„MB MOKSLO TVIRTOVĖ“


Telefonas: +37061125205
admin

Šiuolaikinių technologijų laikai ir Z kartos unikalumas bei prioritetai gerokai trumpina lauko žaidimų ir veiklų gryname ore laiką, todėl pagrindinis stovyklos tikslas–būnant kartu, bendraujant ir bendradarbiaujant atskleisti gamtos teikiamą džiaugsmą, išlaisvinti vaikų kūrybines galias ir įkvėpti vaikus po stovyklos rinktis buvimą gryname ore.

Stovykla orientuota į lauko pedagogiką, gamtamokslinį ugdymą, asmenybės ūgtį bei saviraišką.

Ką veiksime?

  • Formuosime vaiko sveikos gyvensenos principus kuriant pozityvų santykį su gamta ir ekologija;
  • Puoselėsime vaikų fizinį aktyvumas gryname ore, supažindinant su novatoriškomis, orginaliomis veiklomis;
  • Plėtosime vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi ir savo galiomis,
  • Vykdysime prevenciją psichologinėms ligoms, patyčioms, mokantis suprasti save ir kitus;
  • Formuosime socialinius ir dorinius įgūdžius, bendradarbiavimą, pozityvią lyderystės sampratą;
  • Puoselėsime emocinio intelekto plėtotę, ugdysime savireguliaciją, savikontrolę, tinkamą jausmų raišką;
  • Plėtosime intelektualinį kūrybiškumą, mokysimės pritaikyti jį kasdienio gyvenimo įgūdžių reikmėse;
  • Išlaisvinsime meninį kūrybiškumą (muzikos pedagogika anglų ir lietuvių kalba, dailė, technologijos, teatras, kūrybinės veiklos);
  • Auginsime lyderystę ir gebėjimą dirbti ir siekti tikslų komandoje.

Daugiau informacijos galite gauti parašę laišką adresu- mokslotvirtovė@gmail.com


„MB MOKSLO TVIRTOVĖ“ programos