Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras


Telefonas: +37052766578
Žirmūnų g. 1B, Vilnius
El. pastas: info@lmnsc.lt


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras programos

Amžius: 12–19 m.

Aviamodeliavimo būrelis

Aviamodeliavimo būrelis skirtas 5-12 klasių mokiniams, kurie nori giliau pažinti aviacija, patenkinti savo kūrybiškumą.

Šiuolaikinio gyvenimo neįsivaizduojame be aviacijos – greičiausio ir patogiausio transporto. „Mažąja aviacija“ – dažnai vadinami skraidantieji modeliai. Jie padeda suprasti, kaip padaryti ir kaip veikia tikri skraidantieji aparatai, suvokti fizikos ir mechanikos dėsnius, atlikti aerodinaminius, atsparumo ir kitus bandymus. Be to, aviamodeliavimas yra viena populiariausių techninio sporto rūšių pasaulyje.

Aviacija vystosi ir tobulėja remdamasi skirtingų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Metodai ir techninės priemonės taikomos aviamodeliavime padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus skirtingų profesijų specialistams, todėl aviamodeliavimas padeda auklėti būsimuosius mechanikus, konstruktorius, tyrinėtojus, mokslininkus.

Amžius: 11–18 m.

Automodeliavimo būrelio programa

Automobilis – viena labiausiai paplitusių mašinų, jį pažįsta ir vaikai, ir paaugliai. Didėja paauglių domėjimasis automobilių technika, daugelis mokinių nori išmokti gaminti ir vairuoti automobilius. Pirmoji mokslo apie automobilius pakopa – veikiančių modelių konstravimas ir gaminimas. Automodeliavimas – viena iš techninės kūrybos sričių, techninė sporto šaka. Būrelyje ne tik gaminami modeliai, bet ir dalyvaujama įvairaus lygio varžybose, ugdomas visuomeninis aktyvumas, kolektyviškumas, draugiškos pagalbos jausmas, noras pritaikyti įgytas žinias, gebėjimusir darbo įgūdžius visuomenės labui. Profesinio veiklinimo užsiėmimai leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą, jie orientuojami ateities darbui. Užsiėmimų metu mokiniams suteikiama žinių apie profesijos pasirinkimo galimybes, mokymosi sąlygas ir perspektyvas pagal E. Klimovo „Diferencinio

diagnostinio klausimyno“ darbo objektą „Žmogus – technika“ profesijas. Automodeliavimo, turiningai praleisti laisvalaikį. Tai kūrybiškumo lavinimas bei verslumo gebėjimų ugdymas. Mokinys gebės analizuoti techninę dokumentaciją, vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes, saugaus darbo organizavimą bei atliktų darbų kokybę, mokės bendradarbiauti kursas glaudžiai siejamas su gamtos mokslais: fizika, matematika, psichologija, braižyba, techniniu projektavimu (dizainu). Automodeliavimas – puikus būdas susipažinti su profesijų pasauliu, patikrinti praktinius savo įgūdžiussu pavaldiniais, verslo partneriais, bendrauti su klientais

Amžius: 7–10 m.

Pradinis techninio modeliavimo programa

Programa skirta I–IV klasių mokiniams, joje ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su darbo veiklos pradmenimis, medžiagomis, medžiagų savybėmis, įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais.

Amžius: 11–19 m.

Astronomijos būrelio programa

Astronomijos ir astrofizikos būrelis skirtas 5–12 klasių mokiniams, kurie nori giliau pažinti pasaulio sandarą ir harmoniją, patenkinti savo smalsumą.

Astronomijos ir astrofizikos būrelyje mokiniai klausosi paskaitų, stebi dangų, susipažįsta su astronomų darbu ir astronominiais prietaisais, atlieka savarankiškus darbus, dalyvauja viktorinose, konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose.

Mokiniai būrelyje įgyja tiriamojo darbo įgūdžių, kuriuos demonstruoja konkursuose, parodose, olimpiadose, tarptautiniuose renginiuose. Užsiėmimų medžiaga dėstoma atsižvelgiant į vaikų sugebėjimus ir įgūdžius. Dirbama individualiai, prisitaikant prie jų darbo tempo ir gebėjimų. Nuo paprastesnių užduočių einama prie sudėtingesnių.

Būrelio nariams rengiamos ekskursijos ir mokomosios ekspedicijos į Molėtų ir kitas astronomijos observatorijas.

Amžius: 6–10 m.

Pradinio techninio modeliavimo programa pradedantiesiems

Programa skirta I–IV klasių mokiniams, joje ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su darbo veiklos pradmenimis, medžiagomis, medžiagų savybėmis, įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais.

Amžius: 6–11 m.

Kūrybinės dirbtuvės „Aš pats“

Būrelio programos esmė – integruotas istorijos, geografijos, etnologijos, gamtos ir pasaulio pažinimo bei vaiko asmeninių, socialinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas per kūrybinį darbą. Programa skiriama I–IV klasių mokiniams. Mokiniai supažindinami su įvairia kūrybos technika, darbinės veiklos pradmenimis, įvairių medžiagų savybėmis, technologija, įrankiais, daiktų modeliavimo ir konstravimo pagrindais. Jaunesnių klasių mokinius vienodo darbo operacijos vargina ir greitai nusibosta, todėl būrelio darbas planuojamas taip, kad vaikai periodiškai naudoja tas pačias medžiagas, bet jau kituose dirbiniuose, darbo būdai nuolat kaitaliotųsi, o dirbiniai nebūtų labai sudėtingi, nereikalautų daug darbo, ypač būrelio veiklos pradžioje. Daug laiko skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems mokomosios temos pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Naudojamos įvairios antrinės žaliavos, taip pat detalių rinkiniai bei ruošiniai nereikalaujantys stališko apdirbimo. Daromi modeliai, maketai, dirbiniai tinkantys pažintiniams ir siužetiniams žaidimams, edukacinėms ir praktiškoms veikloms, šeimos ir bendruomenės šventėms.

Amžius: 13–19 m.

Fotografijos būrelio programa

Fotografijos būrelis skirtas 5–12 klasių mokiniams. Būrelyje mokiniams suteikiami fotografijos žinių pagrindai: fotografijos kilmė ir raida, tradicinės ir skaitmeninės fotografijos technika ir technologija. Mokomasi fotografuoti, lavinant vaizduotę ir pastabumą, taikant kompozicijos dėsnius ir fotografinės raiškos priemones.

Mokomasi savarankiškai atrasti ir iškelti kūrybinę idėją, taip pat pagrįsti savo kūrybinį sumanymą. Vadovo padedamas, mokinys numato idėjos įgyvendinimo seką: galimas idėjos realizavimo priemones, vaizdavimo būdus, menines išraiškos priemones.

Amžius: 6–11 m.

Jaunųjų gamtininkų būrelio programa

Pirmuose užsiėmimuose siekiama mokinius supažindinti su namuose dažniausiai laikomų prijaukintų gyvūnų ir paukščių biologinėmis savybėmis, auginimu, priežiūra ir veisimu bei ugdyti gebėjimus atsakingai jais rūpintis. Užsiėmimų metu mokiniai skatinami atlikti stebėjimus: sverti, matuoti, tyrinėti gyvūnų elgseną. Kituose užsiėmimuose siekiama toliau gilintis į Lietuvos laukinės gyvūnijos ir augalijos pasaulį, aiškintis jų vaidmenį gamtoje bei žmogaus įtaką jiems. Mokiniai skatinami savarankiškai dirbti pagal vadovo skirtas užduotis. Daug laiko skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems mokomojo objekto pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Taip pat jie vyksta į temines ekskursijas, žygius, dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, konferencijose, konkursuose.

Amžius: 6–19 m.

Meninių technologijų programos būrelis

Meninės technologijos – tai pažintis su formomis ir medžiagomis, iš kurių galima sukurti meną, molio galimybėmis ir darbo technologijomis. Užsiėmimų metu mokinys išbandys skirtingas meninės kūrybos technikas, įgis darbo su įvairiomis medžiagomis įgūdžių, bus skatinamos mokinio kūrybinės galios, lavinami lytėjimo ir regėjimo pojūčiai, išmonė, pastabumas, plėtojamas gebėjimas analizuoti, kūrybingai veikti ir improvizuoti. Mokiniai išmoks ne tik pagaminti savo rankomis meno kūrinį, bet įgis socialinių įgūdžių, susipažins su tautodaile, mūsų krašto papročiais. Užsiėmimų metu padedame mokiniui suderinti savo siekius ir galimybes su visuomenės poreikiais, apsispręsti dėl tolimesnės profesinės veiklos. Mokiniai įgis įvairių gebėjimų reikalingų dailininko-keramiko, keramiko-technologo, dizainerio ar architekto profesijai. Būrelis skiriamas 2–12 klasių mokiniams. Užsiėmimų medžiaga dėstoma atsižvelgiant į vaikų sugebėjimus ir įgūdžius. Dirbama individualiai, prisitaikant prie jų darbo tempo. Nuo paprastesnių užduočių pereinama prie sudėtingesnių, nuo laisvesnių formų – prie konkretesnių, nuo fantastinių – prie realių, konkrečių darbelių. Mokiniai per užsiėmimus realizuoja save – tai vienas iš vaikų saviraiškos būdų.

