Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“


Telefonas: 852670693
Gerovės g. 1, Vilnius

Vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Mūsų nameliai“ Vilniaus mieste Naujojoje Vilnioje veikia daugiau nei dešimtmetį ir vykdo nuoseklią socialinę ir psichologinę pagalbos programą socialiai silpnų bendruomenės narių – vaikų ir jų šeimų - gyvenimo kokybės gerinimui, elgesio ir emocinių problemų sprendimui, bendradarbiaujant su kitomis Vilniaus miesto valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Dienos centrą lanko 40 vaikų ir paauglių iš socialiai silpnų ir socialinės rizikos šeimų. Dienos centre vaikams teikiamos socialinės paslaugos, pagalba ruošiant namų darbus, organizuojami neformalūs kūrybiniai ir ugdomieji užsiėmimai stiprinantys vaikų savivertę bei skatinantys socializaciją visuomenėje.


Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ programos