Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 8 5 2673692
J.Kupalos g. 8 , Vilnius


Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 14–17 m.

Radioelektronika

14 – 29  metų jaunimas mokosi  naudotis radioelektronikos prietaisais , instrumentais , susipažįsta su teoriniais radioelektronikos pagrindais , įgyja elektronikos konstrukcijų projektavimo įgūdžių ir konstruoja ir montuoja prietaisus.

Amžius: 3–16 m.

Keramika

3 – 16 metų vaikai mokosi lipdyti iš molio , glazūruoti , dalyvauja paroduose ir mugėse (yra deginimo krosnis)

Amžius: 6–15 m.

Piešimas

6 – 15 metų vaikai mokosi  , lieti akvarele, tapyti guašu ,atlikti grafinius darbelius tušu , piešti kreidelėmis ant asfalto ,  dalyvauja parodose ir mugėse

Amžius: 7–13 m.

Pramoginiai šokiai

7 – 13 metų vaikai mokosi šokti valsą , salsą , čia – čia – čia , kvikstepą , sambą, rumbą , dalyvauja konkursuose ,  koncertuose , festivaliuose.

Amžius: 7–16 m.

Šiuolaikiniai šokiai

7 – 16 metų vaikai mokosi  įvairių stilių šiuolaikinių  šokių , dalyvauja  koncertuose , festivaliuose.

Amžius: 4–21 m.

Gamtininkų būrelis

Būrelio veiklos tikslas: susipažindinti vaikus su Lietuvos fauna; suteikti žinias apie zoologinės klasifikacijos pagrindus, gamtos apsaugą, domėtis  gyvūnais, suteikti informaciją apie gyvūnų laikymo, priežiūros ir kitus ypatumus; paskatinti gebėjimus rūpintis šiais gyvūnais atsakingai, ugdyti sąmoningą požiūrį į supančią aplinką

Amžius: 6–19 m.

Keramikos būrelis

Keramikos būrelyje mokiniai gali  lipdyti iš molio, nulipdytus darbelius dekoruoti, spalvinti, panaudojant įvairias technikas. Keramikos būrelio užsiėmimai suteikia žinių apie keramikos technikas, garantuoja turiningą laisvalaikį, tenkina saviraiškos poreikius, ugdo  kūrybingą, laisvą, atsakingą asmenybę. Mokiniai dalyvauja  bendruomenės ir visuomenės šventėse ( festivaliai, parodos, konkursai, mugės).

Amžius: 6–9 m.

Lėlių teatras

Meninių gabumų parodymas scenoje, darbas komandoje.

Amžius: 12–16 m.

Liaudies dainų būrelis

Dainavimo įgūdžių lavinimas, darbas komandoje, dalyvavimas koncertuose ir festivaliuose.

Amžius: 6–11 m.

Piešimas

Programos tikslas – padėti vaikams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. Padėti domėtis savo krašto ir pasaulio kultūra, ugdyti supančio pasaulio įvairovės suvokimą. Baigusiems programą  rekomenduojama dailės ugdymą tęsti, renkantis pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, specializuoto ugdymo krypties dailės programą (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa).Programos metu vaikai formuos įgūdžius, dirbant su skirtingomis medžiagomis bei priemonėmis, susipažins su įvairiomis technikomis, įsitraukti į kūrybos procesą, kurio metu išmoks pasitikėti savo meniniais gebėjimais ir drąsiai kurs.

Amžius: 8–10 m.

Matematikos būrelis - skaičių šalyje

Vaikams  suteikiamos galimybės įgyti papildomų matematikos žinių, nes matematika – pasaulio pažinimo instrumentas, leidžiantis ugdyti ir ugdytis gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti mintis, analizuoti, įrodyti, kritiškai vertinti, lavinti vaizdinį, erdvinį mąstymą.

Amžius: 6–19 m.

Šiuolaikinių šokių programa

Šiuolaikinių šokių mokinimas, dalyvavimas renginiuose ir festivaliuose, vaikai išmoks judėti,  dirbti komandoje,  klausyti vienas kitą ir būti išgirstam,  integruotis į visuomenę.    

Amžius: 8–10 m.

Šiuolaikinių šokių programa (8-10 metų vaikams)

Vaikams  suteikiamos galimybės įgyti papildomų šokio kompetencijų mokantis modernaus ir šiuolaikinio šokio.

Amžius: 6–8 m.

Sportinių šokių būrelis

Ugdyti sportinį aktyvumą, fizinės galias, judesių kultūrą, estetinį skonį.

Amžius: 6–8 m.

Muzikos būrelis

Vaikai mokosi dainuoti ir groti pianinu.

Amžius: 7–18 m.

Būrelis - pasidaryk pats

Vaikai supažindinami su medžio apdirbimo įrankiais ir staklėmis.

Amžius: 11–19 m.

Radioelektronika

Jaunuoliai supažindinami su teoriniais radioelektronikos pagrindais, komponentais, instrumentų ir prietaisų specifika, taip pat pagrindinėmis technologijomis.

Amžius: 2–6 m.

Dailė ir keramika

Ši programa apima pirmuosius septynerius vaiko gyvenimo metus ir pradinio mokyklinio ugdymo periodą, kai vaikui siekiama užtikrinti palankią ugdymosi aplinką ir lavinti įgūdžius sklandžiam perėjimui į kitus švietimo  ugdymo lygmenis. Šia programa siekiama padėti tenkinti vaiko prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius bei pažintinius poreikius. Menininio ikimokylinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programa teikiama vaikui kol jis bus pradėtas ugdyti pagal vyresnio mokyklinio ugdymo programą. 

Amžius: 6–16 m.

Socialinių ir mokymosi įgūdžių lavinimo būrelis

Programos tikslas: ugdyti ir lavinti būrelio dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir neformalaus mokymosi įgūdžius pasitelkiant kultūrines šviečiamąsias priemonės. Programos uždaviniai: Gerinti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir mokymosi įgūdžius pasitelkiant skirtingas mokymosi metodikas; Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) grupinio mokymosi ir savipagalbos įgūdžius, pasitelkiant aktyvaus mokymosi principus (per grupinius žaidimus, interaktyvių priemonių pagalba); Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius.

Dirbdami grupėse vaikai lavins savo komunikacinius, bendradarbiavimo gebėjimus. Artimas bendravimas ir veiklų vykdymas grupinių užsiėmimų metu ugdys savitarpio supratingumą. Individualių užduočių vykdymas kartu su mokytoju padės programos dalyviams surasti tinkamiausius asmeninius mokymosi metodus, jų pritaikymo kasdieniame mokymosi procese.

Amžius: 10–18 m.

Saugus eismas

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams plėtoti savo kaip eismo dalyvio(pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetencijas.