Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 852457960
L.Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius LT 04303


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–18 m.

Keramikos-konstravimo būrelis

Programos metu vaikai ir jaunimas  susipažins su įvairiomis konstrukcinėmis medžiagomis bei jų savybėmis, įvairiomis jungimo technikomis, bus skatinamas noras tyrinėti. Moksleiviai dirbdami su moliu, įvairiomis gamtinėmis konstrukcinėmis medžiagomis išmoks derinti spalvas, savo idėjas, fantazijas įgyvendins realybėje. Per veiksmų grandinę konstruojant tam tikrus modelius bus laviname logika ir erdvinis mąstymas, vaikai išmoks reikšti savo individualumą, kūrybiškumą.

Amžius: 7–18 m.

Šokiai

Ugdyti choreografinius įgūdžius, artistiškumą

Skatinti mokinių kūrybingumą

Atskleisti it lavinti įgimtus talentus

Puoselėti ir skatinti mokinių organizacinius gebėjimus

Amžius: 13–17 m.

Piešimo pagrindai

Studijuodami piešimo discipliną vaikai pradės suvokti tikrovės formų įvairovę, įvaldys formą ir erdvės kūrimą šviesos ir šešėlio pagalbą.

Piešimas apims studijinį, struktūrinį, analitinį, konstruktyvų, kompozicinį, anatominį, eskizinį bei interpretacinį piešinį.

Programa padės plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui.

Amžius: 7–12 m.

Spalvų pasaulyje

Studijuosime spalvininkystę, tapybinę plastiką, įvaldysime formos ir erdvės kūrimą spalva, susipažinsime su įvairiomis tapybos technikomis, tapybos žanrais. Lavinsime vaikų fantaziją- vaikai improvizuos, kurs savo kompozicijas, rengsime savo darbų parodas

Programa padės formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius. Suteiks pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas. Ugdysime dailės kūrinio suvokimo pradmenis.

Amžius: 6–16 m.

Dainavimo ir muzikavimo studija

Programos esmė-puoselėti vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybišką asmenybę. Padėti įgyti muzikos, dainavimo kompetenciją ir estetinės patirties pagrindus. Ši programa skirta vaikams, norintiems lavinti balsą, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, išreikšti save kūryboje, turtingai praleisti laisvalaikį bendraminčių draugijoje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Mokiniai ugdys gebėjimą įsiklausyti ir pajausti muzikos keliamas emocijas, visapusišką vaiko asmenybę, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Programos dalyviai dalyvaus koncertuose, renginiuose.

Amžius: 7–17 m.

Gitaros studija

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti groti gitara, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Programos metu bus lavinamas vaikų ir jaunimo meninis išprusimas, stilių pasirinkimas, formuojama samprata apie įvairių žanrų įvairovė. Užsiėmimo metu vaikai ir jaunimas išmoks groti gitara, susipažins su muzikine kultūra, išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose.

Amžius: 6–17 m.

Lietuvių kalbos studija

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokant bus naudojami netradiciniai mokymo metodai:žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Bendraudami tarpusavyje, žaisdami įvairius žaidimus, diskutuodami ir komunikuodami, analizuodami įvairias temas programos dalyviai tobulins socialinius įgūdžius, lavins kritinį mąstymą, plės pasaulėžiūrą, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai ne tik gilins mokėjimo mokytis kompetencijas, bet ir suvoks lietuvių kalbos vartojimo svarbą kasdieniniame gyvenime.

Amžius: 6–18 m.

Rankdarbių studija

Rankdarbių programa orientuota į skirtingo amžiaus vaikus ir jaunuolius, bei paremta neformaliais darbo metodais. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas supažindins su naujomis mus supančių daiktų panaudojimo galimybėmis, mokysis tradicinių ir netradicinių technologijų. Šie užsiėmimai padės vaikams ir jaunimui realizuoti savo meninius sumanymus, lavins skonį, ugdys darbštumą, kantrybę bei estetinį suvokimą. Dalyvaudami veiklose vaikai ir jaunimas ugdys fantaziją, plėtos kūrybines galias, geriau pažins save, gaus daug teigiamų emocijų, bei įgis naujų gebėjimų

Amžius: 7–18 m.

IT išradėjų būrelis

Būrelio veikla koncentruota į vaikų supažindinimą su informacinių technologijų įrankiais, kurių nėra mokomasi per IT dalyko pamokas (tinkercad.com, sweethome3d.com, photogramio.com, wix.com, ir kt.). Mokiniai susipažins su 3D grafikos modeliavimo pagrindais. Mokysis modeliuoti nesudėtingus trimačius objektus, nagrinės erdvinius objektus, pagilins matematikos žinias, lavins loginį mąstymą. Programos eigoje bus atkreipiamas dėmesys į duomenų apsaugą interneto erdvėje - socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse.