Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 8 5 2673692
J.Kupalos g. 8 , Vilnius


Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

logo
Amžius: 12–29 m.

Radioelektronika

12 – 29  metų jaunimas mokosi  naudotis radioelektronikos prietaisais , instrumentais , susipažįsta su teoriniais radioelektronikos pagrindais , įgyja elektronikos konstrukcijų projektavimo įgūdžių ir konstruoja ir montuoja prietaisus.

logo
Amžius: 3–16 m.

Keramika

3 – 16 metų vaikai mokosi lipdyti iš molio , glazūruoti , dalyvauja paroduose ir mugėse (yra deginimo krosnis)

logo
Amžius: 6–29 m.

Piešimas

6 – 18 metų vaikai mokosi lieti akvarele, tapyti guašu, atlikti grafinius darbelius tušu, piešti kreidelėmis ant asfalto, dalyvauja parodose ir mugėse.

logo
Amžius: 7–12 m.

Šiuolaikiniai šokiai

7 – 12 metų vaikai mokosi  įvairių stilių šiuolaikinių  šokių, dalyvauja  koncertuose, festivaliuose.

logo
Amžius: 4–21 m.

Gamtininkų būrelis

Būrelio veiklos tikslas: susipažindinti vaikus su Lietuvos fauna; suteikti žinias apie zoologinės klasifikacijos pagrindus, gamtos apsaugą, domėtis  gyvūnais, suteikti informaciją apie gyvūnų laikymo, priežiūros ir kitus ypatumus; paskatinti gebėjimus rūpintis šiais gyvūnais atsakingai, ugdyti sąmoningą požiūrį į supančią aplinką

logo
Amžius: 7–16 m.

Muzikos būrelis

Vaikai mokosi dainuoti ir groti pianinu.

logo
Amžius: 10–16 m.

Socialinių ir mokymosi įgūdžių lavinimo būrelis

Programos tikslas: ugdyti ir lavinti būrelio dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir neformalaus mokymosi įgūdžius pasitelkiant kultūrines šviečiamąsias priemonės. Programos uždaviniai: Gerinti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir mokymosi įgūdžius pasitelkiant skirtingas mokymosi metodikas; Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) grupinio mokymosi ir savipagalbos įgūdžius, pasitelkiant aktyvaus mokymosi principus (per grupinius žaidimus, interaktyvių priemonių pagalba); Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius.

Dirbdami grupėse vaikai lavins savo komunikacinius, bendradarbiavimo gebėjimus. Artimas bendravimas ir veiklų vykdymas grupinių užsiėmimų metu ugdys savitarpio supratingumą. Individualių užduočių vykdymas kartu su mokytoju padės programos dalyviams surasti tinkamiausius asmeninius mokymosi metodus, jų pritaikymo kasdieniame mokymosi procese.

logo
Amžius: 10–18 m.

Saugus eismas

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams plėtoti savo kaip eismo dalyvio(pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetencijas.

logo
Amžius: 5–18 m.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba, žaidžiant, pradžiamoksliams

logo
Amžius: 7–12 m.

Gimnastika

Gimnastika yra nukreipta į viso kūno stiprinimą, fizinių ypatybių lavinimą ir judėjimo džiaugsmą. Užsiėmimai remiasi sportinės ir meninės gimnastikos pagrindais, susideda iš lankstumo, akrobatikos ir jėgos pratimų. Jų metu visapusiškai lavinamas fizinis pajėgumas, gerinama laikysena, koordinacija, didinama judesio laisvė. Vaikai motyvuojami siekti rezultatų savo pačių labui ir mokytis prasmingai, ugdytis kritinį mąstymą ir sąmoningumą.

logo
Amžius: 8–20 m.

3D modeliavimas

Neformaliojo ugdymo kompiuterinio modeliavimo būrelyje mokiniai susipažins su interjero elementų projektavimu, technologijoms ir gamyba.

Mokytojas suteiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos. Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Kompiuterinio modeliavimo būrelio mokiniai vyks į ekskursijas, kur susipažins su dabartinėmis gamybos technologijomis ir lankys mieste vykstančias parodas.

Mūsų tikslas sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti su CAD projektavimo ir 3D modeliavimo pagrindais, jų panaudojimo galimybėmis, gebėti kurti ir gaminti nesudėtingus darbus.

Mūsų pagrindiniai uždaviniai: išmokyti vaikus rodyti iniciatyvą, nusiteikti bendradarbiauti nepaisant išankstinių nuostatų, žinoti ir suprasti, kokiais etapais vyksta darbo ir kūrybos procesas, organizuoti darbų parodėles ir konkursus, aplankyti atitinkamas parodas ir dirbtuves, jas aptarti bendroje diskusijoje, išmokyti vaikus dirbti grupėje bei ugdyti toleranciją, paslaugumą vienas kitam, bei skatinti vaikus dirbti nuosekliai ir savarankiškai.

logo
Amžius: 6–10 m.

Dramos studija

Pagrindinis teatro mokyklėlės uždavinys – vaikų ugdymas teatro menu. Pagrindinis tikslas – harmoningas, kūrybingas, valingas ir atsakingas žmogus. Suderinta profesionalaus pedagogo – menininko programa ir nuostatos orientuotos į vaiko gebėjimus bei poreikius.

logo
Amžius: 12–19 m.

Dainų ansamblis

Tai neprofesionalus, jaunatviškas ir nuolat atsinaujinantis kolektyvas, kuriame nuolat dalyvauja įvairaus amžiaus, skirtingų klasių mokiniai – tai puiki liaudies meno, tradicijų būrelis jaunimui, diegiantis meilę savo kraštui, jo žmonėms.

Kolektyvas propoguoja įvairių regionų liaudies dainas, žaidimus, ratelius. Ansamblio repertuare daug ratelių, lyrinių liaudies dainų.

Ansamblis – nuolatinis įvairių švenčių, programų, festivalių ir konkursų dalyvis. Kolektyvas ne kartą buvo prizininkas ir laureatas.

Šio ansamblio tikslas – puoselėti ir išsaugoti liaudies kultūrą ateinančioms kartoms.

logo
Amžius: 12–15 m.

Geografija (Skautai)

Tai draugiškas, jaunatviškas ir kolektyvas, kuriame nuolat dalyvauja įvairaus amžiaus, skirtingų klasių mokiniai.

Mūsų veikloje numatyta daug keliauti po miestą, tyrinėsime gamtą, landšaftus, miesto struktūrą ir istoriją, daug fotografuosime, lankysime svarbiausius muziejus. Taip pat laiką leisime ir klasėse ruošdamiesi kelionėms ar vizitams, tyrinėdami krašto istoriją. Mokslo metų pabaigoje keliausim į žygius, pavasarį numatytas ir sąskrydis išvyka kelioms dienoms.

Vaikų laukia be galo daug veiklos, kur susipažins ir įgys naujų draugų, smagiai ir linksmai praleis po pamokinę veiklą.

 

logo
Amžius: 8–18 m., 8–12 m.

Anglų kalba

Anglų kalbos būrelyje mokiniai įgs anglų kalbos gebėjimų, reikalingų sklandžiai reikšti mintis, užmegzti ryšį, palaikyti pokalbį, susipažins su esminėmis kalbos struktūromis, susiformuos kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius, supras ir valdys informaciją anglų kalba.

Mokytoja teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos. Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Veiklos metodai bus prieinami visiems pagal amažių . Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į vaikų galimybes, poreikius ir pasiekimus. Mokiniai įgis anglų kalbos gebėjimų, reikalingų sklandžiai reikšti mintims, užmegzti ryšį, palaikyti pokalbį, susipažins su esminėmis kalbos struktūromis, susiformuos kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius, supras ir valdys informaciją anglų kalba.

logo
Amžius: 10–18 m.

Gitara

Programa skirta vaikams nuo 8 iki 18 metų. Gitaristų grupės formuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių ir turimų gitaros grojimo įgūdžių lygį. Siekiant geresnės mokymo kokybės, atsižvelgiant į mokymo specifiką, mokinių grupė 12 vaikų dalinama į du pogrupius ( 6 mokiniai). Pamokų metu mokiniai turi galimybę naudotis moksleivių kūrybos namų gitaromis.

logo
Amžius: 8–15 m.

Retų menų technologijos

Neformaliojo ugdymo retų technologijų menų būrelyje kiekvieną mėnesį vaikai susipažins su įvairiomis technoogijomis – dekupažu, psedovitražu, piešimu ant šilko, piešimu vilna, vitražu ir kitomis technikomis. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos. Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Mūsų tikslai: Skatinti įvairiapusį asmenybės augimą, puoselėjant pagarbą tautos kultūriniam palikimui. Padėti formuotis ir atsiskleisti meninei asmenybei.

Mūsų uždaviniai : Išmokyti vaikus kūrybingai veikti. Skatinti interpretuoti – ne kopijuoti juos supančias formas, o suteikti joms naują, savitą pavidalą kuris padėtų įprasminti kūrybines mintis. Sutelkti dėmesį į formos plastiškumą, funkcinę paskirtį, meninės raiškos priemones. Organizuoti dailės darbų parodas. Kūrybinio įkvėpimo semtis iš lietuvių etnokultūros, gamtos, profesionalių dailininkų kūrybos. Išmokyti vaikus dirbti grupėje bei ugdyti toleranciją, paslaugumą vienas kitam. Skatinti vaikus dirbti nuosekliai ir savarankiškai.

Mūsų metodai: bus prieinami visiems vaikams pagal amžių ir išsilavinimą. Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į vaikų gaimybes, poreikius ir pasiekimus.

Mokymo priemonės: Piešimas ant šilko – specialūs kontūrai, dažai, skirti piešimui ant šilko, šilkas, teptukai. Piešimas vilna – įvairi vilna, verpalai. Tekstilės koliažas – įvairios medžiagos (minkštos, kietos), klijai, trafaretai.

logo
Amžius: 8–12 m.

Šachmatų būrelis

Šachmatų būrelio tikslai: Šachmatų būrelio tikslas ugdyti mokinių kūrybiškumą, dėmėsingumą, loginį mąstymą, gebėjimą priimti savarankiškai svarbius sprendimus prie šachmatų lentos, ištvermingumą ir mokėjimą vertinti susidariusias situacijas žaidimo metu. Pagrindinis tikslas, lavinti mokinių loginį mąstymą ir gebėjimą priimti savarankiškus sprendimus prieš tai viską gerai apgalvojus.

Šachmatų būrelio uždaviniai:

1. Skelbti, kad šachmatai yra intelektualus sportas, skirtas bet kokio amžiaus žmonėms. Dalyvauti varžybose galima visą savo gyvenimą.

2. Padėti mokiniams ugdyti skaičiavimo techniką, mąstymo procesus, kurie pagerina mokinių mokymosi proceso rezultatus.

3. Išmokti koncentruoti dėmesį, vertinti objektyviai susidariusias situacijas, priimti sprendimus pasikliaunant savo intelektualiais sugebėjimais.

4. Išmokti numatyti kitų veiksmus ir į tai tinkamai reaguoti pasitelkiant vaizduotę ir loginį mąstymą.

logo
Amžius: 14–21 m.

Teatro studija "Subjektas"

Studija siekia ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą asmenybę betarpiškoje kultūros erdvėje, kur kūrybinis procesas, edukacija, ugdytinių savijauta reikšmingesni negu rezultatas.

Studijos užsiėmimų tikslai ir uždaviniai: teatro meno priemonėmis atskleisti  supančio pasaulio harmoniją, suvokti aplinką visais jutimais, tapti jautriu, pastabiu, dėmesingu, smalsiu, gailestingu, harmoningu bei kuriančiu žmogumi. Padėti  patirti kūrybos bei jos proceso džiaugsmą. Ugdyti pilietiškumo jausmą, valią, atsakomybę už save ir draugą ar draugų grupę. Gebėti skirti moralines vertybes. Puoselėti meninį skonį. Padėti  atskleisti savo ypatingus gebėjimus. Pajusti bendrumo, bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos reikšmę.

Pagrindinis teatro studijos uždavinys – ugdymas teatro menu. Pagrindinis tikslas – harmoningas, kūrybingas, valingas ir atsakingas žmogus. Suderinta profesionalaus pedagogo – menininko programa ir nuostatos orientuotos į  gebėjimus bei poreikius.

 Kurti dramos spektaklius, muzikinius spektaklius, šokio spektaklius, kuriuose dalyvautų visi studijos nariai.

 

logo
Amžius: 6–12 m.

Pramoginiai šokiai

Būrelis puoselėjant vaiko kinestetinį ir kūrybinį savitumą padėda įgyti šokio įgūdžių ir estetinės patirties pagrindus, laiduojančius tolesnį sėkmingą ugdymąsi.

logo
Amžius: 6–10 m.

Pramoginiai šokiai

Būrelis puoselėjant vaiko kinestetinį ir kūrybinį savitumą padėda įgyti šokio įgūdžių ir estetinės patirties pagrindus, laiduojančius tolesnį sėkmingą ugdymąsi.