Rimantas Giedraitis


Telefonas: +37065555559
Kalvarijų 12-16, Vilnius


Rimantas Giedraitis programos

Amžius: 6–19 m.

Kino studija Vilniaus mieste

Medijos – priemonė kūrybiškumo paieškai ir ugdymui, pasitelkiant foto, vaizdo,  kompiuterinę techniką. Kino meno pagalba mokyti analizuoti aktualias moksleivių gyvenimo temas, skatinti išsakyti savo pastebėjimus, teisingai suvokti ir vertinti šiandienos reiškinius, mokytis suvokti ir išreikšti vizualijoje savo pastebėjimus estetiniu, kultūriniu ir socialiniu aspektais. Ugdyti asmenybes, suvokiančias ir gebančias realizuoti save. Išmokyti moksleivius dirbti komandoje, gerbiant kito nuomonę, ugdyti pilietiškumą ir toleranciją. Ugdyti sugebėjimą kūrybinėje veikloje pritaikyti šiuolaikines informacinių komunikacinių technologijų priemones.

Svarbiausia programos paskirtis atskleisti ir ugdyti mokinio saviraišką, kūrybiškumą ir individualumą.

Amžius: 6–19 m.

Teatro studija Vilniaus mieste

Teatrinis menas  – priemonė kūrybiškumo paieškai ir ugdymui. Teatrinėmis priemonėmis - etiudais, žaidimais, dainavimu, deklamavimu, scenos kalba ir scenos judesiu – bus siekiama užsiėmimų metu atskleisti mokinių kūrybiškumo potencialą, individualių galimybių ir patirties atskleidimą. Svarbiausia programos paskirtis atskleisti ir ugdyti mokinio saviraišką ir individualumą. Teatro studijoje vaikai susipažins su teatro istorija jos kryptimis. studijoje dirbsime komandoje, bei individualiai, improvizuosime, tobulinsime scenos kalbą bei scenos judesį, mokysimės aiškiai  reikšti mintis ir raišiai kalbėti. Lavinsime ritmo pojūtį, patys kursime scenarijus ir vaidinsime.

Vaikai galės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę, ugdys toleranciją ir pakantumą kitų nuomonei, tautiškumą bei pilietiškumą.

Moksleiviai išmoks greitai reaguoti į situacijas, drąsiai priimti sprendimus, ugdys atsakomybės jausmą ne tik už save bet ir draugus.