Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Kregždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: ( 85 ) 262 9030
Šiaulių g. 8, Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Kregždutė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–19 m.

Vaizduojamoji dailė

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybines ir menines  kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdytiniai supažindinami su dailės pagrindais, medžiagomis, žanrais ir stiliais. Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, parodose ir festivaliuose. Būrelių vadovė- mokytoja ekspertė, dailininkė Loreta Zdanavičienė.

Amžius: 6–19 m.

Taikomoji dailė

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybines ir menines  kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdytiniai supažindinami su taikomosios dailės pagrindais, mokomi lipdyti iš molio suvenyrus, žvakides, lėkštutes. Išdegus lipdinius, juos glazūruoja.Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, parodose ir festivaliuose. Būrelio vadovė- mokytoja ekspertė, dailininkė Loreta Zdanavičienė.

Amžius: 6–19 m.

Tapyba ir akademinis piešimas

 

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybines ir menines  kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdytiniai supažindinami su tapybos ir akademinio piešimo pagrindais, mokomi piešti, tapyti, kompozicijos pagrindų. Ugdytiniai dalyvauja pleneruose, projektuose bei renginiuose, parodose ir festivaliuose. Būrelio vadovas- mokytojas dailininkas Ričardas Zdanavičius.

Amžius: 12–19 m.

Rūbų dizainas ir siuvimas

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą ir saviraišką, skatinti domėtis šiuolaikine mada. Ugdytiniai supažindinami su rūbų dizaino ir siuvimo pagrindais, drabužių meniniu projektavimu, sumodeliuotų ir pasiūtų rūbų demonstravimu ant podiumo. Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, madų parodose ir festivaliuose. Būrelio vadovė-   mokytoja , rūbų dizainerė Lionė Valentinienė.

Amžius: 6–19 m.

Pop choras ,,Smile“

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius gebėjimus ir kompetencijas. Ugdytiniai supažindinami su šiuolaikinės populiarios muzikos žanrų sritimis, solfedžio pagrindais, solinio atlikimo praktika, ansamblinio atlikimo darna, pristato savo veiklos pasiekimus Lietuvos ir Vilniaus miesto renginiuose. Būrelio vadovė - mokytoja magistrė, kompozitorė, televizijos projektų atlikėjų vokalo mokytoja Viktorija Kalpokaitė.

Amžius: 6–19 m.

Vokalo pradmenys

 

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius gebėjimus ir kompetencijas. Ugdytiniai supažindinami su solfedžio pagrindais, solinio atlikimo praktika, pristato savo veiklos pasiekimus Lietuvos ir Vilniaus miesto renginiuose. Būrelio vadovė - mokytoja magistrė, kompozitorė, televizijos projektų atlikėjų vokalo mokytoja Viktorija Kalpokaitė.

Amžius: 6–19 m.

Miuziklas

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius gebėjimus ir kompetencijas. Ugdytiniai supažindinami su  solinio atlikimo praktika, mokomi dainuoti su mikrofonu, sceninės laikysenos, aktorinio meistriškumo pradmenų,  pristato savo veiklos pasiekimus festivaliuose, koncertuose,   ir  renginiuose. Būrelio vadovas – vyr. mokytojas Rolandas Kostiukas.

Amžius: 15–29 m.

Joga

Ugdytiniai susipažins su jogos filosofija, savidisciplina, atsidavimu, žinojimu apie kūno sandarą. Užsiėmimai padės suvokti jogos praktikos svarbą kūnui.

Amžius: 6–19 m.

Vaizduojamoji dailė

Programos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybines ir menines kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdytiniai supažindinami su dailės pagrindais, medžiagomis, žanrais ir stiliais. Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, parodose ir festivaliuose.

Amžius: 12–19 m.

Muzikavimo studija

Muzikavimo studijoje muzikinėmis priemonėmis (instrumentais) mokomasi kūrybiškai išreikšti savo atliekamų meno kūrinių mintis ir jausmus; lavinti intonacinius gebėjimus, harmonizuoti susikaupimo, dėmesio telkimo būsenas, pažinti klasikinės ir šiuolaikinės populiarios muzikos repertuaro žanrų sritis, formuoti atsakomybę už asmeninės ir kolektyvinės veiklos rezultatus bei pristatyti visuomenei savo veiklos programas, dalyvaujant  Respublikos, Vilniaus miesto, bendruomeniniuose ir VJK „Kregždutė“ renginiuose (festivaliai, šventės, konkursai, koncertai ir t.t.)

Amžius: 8–16 m.

Piešimas ir stalo žaidimai

Būrelyje ugdytiniai mokosi pradinių piešimo techninių įgūdžių, dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, žaidybine forma susipažįsta su skirtingomis piešimo atlikimo technikomis; skatinami vystyti erdvinį ir kūrybinį mąstymą, vaizduotę, estetinį skonį, bendravimo įgūdžius; domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais.