Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: +37052457441
A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–18 m.

Rankdarbių ir drabužių modeliavimo studija

Užsiėmimų metu vaikai mokysis tradicinių ir netradicinių technologijų. Sieksime, kad vaikai savo darbelius galėtų pritaikyti buityje, padovanoti draugams, pasipuošti  patys ir papuošti  savo  namus. Šie užsiėmimai padės vaikams  realizuoti  savo meninius  sumanymus,  lavins  skonį,  ugdys  darbštumą, kantrybę  bei estetinį suvokimą. Vaikai  išmoks dekoruoti  įvairius  daiktus, mokysis  kontūrinio  piešimo, panaudoti ir pritaikyti gamtinę medžiagą,  susipažins su popieriaus savybėmis,  plastika,  stebės ir žinos gyvūnų  ir daiktų formas, spalvas. Visa tai ugdo vaikų fantaziją,  plėtoja kūrybines galias,  padeda geriau pažinti save,  gauti daug  teigiamų  emocijų, atsipalaiduoti, įgyti naujų  gebėjimų. Taip  pat  padeda  „atrasti save“ per  spalvas  ir  pažinti  jų  poveikį bei prasmę.

Amžius: 6–18 m.

Gatvės ir šiuolaikiniai šokiai

Programos tikslas - puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, plėtojant jų kūrybines bei šokio suvokimo galias. Gilinti šokio patirtį bei suteikti šokio žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindus naudojant gatvės šokio žanrą. Būrelio metu išmokstama ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti, užsiėmimų metu ugdomas kūrybiškas mąstymas, šiuolaikinio šokio technikų pažinimo principai, ugdytiniai mokosi būti tolerantiškesni, pagarbesni, mokomi pasitikėti savo jėgomis bei savimi. Užsiėmimų metu bus lavinimas kūnas, tobulinamos technikos. Dalyviai mokysis šokio elementų, kurie bus pritaikomi tolimesnei veiklai, etiudų, kompozicijų statymui.

Ugdytiniai turės galimybę pasirodyti klubo, mokyklų, taip pat miesto bei respublikinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiavimas su kitais Vaikų ir jaunimo klubų ugdytiniais.

Amžius: 6–18 m.

Šiuolaikinio šokio programa 6-18 metų mergaitėms

Šiuolaikinio šokio programos tikslas - suteikti mokiniams galimybę plėtoti šokio raiškos gebėjimus bei estetinę patirtį ir įgyti kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Šiuolaikinio šokio užsiėmimų metu lavinama koordinacija, lankstumas, muzikalumas, kūrybiškumas, mokoma atlikimo ir šokio technikos subtilybių, gilinimąsi į šokio elementus (judesio jėgą, erdvę, laiką), o taip pat labai daug dėmesio skiriama kūrybinėms užduotims, kurios išlaisvina ne tik judesius, bet ir jausmus.

Baigę programą dalyviai sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie įvairius šokių žanrus, gebės savarankiškai šokti  šiuolaikinio šokio pastatymuose.

Amžius: 6–14 m.

Dailės - keramikos būrelis „Kūrybos magija“

Per savaitę vyks dvi pamokos: viena pamoka – piešimo, kita – keramikos. Šių pamokų metu siekiama individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą. Šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. Kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.

Amžius: 7–17 m.

Keliaukime anglų kalbos labirintais, pažindami pasaulį ir save

Mokomės anglų kalbos imitaciniu ir komunikaciniu būdu: skatinamas kalbos įsisavinimas pasamonės lygmeniu.  Vaikams daug džiaugsmo suteikia pačių pasidaryti darbeliai, rankų darbas, taip pat vaikai mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, kurti įvairiais vaidybines situacijas. Mokiniai atliks kūrybines ir kritinį mąstymą lavinančias užduotis (kryžiažodžius, galvosūkius, mins mįsles. Veikla įvairių švenčių metu lavins vaikų tarpkultūrinį suvokimą, skatins domėtis savo ir kitų šalių kultūra, švenčių šventimo tradicijomis).

Veikla, suderinta su kalba, suteiks džiaugsmo ir lems nesąmoningą jos mokymąsi.

Amžius: 10–18 m.

Teatro studija vaikams ir jaunimui „Mano paties kiečiausias variantas“

Teatro studija vaikams ir jaunimui - "Mano paties kiečiausias variantas", tai programa, skirta supažindinti ir įtraukti vaikus ir jaunimą į teatro, kaip meno, objekto, metodo ar kūrybinio įkvėpimo, erdvę. Vaikai ir jaunimas turės galimybę lavinti dalykines teatro pamokos kompetencijas, emocinio intelekto pagrindus, komandinės veiklos įgūdžius. Mokoma pritaikyti ir įprasminti teatrinės raiškos ir bendruosius gebėjimus grupės, klubo, vietos bendruomenės socialiniame gyvenime.

Amžius: 7–18 m.

Sporto ir sveikatingumo studija

Programos tikslas-skatinti vaikus ir jaunimą užsiimti aktyvia sportine veikla neformalioje aplinkoje bei skatinti sveiką gyvenseną.. Programos dalyviai praleis saugų, kokybišką ir aktyvų laisvalaikį, kur puoselėjamos fizinės, emocinės savybės, ugdomi socialiniai įgūdžiai,  komandinio darbo pagrindai bei formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Palaikant draugišką atmosferą, skatinsime vaikus padėti silpnesniems atrasti savo potencialą.

Amžius: 12–17 m.

Moki žodį - žinai kelią

Programa sudaryta iš trijų dalių: Aš ir pasaulis, Socialinis gyvenimas,  Darbas ir studijos. Neformalaus ugdymo metu pagal šią programą paaugliai kalbės apie keliones, turizmą, savo bei svečias šalis, bendravimo aspectus socialinėje erdvėje, studijas savoje šalyje ir svetur ir kt. Visos temos bus pateiktos patraukliomis formomis, pasitelkiant žaidybinius bei vaidybinius elementus, lyginimo bei analizės metodus. Mokiniai ieškos medžiagos, ruoš pateiktis, mokysis viešojo kalbėjimo. Visa tai vystys jų asmenines bei dalykines kompetencijas.

Amžius: 6–18 m.

Keramikos - konstravimo būrelis

Programos metu vaikai ir jaunimas  susipažins su įvairiomis konstrukcinėmis medžiagomis bei jų savybėmis, įvairiomis darbo priemonėmis, technologijomis. Minkydami molį, dekoruodami dirbinius, konstruodami įvairius erdvinius modelis, derins rankos, akies ir kitų kūno dalių judesius, lavins fantaziją, mokinsis išreikšti mintis vaizdų kalba. Daug dėmesio skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Užsiėmimų metu bus mokomasi savarankiškai atrasti ir iškelti kūrybinę idėją, pagrįsti sumanymą. Praktinė nauda – išmoks projektuoti, analizuoti, kūrybingai veikti ir improvizuoti.

Amžius: 8–18 m.

Kompiuterinio ugdymo studija

Programa skirta vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymui, vaizduotės, atminties, loginio ir erdvinio mąstymo lavinimui. Vaikai ir jaunimas sužinos, kad kompiuteriu galima ne tik žaisti, bet ir kurti. Praktinių užsiėmimų metu, įvairių programų pagalba vaikai sukurs individualius projektus, pamatys patys ir grupėje aptars savo darbo rezultatus. Programa sudaryta taip, kad vaikams, nepriklausomai nuo turimų žinių ir įgūdžių, bus įdomu ir naudinga, jie išmoks kurti internetinius puslapius, dirbti su vektorine grafika, programuoti imagine LOGO aplinkoje, redaguoti nuotraukas, kurti filmukus, bendrauti, diskutuoti, kalbėti viešai. Gautas žinias galės pritaikyti tiek  mokykloje, tiek kasdieninėje veikloje.)

Pagrindinis programos tikslas – vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymas, vaizduotės, atminties, loginio ir erdvinio mąstymo lavinimas.

Amžius: 8–18 m.

Matematika aplink mus

Pagrindinės užsiėmimų veiklos susijusios su matematikos uždaviniais ir veiklomis, kuriose būtina kūryba, loginis mąstymas. Pateikiamos užduotys reikalaus iš mokinių argumentuoti savo atsakymus, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus, tai skatins vaikus ir jaunimą mąstyti, gebėti komunikuoti matematine kalba, kūrybiškai pažiūrėti į matematikos dalyką. Smagi, žaidimo forma paremta mokymo sistema, nejučiomis įtrauks vaikus ir jaunimą į ugdymo procesą, skatinantį mokytis ir tobulėti.

Amžius: 7–17 m.

Dainavimo ir muzikavimo studija

Programos esmė-puoselėti vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybišką asmenybę. Padėti įgyti muzikos, dainavimo kompetenciją ir estetinės patirties pagrindus. Ši programa skirta vaikams, norintiems lavinti balsą, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, išreikšti save kūryboje, turtingai praleisti laisvalaikį bendraminčių draugijoje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Mokiniai ugdys gebėjimą įsiklausyti ir pajausti muzikos keliamas emocijas, visapusišką vaiko asmenybę, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Programos dalyviai dalyvaus koncertuose, renginiuose.

Amžius: 7–17 m.

Choreografinio folkloro studija

Programa skirta vaikams ir jaunimui nuo 7 iki 18 metų. Programos dalyviai turiningai praleis laisvalaikį, lavins motorikos ir muzikinius gebėjimus, susipažins su nacionalinės kultūros bei lietuvių liaudies šokių tradicijomis. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas mokysis stebėti, improvizuoti, pažinti savo ir kitų tautų šokio istoriją bei kultūrą analizuoti, aptarti, diskutuoti ir vertinti tautinių šokių raiškos pavyzdžius. Dalyvaudami įvairiose tautinio šokio veiklose, kurdami šokių kompozicijas, bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, gebės tinkamai prisitaikyti įvairioje aplinkoje, taps aktyviais kultūrinio gyvenimo nariais.

Amžius: 7–17 m.

Gitaros studija

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti groti gitara, pažinti save, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Programos metu bus  lavinamas vaikų ir jaunimo  meninis išprusimas, stilių pasirinkimas, formuojama samprata apie įvairių žanrų įvairovę. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas tik išmoks groti gitara, susipažins su muzikine kultūra , išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose. Vaikai dalyvaudami šioje programoje įgis pasitikėjimo savimi, mokysis susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti lavina komunikacinius gebėjimus.

Amžius: 6–17 m.

Fizinio aktyvumo programa

Programa skirta vaikams ir jaunimui siekiantiems aktyviai, naudingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasirenkant fizinį aktyvumą. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunuoliai bus skatinami sportuoti, bendrauti, susipažins su įvairių fizinių pratimų atlikimo technikomis, bus ugdomos ir stiprinamos programos dalyvių fizinės savybės (lankstumas, koordinacija, vikrumas, fizinė jėga, jėgos ištvermė, mąstymas, greita orientacija) žadinamos teigiamos emocijos, ugdomi teigiami charakterio bruožai, akcentuojamas komandinis darbas. Programa skatins vaikų domėjimąsi įvairiomis sporto šakomis, ugdys sportinį bendradarbiavimą, sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą.

Amžius: 6–17 m.

Jaunasis futbolininkas

Programa skirta propaguoti futbolą vaikų ir jaunimo tarpe, gerinti vaikų užimtumą po pamokų, aktyvinti nusikalstamumo prevenciją, kompleksiškai lavinti vaikų fizines savybes ir gerinti protinį darbingumą. Vykdant programą bus siekiama sudaryti vaikams ir jaunimui galimybes saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą, skatinti bendravimą, gabūs sportui moksleiviai bus skatinami toliau tobulėti, siekti karjeros sporte. Programos dalyviai - 7-18 metų vaikai (berniukai ir mergaitės) atitinkantys pagrindinę sveikatos grupę.

Amžius: 6–17 m.

Lietuvių kalbos studija

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokymui bus naudojami netradiciniai mokymo metodai tokie kaip žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Programos dalyviai leis laisvalaikį, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai pagilins mokėjimo mokytis kompetencijas bei suvoks lietuvių kalbos panaudojimo svarbą kasdieniniame gyvenime

Amžius: 6–13 m.

Technologijų-dailės, keramikos būrelis „Menukų kraitelis“

Ši programa suteikia galimybę atskleisti vaiko prigimtines kūrybines galias ir lavinti meninius gebėjimus. Per savaitę organizuojami du meniniai užsiėmimai: vienas – technologijų-dailės, kitas – keramikos. Šiuose užsiėmimuose siekiama, kad mokinys gebėtų planuoti, organizuoti, vertinti ugdymo(si) procesą, formuotų plastinės raiškos ir vaizdinio komunikavimo įgūdžius, kūrybiškai bendradarbiautų su kitais ugdymo dalyviais. Užsiėmimų metu siekiama ir individualizavimo – orientuojamasi į vaiką, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą

Amžius: 6–18 m.

Gamtinio kūrybinio ugdymo programa

Ši programa per žaidimus gamtoje, iškylavimą, gamtos stebėjimą skirta ugdyti vaikų žingeidumą, kūrybingumą, estetinį suvokimą bei stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą. Vaikai stebėdami gamtos ženklus bei naudodamiesi specialiomis priemonėmis – kompasu, žemėlapiu ir kt. mokysis orientuotis gamtoje, gamtojautos, lavins vaizduotę. Mokymasis rūšiuoti, tinkamai elgtis gamtoje, suteiks galimybę vaikams įgyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių, formuos nevartotojišką požiūrį į gamtą. Dalyvaudami įvairiuose gamtotyriniuose bei kūrybinio pobūdžio renginiuose vaikai perteiks savo įgytą patirtį, kūrybines idėjas kitiems, kas leis vaikams pasijusti aktyviais, naudingais, įdomiais, pilnaverčiais visuomenės veikėjais.

Amžius: 6–18 m.

Knygų bičiulių klubas

Dalyviai, nagrinėdami knygas bei reikšdami savo nuomonę, tobulins komunikavimo ir sakytinės kalbos įgūdžius, pajus kūrybos džiaugsmą ir sėkmę, suvoks svarbiausius Kūrėjo principus: originalumą, savo minties – išraiškos pagrindimą, saviraišką. Kūrybinės užduotys bus pritaikytos pagal programos dalyvių poreikius, derinamos , aptariamos ir įvertinamos pačių mokinių.