Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 867691940
Konduktorių g. 4, Vilnius


Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–15 m.

„Aerobika“

Suteikti galimybė aktyvų laisvalaikį ,kur puoselėjamos fizinės, emocinės savybės. Fizinio pobūdžio treniruotės, ugdant taisyklinga laikyseną, lavinti kūno raumenys .Atlikti tempimo pratimus lavinti vaikų lankstumą.  Lavinti vaikų fizinį aktyvumą. Stiprinti kūną. Populiarinti sveiką gyvenseną.

Amžius: 7–12 m.

Muzikos pradmenys

Priartinti moksleivius prie muzikos vertybių, kartu formuoti meninės auklėtinių nuostatas, ugdant jų  pagarbą meninei veiklai, tradicijomis ir padedant integruotis į bendrą Lietuvos muzikinę kultūrą. Lavinti moksleivių muzikinę klausą, muzikalumą bei kitus psichikos komponentus,(atmintį, vaizduotę, mąstimą). Formuoti dainininko „perspektyvinį“ balsą, numatyti jo skambesį ateityje. Vokalinių įgūdžių lavinimas. Muzikinės vokalinės klausos ir atminties ugdymas. 

Amžius: 6–10 m.

Ritminiai šokiai

Puoselėti ir tobulinti vaikų prigimtinės savybės šokio srityje. Įgyti atitinkama patirtį.  Lavinti ritmikos pojūtį ir koordinaciją. Skirta visiems vaikams, norintiems šokti, pažinti save, improvizuoti. Ritmo koordinacijos pratimai. Estradinio, pop šokio elementų mokymas.  Šokio pastatymas, dalyvavimas konkursuose, festivaliuose.  Suteikia realias galimybės formuotis fiziškai, emociškai ir kūrybiškai.

Amžius: 12–15 m.

Šiuolaikinių šokių būrelis

Siekiama vaikus supažindinti su šiuolaikinių, šou, pop šokio stiliais. Užsiėmimo metų išbandyti,Atlikti pajusti šių skirtingų šokių stilių.  Atskleisti individualiais vaiko judesio, lankstumo, atlikimo funkcijas. Vaikai išmoksta valdyti savo kūną, koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką. Šokio pamokos prasmingos ugdant fiziškai sveiką asmenybę.

Amžius: 5–6 m.

Šokio aerobika

Programą skirta 5-6 metų vaikams (ikimokyklinukams).Stiprinti, lavinti kūno raumenys.  Lavinti vaikų klausos, ritmikos pojūtį, koordinacijos lavinimas. Atlikti kūno tempimo pratimus. Išmokti šokio elementus, bandant juos jungti į šokį. Ugdyti drąsa improvizuoti. Veiklos treniruotės, žaidimai su kamuoliais, šokio pamokos. Programos nauda auklėti, puoselėti sveikos jūdrios vaikystės pradmenys.

Amžius: 9–10 m.

Dramos teatras, vaidybos pradmenys

Stiprinti pasitikėjimą savimi. Puoselėti vaiko laisvumą, improvizaciją. Ugdyti gebėjimus suprasti, valdyti ir reikšti jausmus. Skatinti grožio pajautimą, pamatymą ir įvertinimą. Ugdyti bendrą elgesio kultūrą scenoje, teatro salėje ir gyvenime .Ugdyti kūrybiškai mąstančią asmenybė. Siekti, kad vaikai sugebėtu drąsiai  išsakyti savo kūrybinės mintys žodžių, proza ar poezija.

Amžius: 6–16 m.

Muzikos pradmenys (Individualus instrumentas - fortepionas)

Ši programa yra pritaikyta norintiems muzikuoti bei turintiems mažiau galimybių moksleiviams įgyti pradinius grojimo pianinu gebėjimus. Grojimo mokymui yra pritaikyta žaidimo forma, kad vaikas lengviau suprastų ir įgytų muzikavimo įgūdžius. Programos įgyvendinimo forma turi kelis metodus: grupinė ir individuali, koncertas. Koncertas yra pagrindinė pasiekimų demonstravimo ir atsiskaitymo forma. Vaikai įgis pasitenkinimo jausmą, kai mokymas taps prasmingas, kai pianistinių įgūdžių formavimas bus susietas su mokinių norais, polinkiais, interesais.

Amžius: 6–16 m.

Muzikos pradmenys „Vokalinis muzikavimas“

Muzikos mokymas, kaip puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kasdieninių disciplinų, nuo kurių pavargstama mokykloje, pakeitimas smagiu ir kūrybingu užsiėmimu, kuris niekada netaps rutina, padės atverti naujų žinių pasaulį, pasitekant žaidimus ir draugišką bendravimą.

Taisyklingai formuoti moksleivių  dainavimo pagrindus, svarbu teisingai  suformuoti balso valdymo aparatą, išmokyti teisingai valdyti kvėpavimą, garsą, derinti registrus. Interpretuojant kūrinį svarbu jį suvokti, atsižvelgti į estetinius principus, nenukrypti nuo esmės, perduodant pagrindinę mintį. Siekti sėkmingo pasirodymo scenoje,  o jį lemia psichinė savireguliacija ir psichologinis nusiteikimas, koncertinė patirtis, gebėjimas modeliuoti muzikanto-atlikėjo emocijas, pasitikėjimas savimi, individualios charakterio savybės. Džiazo , pop vokalo taikymas studijoje suteiks ugdymo procesui kūrybos, laisvės, pasirinkimo kontekstą. Specifinių džiazo muzikos priemonių (Scat dainavimas, dermių mokymasis, džiazinė ritmika, stilistika ir kt,) taikymas padeda plėtoti atlikimo, išraiškos galimybės. Improvizacija grįsta veikla pasižymi interaktyvumu, skatina kritinį mąstymą, ugdo kūrybiškumą, suteikia sąlygas ugdyti asmenį, gebanti pažvelgti į situaciją iš įvairių perspektyvų. Tobulėjant muzikoje,lavėja, gebėjimai, atmintis, ritmika, saviraiška, kūrybiškumas, vaizduotė, susiduriama su kolektyvine veikla, įgaunama bendravimo įgūdžių. Tai lyg žaidimas pop-džiaz.

Amžius: 10–19 m.

Taikomoji dailė. Rankdarbiai.

Vykdant šią programą mokiniai turės galimybę susipažinti su naujausiomis medžiagomis ir naujausiomis rankdarbių technikomis. Svarbiausias rankdarbių būrelio tikslas yra supažindinti vaikus su menu kaip estetine ir technine vertybe, pažadinti kūrybos pradus.Mokymo metu vaikai išmoks kombinuoti nesudėtingus meno dirbinius, pasirinkti medžiagas, susipažins su naujų šiuolaikinių medžiagų ypatumais, įvairiomis taikomųjų bei dekoratyvinių rankdarbių atlikimo technikomis, išmikos atlikti meninio dirbinio kompoziciją pagal individualiai sukurtą projektą, naudojant įvairias tradicines ir šiolaikines medžiagas bei technikas.Gražūs, skoningi, funkcionalūs meno dirbiniai yra neatsiejama mūsgyvenimo dalis. Tai kūrybiškas, nereikalaujantis sudėtingų įrenginių darbas. Vaikai gali aktyviai dalyvauti ivairiose mugėse ir šventėse demonstruodami savo gebėjimus, turi galimybę toliau mokytis taikomosios dailės šiuolaikinio dizaino mokyklose.

Amžius: 6–19 m.

Aerobikos būrelis

Programos metu bus siekiama supažindinti ugdytinius su aerobika. Užsiėmimų paskirtis: siekti vaikų fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, stiprinti ugdytinių sveikatą. Svarbiausias uždavinys – ugdyti fizinio aktyvumo įpročius. Naudojant fizinius pratimus didinti raumenų jėgą ir ištvermę, gerinti sąnarių lankstumą, didinti judesių amplitudę, ugdyti fizines galias. Užsiėmimo metu  lavinti ritmo ir klausos pojūtį, puoselėti ir populiarinti sporto naudą žmogaus kūnui ir sielai.

Siekti, kad vaikai patirtų judėjimo džiaugsmą, suprastų, kad mankšta ne tik prailgina gyvenimą, bet ir suteikia jam daugiau spalvų ir teigiamų pojūčių. Siekti, kad vaikai pažintų ir suvoktų, kaip per sportą gerinamas fizinis darbingumas, funkcinis organizmo pajėgumas, psichinis stabilumas, tobulinamos kūno formos.

Amžius: 7–8 m.

Teatro studija

Būrelio veikla apima šias sritis: teatro raišką (kūrybą), vaidinimų stebėjimą, interpretavimą, vertinimą ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimą. Iš pradžių mokiniai mokomi reikšti tam tikrą turinį ir vartoti teatro raiškos priemones, po to mokosi suprasti turinį, išskirti priemones aiškindamiesi savo pačių ir kitų vaidinimą. Kurdami dramos siužetus, mokiniai vaizduos jiems aktualias ir iš gyvenimo, liaudies bei literatūrinių pasakų gerai pažįstamas konfliktines situacijas. Mokiniai, atlikdami jau žinomas ir naujas užduotis, įtvirtins laisvumo, orientavimosi, bendravimo, improvizavimo, kvėpavimo ir balso valdymo gebėjimus. Išsamiai bandys išnagrinėti 3-4 mizanscenų, raiškos priemonių naudojimo, su kitais dalykais integruotų vaidybinių situacijų pavyzdžius, pagal juos kurs savo variantus. Tiek per teatrinę raišką, tiek per vaidinimų interpretavimą bus puoselėjamos mokinių įžvalgos apie tai, kokią svarbą teatras turi jų pačių ir klasės, mokyklos, įvairių kultūrų bendruomenių, visuomenių gyvenime. Teatro programoje numatyta veikla bus glaudžiai integruojama su kitų meninių dalykų (dailės, šokio, muzikos) veikla ir siekiamais pasiekimais.

Dalyvausime Vilniaus m. ir rajono Teatrų festivaliuose bei šventėse, klubose  organizuosime Teatro dieną, padėsime organizuoti ir dalyvausime įvairiuose mokykloje renginiuose (Rudenėlio popietę, Žemės dieną, Kalėdinę popietę,). Sukurtus spektaklius matys ne tik klubo mokiniai, bet ir lopšelių-darželių auklėtiniai, kitų miesto mokyklų mokiniai. Su būrelio mokiniais žiūrėsime spektaklius profesionalių aktorių, vyksime į ekskursijas.