Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuoliukas“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 8 648 46787
Trakų g.8-3, LT-01132 Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuoliukas“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 10–19 m.

Akademinis piešimas

Dailės užsiėmimai-tai pažinimo, dvasinės raiškos ir kūrybinio mastymo, vaizduotės, estetinio skonio ir poreikių ugdymo priemonės. Programos tikslas yra išmokyti vaikus piešti, tapyti, analizuoti vaizdinius kūrinius, išmokti kompozicijos pagrindu. To jiems prireiks piešiant žmogų, tapant įvairius daiktus ir vaizdus, komponuojant įvairias formas ir spalvas. Iš dvylikos  2014/2015 m.m. šioje programoje dalyvavusių moksleivių – 4 įstojo į Vilniaus dizaino kolegiją ir 1 į Dailės akademiją.

Amžius: 12–19 m.

Atletinė gimnastika

Atletinė gimnastika yra didelio pasiaukojimo reikalaujantis užsiėmimas. Rezultatais galima džiaugtis ne iš karto, o tik sistemingo darbo pasėkoje. Suformuoti savo kūną reikia didelių pastangų ir pasiryžimo. Todėl kai kurie vaikai tokio krūvio neatlaiko, bet tie , kurie pasilieka , pasiekia labai gerų rezultatų. Programos tikslai yra: pažinti savo kūno galimybes, pritaikyti pačią efektyviausią metodiką savo kūno formavimui, įdiegti sveikos mitybos pagrindus siekiant teigiamų rezultatų. Treneris parinks kiekvienam sportuojančiam jam tinkamą pratimų kompleksą. Mokys sistemingai siekti savo užsibrėžto tikslo nenaudojant cheminių preparatų. Ugdys pasitikėjimą savimi ir draugiškus santykius su kitais sportuojančiais. Kiekvienas sportininkas yra vertinamas individualiai, atkreipiant dėmesį ne tik į sportinius pasiekimus, bet ir sugebėjimą atsispirti žalingiems įpročiams (rūkymui, narkotikų, alkoholio vartojimui), o taip pat savo valios ir ištvermės ugdymui. Šios savybės labai pasitarnauja jaunuoliams tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, policijoje, apsaugos tarnyboje.

Amžius: 6–12 m.

Dailės studija „Akvarelė“

Metų bėgyje vaikams bus suteiktos pradinės elementariausios žinios apie pagrindines dailės šakas. Formuosime  pradinius techninius įgūdžius, dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinant su skirtingomis atlikimo technikomis.  Programos tikslas yra padėti realizuoti formaliajame ugdyme įgytus gebėjimus, plėsti vaizduojamąją  patirtį bei ją panaudoti praktiniam savo idėjų vaizdavimui. Skatinti vystytis erdviniam ir estetiniam suvokimui.Vaikai dalyvaus parodose, šventėse, konkursuose. Bendraus su kitų klubų, organizacijų  vaikais.Taps savarankiškesni, atsakingesni, išmoks išreikšti save

Amžius: 10–19 m.

Dainavimo studija „Ąžuoliukas“

Metu bėgyje vaikai mokysis dainuoti, klausytis klasikinės ir lengvosios muzikos, lavinti savo bal- są ir klausą , ritmikos pajutimą, įveikti scenos baimę. Tikslai: . Išmokyti taisyklingos kūno laikysenos , taisyklingo kvėpavimo dainuojant. Mokyti vaikus atsipalaiduoti, įsijausti į pasirinktą muzikinę temą, džiaugtis pasiektais rezultatais. Muzika, kaip ir kitos meno rūšys, ugdo saviraišką, kūrybiškumą bei lavina vaizduotę, o kaip meninės komunikacijos priemonė – moko pažinti save ir kitus, bendrauti, rodytis viešumoje ir sulaukti įvertinimo. Studijos nariai dalyvaus įvairiuose projektuose, koncertuose, renginiuose respublikoj ir už jos ribų

 

Amžius: 10–19 m.

Gitara, mušamieji instrumentai

Metu bėgyje vaikai mokysis skambinti gitara, groti mušamaisiais instrumentais, lavins savo klausą ir ritmikos pajutimą, mokysis dainuoti pritariant gitarai. Išmokę groti mušamaisiais instrumentais, įsijungs į dainavimo studijos „Ąžuoliukas“ veiklą. Kartu koncertuos, dalyvaus įvairiose išvykose. Tikslai: vystyti grojimo gitaromis ir mušamaisiais kūrinių atlikimo techniką. Lavinti tonacijų kaitos, akordų jungimo technikos įgūdžius Mokyti vaikus atsipalaiduoti, įsijausti į pasirinktą muzikinę temą, džiaugtis pasiektais rezultatais. Muzika, kaip ir kitos meno rūšys, ugdo saviraišką, kūrybiškumą bei lavina vaizduotę, o kaip meninės komunikacijos priemonė – moko pažinti save ir kitus, bendrauti, rodytis viešumoje ir sulaukti įvertinimo

Amžius: 10–19 m.

Indiški šokiai

Metų bėgyje bus stengiamasi suburti vaikus Indiško klasikinio šokio studijoms. Ši nepažįstama disciplina-tai regioninis Indijos šokis. Jo mokymas padeda pažinti kitą egzotišką kultūrą ir tuo būdu vystyti savo išsilavinimą. Taipogi tai fizinis kūno lavinimas bei disciplinos ugdymas Tikslai- fiziškai paruošti  kūną bei pažinti savo kūno galimybes remiantis klasikiniu drenažu. Išmokti išreikšti save naudojant kūno kalbą-šokį. Šokis tai komunikacijos priemonė, tai galimybė plačiau pažinti pasaulį, suburti aplink save draugus ir bendraminčius. Vaikai dalyvaus įvairiuose renginiuose, koncertuose, kiekvienais metais rengiamame Indijos dienų festivalyje.

Amžius: 12–19 m.

Joga

Per jogos treniruotes įgausite patirties, kaip siekti savęs pažinimo, sustiprinti ir subalansuoti fizinę ir psichinę būseną. Išmoksyte pagrindinių atsipalaidavimo pratimų, taisyklingo kvėpavimo.Tikslas-išlavinta taisyklinga laikysena, teigiamas požiūris į savo kūną, sugebėjimas atsispirti neigiamiems gyvenimo iššūkiams.

Amžius: 6–19 m.

Muzika

Metu bėgyje vaikai mokysis skambinti fortepijonu, klausytis klasikinės muzikos, lavinti savo klausą ir ritmikos pajutimą, nebijoti scenos. Tikslai: sugebėti kūrybiškai išreikšti savo atliekamų kūrinių mintis ir jausmus muzikinėm priemonėm. Išmokyti taisyklingos kūno laikysenos grojant, taisyklingo kvėpavimo dainuojant. Mokyti vaikus atsipalaiduoti, įsijausti į pasirinktą muzikinę temą, džiaugtis pasiektais rezultatais. Muzika, kaip ir kitos meno rūšys, ugdo saviraišką, kūrybiškumą bei lavina vaizduotę, o kaip meninės komunikacijos priemonė – moko pažinti save ir kitus, bendrauti, rodytis viešumoje ir sulaukti įvertinimo.

Amžius: 6–19 m.

Akademinis piešimas, dailė

Programos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybines ir menines kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdytiniai supažindinami su akademinio piešimo, dailės pagrindais, medžiagomis, žanrais ir stiliais. Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, parodose ir festivaliuose. Būrelių vadovas-mokytojas, dailininkas Vladimiras Šlektovičius.