Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: (8 5) 2569100
Švitrigailos 6/15, Vilnius


Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

logo
Amžius: 3–19 m.

Dailės ugdymo programa

Dailės užsiėmimų metu nuosekliai ugdomas kūrybinis, vizualinis mąstymas, dailės techniniai įgūdžiai, šiuolaikinio ir tradicinio meno pažinimas.

Programą sudaro ankstyvojo dailės ugdymo, dailės pradinė programa ir dailės pagrindinė programa.

Ankstyvojo dailės ugdymo programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Dailės pradinė programa – pradinių klasių moksleiviams, dailės pagrindinė programa – vyresniems moksleiviams. Ją sudaro: piešimas, tapyba, tapybinė bei grafinė kompozicija. Papildomai galima rinktis: keramiką, fotografiją, videomeną.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 3–19 m.

Muzikos ugdymo programa

Ši programa padeda ugdyti ir tobulinti vaikų įgimtus muzikinius gebėjimus bei kūrybines galias. Suteikia mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Jie  mokomi muzikuoti, dainuoti, groti pasirinktu muzikos instrumentu (pianinu, akustine arba elektrine gitara, smuiku). Mokiniai atlieka įvairių stilių kūrinius, tobulina muzikinius įgūdžius ir realizuoja muzikinėje erdvėje.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 5–19 m.

Netradicinio meno / cirko ugdymo programa. Cirko studija „Šypsena". Teatras

Cirko programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Ugdymo metu siekiama supažindinti vaikus su netradiciniu cirko menu. Vaikai mokomi komandinio darbo, įgyja didesnį pasitikėjimą savimi, ugdo ištvermę ir individualius sugebėjimus. Cirko studijoje mokoma: akrobatikos, ekvilibristikos, žongliravimo, koordinacijos, lankstumo ir dar daug kitų cirko kaip meninės sporto šakos gudrybių.  Jaunieji cirko artistai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, šventėse ir labdaros renginiuose, kuriuose savo sugebėjimais džiugina įvairaus amžiaus publiką – tiek vaikus, tiek suaugusius.

Teatro programa skirta įvairaus amžiaus vaikams: ankstyvojo, mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunuoliams. Užsiėmimų metu teatrinių žaidimų pagalba padedama vaikams atsipalaiduoti, atskleisti kūrybinius gebėjimus, iniciatyvas, ugdyti vaizduotę bei puoselėti kiekvieno vaiko individualumą. Kurdami įvairius personažus individualiai ir grupėse vaikai mokosi koncentruoti dėmesį, stebėti ir analizuoti save, o improvizuodami jiems aktualias socialines ir asmenines situacijas, ieško sprendimų į iškilusias problemas, ugdo kūrybinius gebėjimus. Šia programa siekiama, kad mokiniai įgytų bendrųjų teatrinių kompetencijų

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 7–19 m.

Etninė veikla. Studija „Sodžius"

Programa skirta 7–19 metų vaikams. Mokymo metu siekiama ugdyti mokinių estetinę nuovoką, pažinti tautodailę, dvasiškai augti ir atrasti sugebėjimą kurti.

Mokiniai supažindinami su lietuvių tautinėmis tradicijomis, kalendorinių švenčių apeigomis, tautosaka bei tautodaile.

Etninėje studijoje iš šiaudų kuriamos ornamentinės ir simbolių kompozicijos, erdviniai žaisliukus bei šiaudiniai sodai. Darbams naudojamos natūralios medžiagos: šiaudai, augalų lapai, žiedai, medžių šakelės.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 12–19 m.

Gamtamokslinio ugdymo programa. „Jaunųjų medikų akademija"

„Jaunųjų medikų akademija" sėkmingai gyvuoja daugiau kaip 30 metų. Čia renkasi 7–12 klasių moksleiviai, jie išmoksta žmogaus anatomijos, fiziologijos, pirmosios medicinos pagalbos teikimo ir ligonių slaugos pagrindų. Užsiėmimų metu lavinamas abstraktus biologinis mąstymas, dirbama su mikroskopu ir ugdomos mediko profesijai reikalingos savybės.

Jaunųjų medikų akademija bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu, Kauno medicinos universitetu, Klaipėdos universitetu, Vilniaus ir Kauno kolegijų Sveikatos priežiūros fakultetais, Neįgaliųjų asociacija. Atliekamos slaugos praktikos ligoninėse.

Lankantiems gamytamokslinio ugdymo programą, siekiama suformuoti sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių nuostatas. Supažindinti su mediko profesijos specializacijų spektru. Jaunųjų medikų akademijos tikslas – moksleiviai, studijuojantys mediciną ir turintys tikrąjį mediko pašaukimą.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

 

logo
Amžius: 7–19 m.

Anglų kalbos programa

Anglų kalbos užsiėmimų metu įvairaus amžiaus vaikai daugiausia dėmesio skiria šnekamajai kalbai, diskusijoms. Rašomi rašinėliai įvairiomis temomis, ugdomas moksleivių kūrybiškumas.  Kalba – pagrindinis bendravimo variklis. Mokėdamas ją, gali laisvai bendrauti, skaityti užsienio literatūrą, mokytis ar dirbti svetur. Plėtojama kultūrinė savimonė, kitų kultūrų, gyvensenos supratimas. Skatinamas noras dalyvauti tarptautiniuose projektuose, konkursuose. Moksleiviai aktyviai dalyvauja Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendroje veikloje, šventėse, ekskursijose ir kituose renginiuose.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 4–7 m.

Ankstyvojo šokio studijos „Žiogelis“ mokymo programa

Ankstyvojo šokių studijoje „Žiogelis” susirenka mažyliai nuo 3-erių iki 7-erių metų, jie šoka tematinius šokius, paremtus baleto pagrindu. Ugdomas ritmo pojūtis ir koordinacija. Užsiėmimų metu mažiesiems suteikiama galimybė patirti pirmuosius šokio įspūdžius, skirtingas emocijas išreikšti judesiu, lavinti saviraiška ir ugdyti muzikinį pojūtį.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

logo
Amžius: 7–19 m.

Choreografijos ugdymo programa. Mokykla „Nuotaika"

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinį padalinį – choreografijos mokyklą „Nuotaika” įkūrė ir iki šiol jai vadovauja baletmeisterė Olga Tamašauskienė. Moksleiviai nuolatiniai respublikinių dainų švenčių, festivalių „Džiaukimės drauge“, konkursų Maskvoje, Sankt Peterburge, Tulūzoje, Rygoje, Jūrmaloje, Venecijoje dalyviai ir laureatai.

Choreografijos mokyklos „Nuotaika“ moksleiviai toliau studijuoja aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, šoka profesionaliuose kolektyvuose, teatruose.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt

logo
Amžius: 10–19 m.

Fotografija

Fotografijos užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su fotografijos abėcėle: diafragmų ypatumais, išlaikymais ir kitomis techninėmis fotografavimo subtilybėmis. Vėliau atliekami kūrybiniai darbai – tai tematinės kompozicijos, portreto, peizažo, reportažinio fotografavimo renginių metu ir kitos užduotys.

Vaikai šiame kolektyve smalsūs ir draugiški. Jie mokosi ne tik fotografavimo, bet ir komandinio bendravimo. Užsiėmimų metu moksleiviai aptaria ir jiems aktualias temas, susipažįsta su šiuolaikinės fotografijos tendencijomis ir stilistikomis.

logo
Amžius: 7–19 m.

Videomenas

Videomeno užsiėmimų metu mokiniai kuria scenarijus, filmuoja trumpametražius filmukus, piešia animaciją, dirba su vaizdo kamera, montuoja filmukus. Mokiniams suteikiamos pagrindinės filmavimo ir montavimo žinios, supažindinama su videomeno rūšimis, jų ryšiais, o taip pat ir su kitomis raiškos ir technologijų preimonėmis.

Į užsiėmimus priimami pradinių ir vyresnių klasių mokiniai. Užduotys pritaikomos individualiems mokinių gebėjimams. Skatinamas kūrybiškumas ir savitas mąstymas.