Valstybės institucijų kalbų centras


Telefonas: 8655 47185
Palangos g. 4, Vilnius
El. pastas: asterija@vikc.lt

Valstybės institucijų kalbų centras yra moderni, nuolat besimokanti, teikianti kokybiškas Europos ir pasaulio kalbų mokymo(si) paslaugas, turinti tarptautinį pripažinimą ir sėkmingai koordinuojanti bei vykdanti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus kalbų mokymo institucija nuo 1993 m. Turime 6 metų neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo patirties. Valstybės institucijų kalbų centro STIPRYBĖS: - Ilgametė suaugusiųjų ir vaikų kalbų mokymo patirtis, stipri profesionalių ir didelę patirtį turinčių dėstytojų komanda; - Ilgametis ir sėkmingas bendradarbiavimas su Goethe`s institutu: programos tarnautojams, tarptautinių egzaminų centro įsteigimas VIKC; - Nacionaliniai ir tarptautiniai projektai kalbų mokymo srityje; - Modernių technologijų ir inovatyvių kalbų mokymo metodų taikymas, nuolatinis darbuotojų tobulėjimas ir mokymasis; - Aukšta organizacijos reputacija Lietuvoje ir tarptautinis pripažinimas.


Valstybės institucijų kalbų centras programos