Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Lakštingala“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: (8 5) 216 87 99
Architektų g. 224, Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Lakštingala“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 9–16 m.

Matematika kitaip

Pagrindinis užsiėmimo tikslas yra skatinti mokinius loginio ir kritinio mąstymo; gebėjimo kūrybiškai pažiūrėti į matematikos dalyką. Pagrindinės užsiėmimų veiklos susijusios su matematikos uždaviniais, kuriuose būtina kūryba, loginis mąstymas. Pateikiami uždaviniai reikalauja iš mokinių argumentuoti savo atsakymus, tai skatina mokinius mąstyti, gebėti komunikuoti matematine kalba. Būrelio nauda mokiniams: matematinių sąvokų taisyklingas vartojimas; loginio ir kritinio mąstymo lavinimas; darbas grupėse (porose) – kūrybiškas.

Amžius: 8–15 m.

Šiuolaikinių šokių būrelis

Šokių pamokose susipažįstame su šokių elementais ir žanrais, plėtojame asmens kūrybines galias ir gebėjimus, sudarome sąlygas saviraiškai bei saviugdai. Vaikai turiningai praleidžia laisvalaikį, bei dalyvauja visuomeniniame kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

Amžius: 8–12 m.

Anglų kalbos būrelis

Anglų kalbos būrelyje vaikai susipažins su įvairiais anglų kalbos mokymosi būdais ir naudos juos praktiškai. Su pradinukais (3-4 kl. mokiniai) žaidimų ir dainų forma bus plečiamas žodynas, vaikai mokysis anglų kalbos gramatikos pagrindų. 5-6 klasės mokiniai gilinsis į anglų kalbos gramatikos subtilybes, lavins šnekamosios kalbos įgūdžius vaidindami situacijas ir naudodamiesi kitais teatriniu pagrindu paruoštais pratimais. Ugdymosi procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins juos, kiekvieną pagirdamas už teigiamas nuostatas, gimtąja kalba aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktą užduotį ir pasiektą rezultatą.

Amžius: 6–17 m.

Keramikos būrelis

Keramikos būrelyje vaikai susipažins su keramikos technologijomis, išmoks įvairių lipdymo būdų. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos.  Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Keramikos būrelio mokiniai vyks į ekskursijas, kur susipažins su senosiomis keramikos technologijomis, lankys keramikos parodas, kuriose susipažins su profesionalių dailininkų kūryba.

Amžius: 6–10 m.

Meninės gimnastikos būrelis

Meninės gimnastikos būrelyje vaikai susipažins su meninės gimnastikos elementais (šoklumu, lankstumu ir koordinacija). Pamokose sieksime tokio ugdymo, kuris plėtotų visas asmens kūrybines galias ir gebėjimus, intelekto ir jausmų galias, dorinę jauseną, savimonę ir elgseną, muzikines ir kūno galias. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins juos, aptars su mokiniais ir jų tėvais pasiektą rezultatą.

Amžius: 9–14 m.

Šokių aerobikos būrelis

Šokio ir aerobikos miksas, naudojant hip-hop, samba, salsa  šokių elementus. Pamokose derinama nesudėtinga choreografija su pratimais, kurie gerina savijautą, stiprina bei lavina viso kūno raumenų grupes.

Amžius: 6–17 m.

Dailės – technologijų būrelis

Neformalaus ugdymo dailės – technologijų  būrelyje vaikai susipažins su įvairiomis technologijomis, įsisavins skirtingas rankdarbių atlikimo technikas, papildys ir tobulins turimas žinias ir įgūdžius šioje daugialypėje srityje. Be praktinių gebėjimų vaikai įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui. Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei ateityje įsitvirtinti darbo rinkoje. Siekiama, kad vaikai taptų savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės, kurios gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią aplinką ir į ją įtraukti daugiau visuomenės narių.

Ugdymosi procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins kiekvieną pagirdamas už teigiamas nuostatas, aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktą užduotį ir pasiektą rezultatą.

Amžius: 6–17 m.

Dailės būrelis

Dailės pamokose susipažįstame su piešimo, tapybos, grafikos, tekstilės, kompozicijos, spalvotyros pagrindais. Ugdomas kūrybiškumas, originalumas,  pilnavertiškumas, pasitikėjimas savimi, kruopštumas. Dalyvaujame  Vilniaus m. , respublikinėse, tarptautinėse dailės parodose, mugėse, akcijose, konkursuose.