Sporto klubas „SHIN“


Telefonas: +37069996265
V.Maciulevičiaus g. 47-127, Vilnius


Sporto klubas „SHIN“ programos

Amžius: 6–19 m.

Karate mokyklos SHIN treniruotės

Esmė ir turinys: į Kyokushin karate įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, iš jų socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų bei vaikų tėvus - orientuota ne tik į laisvalaikio užimtumą ar fizinio aktyvumo pasirengimą, ji skirta ir sveikos gyvensenos formavimui bei žalingų įpročių prevencijai vykdyti. Vykdyti vaikų ir jaunimo neformalųjį mokymą per sportą. Skatinti motyvaciją fiziniam aktyvumui, sudaryti sąlygas tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, puoselėti sveikatingumą ir sveiką gyvenseną, tuo pačiu įtraukiant ir tėvus. Tikslinės grupės – klube „SHIN“ sportuojantys vaikai ir jaunimas, iš jų socialiai remtini, socialinės rizikos šeimose gyvenantys vaikai bei vaikų tėvai (suaugusieji besitreniruojantys kartu su savo vaikais)). Numatomos veiklos: Kyokushin karate treniruotės, skiepijant Kyokushin karate filosofiją, „tiesos gyvenime kelia“, sveikos gyvensenos būdą bei alkoholio ir narkotikų vartojimo žalą, viršsvorio problemos tarp vaikų ir suaugusių, edukaciniai užsiėmimai. Nauda: Visi sporto klubo „SHIN“ treneriai savo pavyzdžiu (visi treneriai neturi žalingų įpročių – nevartoja alkoholio, nerūko, baigę universitetus, atsakingi Lietuvos piliečiai) formuos karate auklėtinius sveikos gyvensenos. Sveikos gyvensenos formavimas ir jos ugdymas tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatomis bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, padėti atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad plinta žalingi įpročiai, žemos organizmo sistemos funkcinės galimybės. Pagerinti tai gali tik optimalus fizinis aktyvumas, tikslingi fiziniai pratimai, tinkamas gyvenimo režimas ir mityba. Svarbu yra tai, kad noras ir poreikis užsiiminėti sportu atsirastų jauname amžiuje ir išliktų visą gyvenimą. Sportas, aktyvus laisvalaikis padeda spręsti vaikų ir paauglių užimtumo problemas, prisideda prie žalingų įpročių prevencijos. Sporto klube kasdieninėje veikloje skatiname ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir jų tėvus išlikti fiziškai aktyviais bei prisijungti prie mūsų būrio bet kokiame amžiuje, neakcentuojant aukštą meistriškumą, bet ir teigiamą Kyokushin karate įtaką fizinei bei psichoemocinei jauno žmogaus sveikatai. Todėl sporto klubas stengiasi pritraukti ir sudominti kuo daugiau jaunimo, kad laisvalaikio praleidimo būdas būtų aktyvus ir prasmingas, kad sportuodami jie išeikvotų energiją siekdami rezultatų, o ne panaudodami jėgą negatyviais tikslais. Propaguojame ne tik karate, bet ir sveiką gyvenimo būdą. Motyvuojame jaunus žmones rinktis sportą, kadangi tai ištobulina kūną, reikalauja daug valios ir pastangų, ko pasėkoje atsiranda vidinė ramybė ir tvirtumas, pasitikėjimas savimi. Vykdant SK „SHIN“ veiklą bus taikomi šie neformalaus ugdymo metodai: Aktyvus dalyvavimas ugdymo procese. Šiame projekte dalyvaujantys asmenys rezultatų pasieks pirmiausia savo aktyvumo dėka: savanoriškas dalyvavimas dieninėse treniruotėse, patyrimų įvertinimas. Taikant šį metodą neignoruojami žmonių nei jausmai, nei protas, nei fiziologija, kreipiamas dėmesys tiek į asmenį, tiek į grupę, tiek į temą. Derinami emociniai, fiziniai, intelektiniai metodai, užtikrinantys visuminį asmenybės ugdymąsi. Ugdymo metu įgytą patirtį siekiama bus susieti su tikrove (varžybos, egzaminai), įgyta asmeninė patirtis treniruočių metu galės būti pritaikoma ateityje stovyklų metu dirbant grupėse, atliekant komandines užduotis, kūrybinių veiklų metu. Mokymasis iš patirties. Šio projekto metu veiklos, ugdymo procesas yra grindžiamas patyrimu. Kaip jau buvo minėta, sporto klubo „SHIN“ treneriai turi ilgametę sportinę patirtį , be to visi treneriai neturi žalingų įpročių – nevartoja alkoholio, nerūko, baigę universitetus, atsakingi Lietuvos piliečiai. Kadangi akcentuosime ne tik fizinį, bet ir dvasinį, intelektualinį asmenybės tobulėjimą, tokiu būdu įgytas ir suvoktas patirtis (nenaudoti jėgos viešoje vietoje, tik varžybų metu, būti išlaikytiems) galės pritaikyti kasdieniame gyvenime (moksle, darbe, šeimoje, su draugais). Sporto klubas stengiasi sukurti saugią erdvę, dalintis gyvenimo patirtimi, ragins nebijoti suklysti ir pripažinti savo klaidas. Trumpai naudą galimą būtų apibrėžti: vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas per sportą, sveikos gyvensenos formavimas ir žalingų įpročių prevencija per Kyokushin karate filosofiją, turiningas vaikų laisvalaikis, sudarant sąlygas auklėtinių saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairialypiam ugdymui. Programa suteikia vaikams galimybę tobulinti savo kūną, charakterį, pažinti save per įvairias užduotis pradedant nuo kūno lavinimo baigiant pasiruošimu Lietuvos ar pasaulio čempionatui.