Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla


Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
Lakūnų g. 24, Vilnius 09108 ir Laisvės pr. 117A, Vilnius 06118
El. pastas: info@nkkm.lt


Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla programos

Amžius: 11–13 m.

Jaunųjų programuotojų mokykla

Programos tikslas – išmokyti moksleivius informacinių technologijų pagrindų. Mokomasi diegti ir administruoti Windows OS, konfigūruoti tinklus bei dirbti tinkle. Išmokstama taisyklingai parengti dokumentus. Įgyjama programavimo žinių, išmokstama programuoti nesudėtingus žaidimus. Mokomasi dirbti su multimedijos programomis. Vaikai įgauna pradinių žinių, kurias galės pritaikyti tolimesniuose moksluose.

Amžius: 13–18 m.

IT mokykla: Kompiuterio techninė įranga, operacinės sistemos, taikomosios programos

Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros. Mokymai orientuoti daugiausia į praktinių įgūdžių formavimą. Jų metu vaikai atlieka įvairius projektus: kuria programas, administruoja tinklus, kuria svetaines, surinkinėja kompiuterius, diegia operacines sistemas, kuria duomenų bazes ir t. t.

Amžius: 7–10 m.

NKKM mokyklėlė: statinė ir animacinė kompiuterinė grafika

Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai – kurti knygeles, animacinius filmukus. Vaikai išmoksta naudotis grafinėmis ir animacinėmis kompiuterio programomis.

Amžius: 7–10 m.

NKKM mokyklėlė: kompiuterinių žaidimų kūrimas

Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai – kurti 2D ir 3D kompiuterinius žaidimus, susipažinti su programavimo pagrindais.

Amžius: 9–10 m.

NKKM mokyklėlė: video montažas

Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai. Vaikai mokosi dirbti su video montažo programa, kuria savo filmukus.

Amžius: 13–18 m.

IT mokykla: WEB statinės technologijos

Mokiniai išmoks kurti tinklalapius naudodami šiuolaikines HTML ir CSS technologijas, parodys savo kūrybiškumą ruošdami tinklalapio grafinį šabloną. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kurs projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metu vaikai įgis tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgaus kitų dalykinių kompetencijų.

Amžius: 14–18 m.

IT mokykla: WEB dinaminės technologijos

Mokiniai išmoks programuoti JavaScript kalba, taikyti standartines JQuery bibliotekos funkcijas bei suteikti dinamiškumą tinklalapio elementams. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kurs projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metų vaikai įgyja tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgauna kitų dalykinių kompetencijų.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla: IT sistemų saugumas

Kurso metu išmokstama apsaugoti sistemas nuo įsilaužimų, identifikuoti ir spręsti saugumo problemas, suprasti ir pažinti įsilaužimo į tinklus būdus. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla: Programavimo pagrindai (C++ ir C#)

Kurso metu moksleiviai išmoks programuoti C++ ir C# kalbomis, įgis objektinio programavimo įgūdžių, išmoks kurti grafines programas panaudodami .Net technologiją. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kuria projektą įrodydami įgytas žinias.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla: Taikomasis programavimas

Kurso metu moksleiviai išmoks dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis (kurti programas darbui su duomenų bazėmis) bei programuoti kompiuterinius žaidimus arba aplikacijas mobiliems įrenginiams. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kuria savo kursinį projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metu moksleiviai įgyja programavimo srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių.