Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras


Telefonas: +37069903199
V.Krėvės pr. 113-45, Kaunas


Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras programos

Amžius: 11–18 m.

Sveikos mitybos ir judesio ugdymas (Vilnius)

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams, siekiantiems įgyti sveikos gyvensenos įgūdžių, ypatingą dėmesį skiriant nuo antsvorio ir/ar nutukimo kenčiantiems vaikams. Programa suformuoja tinkamą teorinę bei pradinę praktinę bazę, pereinant prie sveikos gyvensenos, keičiant įpročius, rūpinantis savimi. Programa suteikia palankią teigiamą tą pačią problemą sprendžiančių vaikų aplinką, kurioje saugu mokytis, nesibaiminant patyčių. Programa padeda mažinti socialinę nutukusių ar dalyvių su antsvoriu atskirtį, suteikiant galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, tapti iniciatyvesniais, aktyvesniais, dalyvaujant mokyklinėje ar po-pamokinėje veiklose. Programos turinys apima teorinę-praktinę sveikos mitybos žinių perteikimo ir įpročių formavimo dalį bei reguliarius skirtingo fizinio aktyvumo užsiėmimus. Sveikos mitybos dalį sudaro 11 temų, kurioms atskleisti naudojamos teorinės (paskaitos formato) bei praktinės (diskusijos, kūrybinės užduotys, debatai, viktorinos, konkursai) užduotys. Fizinio aktyvumo dalį sudaro sportinio šokio ZUMBA pamokos (7) bei greito ėjimo pamokos (4). Programos pabaigoje laikomas teorinis-praktinis sveikos mitybos bei judesio žinių testas. Programos naudą sudaro jos unikalumas, nes žinias perduoda ir naujus įpročius formuoti padeda gydytojas-praktikas. Tokiu būdu iškylantys klausimai sprendžiami nedelsiant, o mokymosi procesas pritaikomas prie individualių dalyvių poreikių. Įvairių specialiai mokymuisi pagamintų vaizdinių priemonių (muliažų) dėka, kūrybinių užduočių dėka, mokymasis tampa patrauklesnis ir efektyvesnis. Programos unikalumą papildo ypatingos fizinio aktyvumo rūšys – sportinis šokis ZUMBA bei greitas ėjimas. Tokios judesio formos parinktos tam, kad programos dalyviai gebėtų savarankiškai tęsti judesio užsiėmimus, nereikalaujant papildomų priemonių, vietos, lėšų ir pan.

Amžius: 7–15 m.

Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Vilnius)

Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems padeda įveikti mokymosi, bendravimo iššūkius, bei didesnius išgyvenimus patiriantiems paaugliams, kuriems padeda atsipalaiduoti pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai vertinti save bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose socialiniuose vaidmenyse. Programos turinys apima 12 valandų teorinio-praktinio darbo, kuriuo metu ugdytiniai skatinami stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas bei mokytis valdyti emocijas. Kitos 12 valandų praleidžiamos, šokant aerobinį šokį ZUMBA, kuris lydimas ypatingai teigiamomis emocijomis, lavina kūną, teikia saviraiškos galimybes. Ugtytiniai patiria apčiuopiamą naudą, nes įgyja naujų ryžto, drąsos, atsparumo neigiamoms aplinkybėms įgūdžių, jiems darosi lengviau integruotis įvairesnėse socialinėse terpėse. Teigiamą rezultatą užtikrina kompleksinis požiūris į vaikų emocinę sveikatą, pasitelkiant kūrybinį darbą, saviraišką, fizinį aktyvumą, judesį, šokį ir pozityvumu grįstą mokymosi terpę.