Viešoji įstaiga Geležinio vilko sporto mokykla


Telefonas: +37068756008
Olimpiečių g.15, Vilnius


Viešoji įstaiga Geležinio vilko sporto mokykla programos

logo
Amžius: 6–18 m.

VŠĮ „GELEŽINIS VILKAS“ SPORTO MOKYKLOS 2017 – 2018 METŲ REGBIO UGDYMO PROGRAMA

 Programa skirta 7–18 metų amžiaus vaikams. Programos paskirtis - sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti vaiko individualiems sportiniams gebėjimams, tenkinant jų saviraiškos poreikį, lavinti ir ugdyti fizines ir protines savybes, suteikti bendrųjų ir dalykinių sporto žaidimo kompetencijų.

Visi programoje dalyvaujantys vaikai suskirstyti į keturias grupes. Vienos grupės kontingentą sudaro  panašaus amžiaus mergaitės ir berniukai.

Pradžios (6-9 metų) ugdymo etape smagių, nuotaikingų žaidimų pagalba stiprinama vaikų sveikata, įvairiapusiška veikla lavinamos fizinės ypatybės ir funkcinės galios, šalinamos fizinio išsivystymo disproporcijos, mokoma pasirinkto žaidimo ir kitų fizinės veiklos formų judesių atlikimo technikos. Lavinamas poreikis reguliariai sportuoti ir  skatinamas fizinis aktyvumas.  Regbio TAG (vėliavėlės nuplėšimo) žaidimas pristatomas ir kaip įdomi, veiksminga fizinių pratimų rūšis, sveikos, stiprios, intelektualios asmenybės ugdymo ir turiningo aktyvaus poilsio priemonė, puoselėjanti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdanti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui. Didelis dėmesys skiriamas geroms emocijoms, nuotaikai. Kad vaikai noriai lankytų pratybas. Išsikeltų sau realius tikslus,  o vykdoma veikla siektume  juos įgyvendinti. Baigę pradinio ugdymo programą ir įvykdę numatytus pažangos vertinimo rodiklius, vaikai turės galimybę tęsti ugdymąsi  vyresnio amžiaus ugdymo programoje.

          Tolesniuose  etapuose, vyresniems pagal amžių, programoje numatytos aktyvios veiklos, keliami taip pat realūs, kiek aukštesni tikslai, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus. Smagių ir nuotaikingų žaidimų dėka  bus siekiama tapti komandos dalimi. Supažindinama su „Fair Play“ garbingo  žaidimo principais. Šiuose etapuose ypatingas dėmesys bus skirtas asmeninėms, socialinėms, komunikavimo ir pažinimo kompetencijoms lavinti pasitelkiant regbio žaidimą kaip priemonę.

             Programos trukmė – 9 mėn. Programos intensyvumas –  2 kartai per savaitę. Programą gali lankyti visi norintys vaikai, gavę raštišką tėvų sutikimą ir sveikatos įstaigos leidimą. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės sporto pratybos ir dalyvavimas varžybos, festivaliuose. Programoje: regbio sporto žaidimo teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, varžybų taisyklės, sveika gyvensena, ir kt.), sporto praktika (fizinis, techninis, taktinis, psichologinis, integralus rengimas), varžybų veikla.Varžybinė veikla  bus kaip mokymo būdas programos tikslui  siekti. Vidutinis vaikų skaičius kiekvienoje pagal amžių  ugdymo grupėje – 20 vaikų. Baigęs programą vaikas sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie regbio  sporto šaką, gebės savarankiškai žaisti TAG regbį ir kitus komandinius sporto žaidimus derindamas savo veiksmus su komandos draugais, įgis darbštumo, atkaklumo, atsakomybės, emocijų valdymo, valios ir kitų asmeninių savybių.