Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 852457960
L.Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius LT 04303


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–17 m.

Šokių studijos programa

TIKSLAI

 1. Ugdyti kūrybingą ir laisvą asmenybę, galinčią išreikšti savo sugebėjimus.
 2. Ugdyti tautinę savimonę, mokyti suvokti tikrasis vertybes.
 3. Ugdyti choreografinius įgūdžius, artistiškumą.
 4. Skatinti mokinių kūrybingumą.
 5. Atskleisti ir lavinti įgimtus talentus.
 6. Puoselėti ir skatinti mokiniu organizacinius sugebėjimus.

UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti sąmoningą ir harmoningą kūno judesį, koordinaciją, tobulinti psichomotorinį aparatą.
 2. Formuoti taisyklingą kūno laikyseną.
 3. Ugdyti ritmo judesį, judesio muzikalumą.
 4. Mokyti choreografijos elementų ( pavieniui, šokių figūrose) formuoti porinio ir bendrojo šokio įgūdžius.

Sužadinti mokinio norą pažinti choreografijos leksiką ir ja reikšti savo jausmus ir energiją

Amžius: 6–17 m.

Piešimo studijos programa

TIKSLAS

Plėtoti ugdytinių intuityvų supančio pasaulio įvairovės suvokimą. Puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą. Supažindinti su pagrindiniais vizualios raiškos elementais ir būdais. Plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui. Formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius. Suteikti pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas. Ugdyti dailės kūrinio suvokimo pradmenis. Skatinti domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais. Formuoti pradinius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis. Formuoti vizualinio komunikavimo gebėjimus.

UŽDAVINIAI

Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

PROGRAMOS TYRINYS

Teorija ir praktika

Amžius: 6–16 m.

Kalendorinių švenčių ir renginių studijos programa

TIKSLAS

 1. Atskleisti vaikų menines savybės.
 2. Sudominti vaikus muzikiniu menu.
 3. Lavinti muzikinę klausą, ugdyti vokalinius įgūdžius.
 4. Plėsti žinias apie muzikinius žanrius, vokalinę muziką.
 5. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, susipažindinti su šventinėmis tradicijomis Lietuvoje.
 6. Ugdyti pilietiškumą ir toleranciją suaugusiems ir klubo draugams.

UŽDAVINIAI

 1. Susipažinti su dabarties ir praeties kultūrą.
 2. Išmokti dainuoti įvairių žanrų repertuarą, lietuvių ir kitų tautų kalbomis.

Amžius: 6–17 m.

Keramikos, konstravimo ir floristikos studijos programa

TIKSLAS

Šia programa siekiama tenkinti mokinių meninius – kūrybinius poreikius. Suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mūsų tikslas suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

UŽDAVINIAI

1. Paskatinti žaisti, eksperimentuoti, išmokti matyti pasaulį. 2.  Supažindinti su įvairiomis technikomis, kaip formuoti ir lipdyti kūrybingai. 3.  Padrąsinti vaiką, kad nebijotų mąstyti ir kurti. 4. Išmokti  pagaminti gaminius, papuošalus. 5. Išmokti komponuoti  įvairias  floristines kompozicijas. 6. Savo pačių sukurtais rankdarbiais papuošti  savo aplinką.

 

METODAI

1. Individualinis 2. Grupinis 3. Kolektyvinis.

Amžius: 13–17 m.

Piešimo pagrindai

Studijuodami piešimo discipliną vaikai pradės suvokti tikrovės formų įvairovę, įvaldys formą ir erdvės kūrimą šviesos ir šešėlio pagalbą.

Piešimas apims studijinį, struktūrinį, analitinį, konstruktyvų, kompozicinį, anatominį, eskizinį bei interpretacinį piešinį.

Programa padės plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui.

Amžius: 7–12 m.

Spalvų pasaulyje

Studijuosime spalvininkystę, tapybinę plastiką, įvaldysime formos ir erdvės kūrimą spalva, susipažinsime su įvairiomis tapybos technikomis, tapybos žanrais. Lavinsime vaikų fantaziją- vaikai improvizuos, kurs savo kompozicijas, rengsime savo darbų parodas

Programa padės formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius. Suteiks pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas. Ugdysime dailės kūrinio suvokimo pradmenis.

Amžius: 6–16 m.

Dainavimo ir muzikavimo studija

Programos esmė-puoselėti vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybišką asmenybę. Padėti įgyti muzikos, dainavimo kompetenciją ir estetinės patirties pagrindus. Ši programa skirta vaikams, norintiems lavinti balsą, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, išreikšti save kūryboje, turtingai praleisti laisvalaikį bendraminčių draugijoje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Mokiniai ugdys gebėjimą įsiklausyti ir pajausti muzikos keliamas emocijas, visapusišką vaiko asmenybę, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Programos dalyviai dalyvaus koncertuose, renginiuose.

Amžius: 7–17 m.

Gitaros studija

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti groti gitara, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Programos metu bus lavinamas vaikų ir jaunimo meninis išprusimas, stilių pasirinkimas, formuojama samprata apie įvairių žanrų įvairovė. Užsiėmimo metu vaikai ir jaunimas išmoks groti gitara, susipažins su muzikine kultūra, išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose.

Amžius: 6–17 m.

Lietuvių kalbos studija

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokant bus naudojami netradiciniai mokymo metodai:žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Bendraudami tarpusavyje, žaisdami įvairius žaidimus, diskutuodami ir komunikuodami, analizuodami įvairias temas programos dalyviai tobulins socialinius įgūdžius, lavins kritinį mąstymą, plės pasaulėžiūrą, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai ne tik gilins mokėjimo mokytis kompetencijas, bet ir suvoks lietuvių kalbos vartojimo svarbą kasdieniniame gyvenime.