Pažangaus bendradarbiavimo akademija


Telefonas: +37061535083
admin
El. pastas: info@pba.lt

Pažangaus bendradarbiavimo akademija – tai švietimo centras , kurio pagrindiniai tikslai teikti švietimo paslaugas ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, moksleiviams bei kitokioms veiklos grupėms.

Esame pažangi organizacija gebanti bendradarbiauti su besimokančiomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, skatinti švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

        √ Švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimas įvairiose švietimo įstaigose

         Lietuvos  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) organizavimas

        Vaikų neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimas

       √ Socialinės –pilietinės veiklos organizavimas

       √ Projektų rengimas bei įgyvendinimas telkiant ir aktyvinant įvairias bendruomenes


Pažangaus bendradarbiavimo akademija programos