Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: +37052728791
Minties g. 56, Vilnius


Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

logo
Amžius: 10–17 m.

Akademinis piešimas ir tapyba

Užsiėmimų metu vaikai mokysis piešti bei tapyti akademiniais pagrindais, susipažins su meno istorija nuo priešistorės iki šiuolaikinio meno, išbandys įvairias piešimo ir tapybos technikas, susipažins su kompozicijos pagrindais, turintieji tikslą stoti į dailės mokyklas, ruošis stojamiesiems egzaminams. Taip pat vaikai moksleivių atostogų metu lankys parodas muziejuose, bei muziejų paruoštas edukacines pamokas, o gegužės mėn. vyks į Rumšiškių liaudies buities muziejų susipažinti su lietuvių liaudies architektūra, buities daiktais, bei originaliąja puošyba.

logo
Amžius: 13–19 m.

Aktyvaus jaunimo būrelis „SAVI“

Programa skirta aktyviam jaunimui, siekiančiam įgyti praktinės socialinės ir kultūrinės veiklos patirties, pažinti save ir įgyti žinių, reikalingų idėjų realizavimui nuo planavimo iki įgyvendinimo.

logo
Amžius: 6–9 m.

Anglų kalbos būrelis 1-2 klasių vaikams.

Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų ir antrų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną.

logo
Amžius: 10–13 m.

Anglų kalbos būrelis 3-5 klasių mokiniams

Anglų kalbos būrelio programa skirta 3-5 klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Dėmesys užsiėmimų metu skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbelius. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną.

logo
Amžius: 12–17 m.

Dailės būrelio ,,Saulutė“ programa paaugliams ir jaunimui.

Dailės būrelis „Saulutė“ skirtas meniniam vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius ir kūrybinius gebėjimus. Lankantys būrelį mokiniai susipažins su įvairiomis dailės technikomis, eksperimentuos ir improvizuos, galės praktiškai išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines dailės raiškos priemones. Dailės užsiėmimų metu vaikai dirbs su guašu, akrilu, akvarele, tušu, kreidelėmis, pastele, pieštukais, mokysis įvairių dailės technikų – monotipijos, gratažo, koliažo ir kt. Kurdami vaikai patirs teigiamų emocijų, lavinsis kūrybinį mąstymą, mokysis išreikšti savo mintis, vertinti ir įsivertinti. Savo darbus vaikai eksponuos parodose, dalyvaus įvairiuose konkursuose ir kituose renginiuose. Dailės būrelis “Saulutė” - tai pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, estetinio skonio, dailės raiškos, kūrybinio mąstymo ir vaizduotės ugdymo priemonė.

logo
Amžius: 8–16 m.

Šokių būrelis ,,Tu gali, mes kartu galime“

Užsiėmimų metu vaikai ugdysis muzikinę klausą, judesių koordinaciją, plastiškumą, stiprins raumenų sistemą, koreguos laikyseną. Palaipsniui įgis gebėjimą improvizuoti pagal pasirinktą muziką, atsiskleis kūrybinės savybės, noras kurti, improvizuoti. Išmoks bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Atsikratys scenos baimės, įgis pasitikėjimą savimi.

logo
Amžius: 10–19 m.

Asmenybės ugdymas teatro raiška

    Žirmūnų vaikų ir jaunimo klube teatro studiją lankantys mokiniai teatro priemonėmis (etiudais, psichofizinių pratimų sistema, teatro žaidimais, socialinio teatro formomis ir kt.) lavins bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, scenos kalbos ir judesio įgūdžius, aktorinio meistriškumo pradmenis. Vaikai išsiugdys asmenines, bendrąsias, dalykines kompetencijas, dalyvaus bendruose pasirodymuose, miesto šventėse, stebės spektaklius, tobulės visapusiškai per teatro raišką ir gebės įgytas žinias, įgūdžius pritaikyti asmeniniame gyvenime bei socialinėje aplinkoje.

Amžius: 10–19 m.

Fotografijos/fotografijos istorijos būrelis

Fotografijos būrelyje vaikai susipažins su fotografija, jos bruožais ir istorija, technikomis ir kūryba. Užsiėmimuose vaikai išmoks fotografuoti pagrindinių žanrų fotografijas: natiurmortus, peizažus, portretus ir t.t. Taip pat susipažins su skirtingomis fotografijos technikomis ir galės pasirinkti artimiausią savo kūrybos stiliui. Fotografuodami ir besigilindami į skirtingų žanrų ir technikų subtilybes, vaikai ugdys estetinius gebėjimus. Turės galimybę fotografuoti XIX a. technika tiesiai į popierių, naudojantis tiesioginio pozityvo technika. Kurdami savo seriją ar ciklą vaikai ugdys kūrybinį mąstymą ir vaizduotę, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.  Įgyvendinant  sumanymus vaikai ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi. Šie įgūdžiai pravers ne tik kūryboje, bet ir kitose gyvenimo srityse.  Būrelio vaikai turės galimybę dalyvauti įvairiose parodose ir konkursuose. 

Amžius: 7–11 m.

Lietuvių kalbos būrelis pradinukams

Programa yra skirta pradinių klasių vaikams, kuriems sunkiai sekasi įsisavinti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus, rašybą. Ypač laukiami vaikai iš rusakalbių, lenkiškai kalbančių šeimų. Užsiėmimuose vaikai skaitys, klausys lietuviškų tekstų, žiūrės video medžiagą, aiškinsis lietuvių kalbos gramatiką, lygins ją su rusų kalbos gramatika.

Amžius: 7–10 m.

„Bendraukime lietuviškai“

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams, kuriems dėl įvairių priežasčių (auga kitatautėse šeimose, šeima grįžo iš emigracijos ir t.t.) yra sunku bendrauti lietuviškai. Užsiėmimų metu vaikai mokysis taisyklingai šnekėti, pasakoti istorijas, mokysis lietuvių poetų eilėraščių, plačiau susipažins su Lietuvos kultūra, istorija, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas.