Vilniaus jaunųjų turistų centras


Telefonas: +37052611547
Mindaugo g. 9, Vilnius

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Lietuvos istorinius-kultūrinius objektus. Edukaciniai – pažintiniai žygiai skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti savo gimtąjį miestą ir jo apylinkes. Per naujų judėjimo įgūdžių įsisavinimą ir lavinimą, įgytas sveikos mitybos žinias,   pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos. Bus atskleisti ir patenkinti vaikų saviraiškos poreikiai, plėtojamos asmeninės, socialinės, komunikavimo ir pažinimo kompetencijos.   


Vilniaus jaunųjų turistų centras programos

Amžius: 9–19 m.

Jaunasis žygeivis

Pažintiniai - edukaciniai  žygiai, ekskursijos skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti Lietuvą, savo gimtą kraštą. Moksleiviai įgis keliautojų sporto, pažintinio – sportinio turizmo, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos žinių, įsisavins ir lavins naujus judėjimo įgūdžius. Pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos. Vaikai įgis komandinio darbo, gamtos pažinimo, renginių ir varžybų gamtoje organizavimo patirties.

Amžius: 10–19 m.

Jaunasis kraštotyrininkas

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Lietuvos istorinę atmintį, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą, krašto materialinę ir dvasinę kultūrą, liaudies tradicijas bei  papročius, perteikiami tautinės ir etninės kultūros pagrindai, krašto geografinės ypatybės.

Vaikai keliaudami susipažins su mus supančiu pasauliu, fiksuos dabarties ir praeities įvykius, domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiais, jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra, rinkdami ir tyrinėdami  eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių.  Tai skatins moksleivių domėjimąsi mus supančia aplinka, siejant praeities įvykius, reiškinius, istoriją, papročius su dabartimi, sužadins norą domėtis etnografine krašto praeitimi. Programos dalyviai  patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną. Bus atskleisti ir formuosis nauji vaikų saviraiškos poreikiai, plėtojamos asmeninės, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijos.