Viešoji įstaiga „BC Vilkai“


Telefonas: 8 5 27 86353
Vytenio g. 46B


Viešoji įstaiga „BC Vilkai“ programos

Amžius: 15–16 m.

Mokyklinio amžiaus vaikų sportinė veikla – krepšinio užsiėmimai

Programos esmė – organizuoti mokyklinio amžiaus vaikams krepšinio užsiėmimus, siekiant vaikus užimti, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir sportinį aktyvumą, ugdyti pozityvią socializaciją ir gebėjimus. Užsiėmimai organizuojami grupėmis. Pagrindinės ugdymo formos yra šios: teorinės ir praktinės mokomosios pratybos treniruotėse ir sporto stovyklose, dalyvavimas varžybose. Taip pat organizuojami sporto renginiai, pramoginės veiklos, išvykos, diskusijos, testai. Užsiėmimai organizuojami laisvalaikiu – po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, per atostogas. Užsiėmimai vyksta penkias dienas per savaitę. Užsiėmimo minimali trukmė – 45 minutės, maksimali – 90 minučių. Į šį skaičių įeina ir kalendorinių varžybų laikas. Veiklų organizatoriaus patirtis, socialinė orientacija, materialinė bazė (sportavimo vieta, įranga, priemonės ir kt.), programos vykdytojų kvalifikacija ir kompetencijos užtikrina atvirą, ramią, kūrybingą, vaikų ir trenerių ugdymuisi palankią aplinką, kurioje: - sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, pozityviam laisvalaikiui; - sudarytos sąlygos siekti individualių ir grupės sportinių pasiekimų; - ugdomos asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos; - ugdomas bendruomeniškumas – vaikai, jų tėveliai (globėjai, rūpintojai), treneriai, kiti užsiėmimų procese dalyvaujantys asmenys skatinami bendradarbiauti, stiprinti emocinius santykius, kurti ir puoselėti tradicijas, bendruomenės renginius.