kuri yra integruota į bendrą darbo su grupe procesą. Išvažiuojamųjų savaitgalių metu dėmesys skiriamas skirtingų kompetencijų ugdymui, pavyzdžiui, bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitoms kompetencijoms. Jaunuoliai yra skatinami išsikelti asmeninius ir/ar grupinius iššūkius atliekant lauko ir vidaus patirtines užduotis. Didelis dėmesys skiriamas išgyventos patirties aptarimui (refleksijai), siekiant sąmoningai suvokti savo elgesį.

Mūsų darbuotojų komandai svarbu:

Tikslas. Manome, jog svarbiausia jaunam žmogui atpažinti ir suprasti savo ar aplinkos barjerus, kurie trukdo gerai jaustis ir veikti kasdienybėje. Siekiame sužadinti jų norą keisti situaciją, palydėjimą tame keitimo ir keitimosi procese. Tikime, jog sumažėjus vidiniams ir/ar išoriniams konfliktams jaunas žmogus galės adekvačiau vertinti savo situaciją ir daryti pasirinkimus.

Santykis su jaunuoliu. Veiklose mums svarbiausias akcentas yra pasitikėjimu grįstas santykis tarp jaunuolio ir darbuotojų bei tarp pačių jaunuolių. Su šeima dirbame tik tada, jei ji yra resursas, o ne trukdis, sprendžiant iškilusius sunkumus.

Komandinis darbas. Darbas komandoje mums svarbus, nes galime kompleksiškiau pažvelgti į jaunuolio ar grupės tikruosius poreikius bei ieškoti geriausio būdo juos atliepti. Esant poreikiui ir galimybei bendradarbiaujame su kitų institucijų darbuotojais.

Atvira jaunimo erdvė „Sofkė“

Sofkės atvira erdvė – tai vieta penktadienio vakarams, kur tu gali šiltai pabūti su draugais, pakalbėti su mumis, leisti laiką juokaudamas, sėdėdamas, žaisdamas stalo futbolą, žiūrėdamas filmus ar gerdamas arbatą. Atviroje erdvėje tu neprivalai „kažką būtinai veikti“, užsirašyti į dalyvių sąrašą ar išeiti tik viskam pasibaigus. 

Amžius: 7–12 m.

Vaikų savęs pažinimo ir ugdymo grupė

Programa skirta 7 – 12 amžiaus vaikams, patiriantiems įvairius sunkumus šeimoje ar mokykloje. Per aktyvius žaidimų ir kitus neformaliojo ugdymo metodus, bus siekiama gerinti jų socialinius ir kitus įgūdžius. Įvairių grupelių - socialinių įgūdžių, savęs pažinimo, žaidimų - metu bus ugdomi konfliktų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, savęs pažinimo, konstruktyvaus savo nuomonės išreiškimo, sprendimų priėmimo gebėjimai, taip pat gebėjimai išklausyti ir priimti kito nuomonę. Vaikams bus suteikiama galimybė save išbandyti įvairiose srityse, daugiau sužinoti apie save, ne tik įdomiai leisti laiką, bet ir ugdytis. socialinių įgūdžių, savęs pažinimo ir priėmimo ugdymui.

Šių tikslų bus siekiama teorinio švietimo, praktinių užsiėmimų, diskusijų, filmų peržiūrų, patirtinių susitikimų metu.