Amžius: 6–19 m.

Dailės būrelio programa

Kūrybinėje erdvėje mokiniai, atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimą, yra supažindinami su pagrindiniais dailės kalbos elementais, sąvokomis, technikomis bei dailės istorija per individualią ir kolektyvinę kūrybą. Mažesnieji žaidimo forma atranda dailės technikų įvairovę, vyresnieji įgauna gilesnių profesinių žinių ir įgūdžių. Glaustas būrelyje aptariamų sąvokų ir temų planas: • Pagrindinės meninės išraiškos priemonės: linija, spalva, forma; • Dailės technikos: akvarelė, guašas, aliejinės kreidelės, monotipija, grotažas, frotas, dekoliažas, papjė mašė, piešimo technikos, konstravimo technikos, origami, mišrios technikos; • Kompozicijos pagrindai: statika, dinamika, abstrakti kompozicija, siužetinė kompozicija • Meno rūšys: tapyba, grafika, skulptūra; • Meno stiliai: senovės Egiptas, senovės Graikija, senovės Roma, gotika, Renesansas, barokas, klasicizmas, impresionizmas, modernus menas; • Ekskursijos. Užd Būrelyje siekiu: • Lavinti mokinių kūrybingumą, fantaziją, savarankišką mąstymą, originalią meninę saviraišką; • Ugdyti gebėjimą stebėti, analizuoti, suprasti, apibūdinti, išreikšti meno kalba vidinį ir aplinkinį pasaulius, tai taikyti individualioje kūryboje bei bendruose kolektyviniuose darbuose, meno projektuose; • Meno teorijos ir istorijos, integralias žinias mokiniams padėti įsisavinti per asmeninius vidinius pojūčius, palyginimą, analizavimą, individualią kūrybą; • Skatinti kūrybinį iniciatyvumą ieškant naujų tarpdalykinių sąsajų, kūrybos erdvių, naujų technologijų, šiuolaikinių medžiagų pritaikymo; • Ugdyti mokinių meninę, komunikacinę, sociokultūrinę, asmeninę, dalykinę, pažinimo kompetencijas.

Amžius: 15–19 m.

Kosminės technikos modeliavimo būrelio programa pažengusiems

Žinoma, kad kosmonautika (astronautika) vystosi ir tobulėja remdamasi visų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos kosminiame modeliavime, padės skiepyti mokiniams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leis įgyti įvairių gebėjimų, skatins jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Kosminės technikos modeliavimas teikia neribotas galimybes mokinių profesiniam švietimui, profesiniam orientavimui ir veiklinimui. Būrelyje mokiniai susipažįsta su paprasčiausių raketų ir parašiutų modelių gaminimu, darbų sauga. Programoje pateikiama pagrindinių reaktyvinio variklio ir raketos skridimo teorijos, raketinės technikos istorijos žinių. Daug laiko skiriama praktikos darbams.

Amžius: 15–19 m.

Kosminės technikos modeliavimo būrelio programa

Žinoma, kad kosmonautika (astronautika) vystosi ir tobulėja remdamasi visų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos kosminiame modeliavime, padės skiepyti mokiniams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leis įgyti įvairių gebėjimų, skatins jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Kosminės technikos modeliavimas teikia neribotas galimybes mokinių profesiniam švietimui, profesiniam orientavimui ir veiklinimui. Būrelyje mokiniai susipažįsta su paprasčiausių raketų ir parašiutų modelių gaminimu, darbų sauga. Programoje pateikiama pagrindinių reaktyvinio variklio ir raketos skridimo teorijos, raketinės technikos istorijos žinių. Daug laiko skiriama praktikos darbams.

Amžius: 9–11 m.

Aplinkotyros būrelis

Programos pagrindas – gilesnis mokinių supažindinimas su mokslo raidos istorija, šiuolaikine visatos samprata, reiškiniais vykstančiais gyvoje ir negyvoje gamtoje. Daug dėmesio skiriama žmogaus vaidmeniui gamtoje ir visuomenėje. Užsiėmimuose mokiniams bus žadinamas atsakomybės jausmas, diegiamas priežasties-pasekmės supratimas. Mokiniai atliks praktinius, eksperimentinius, meninius darbus, kuriuos pristatys konkursuose, parodose.

Amžius: 11–19 m.

Laivų modeliavimo būrelio programa

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias, gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Į laivų modeliuotojų būrelį priimami V–XI klasių mokiniai, kuriems suteikiamos laivų sta­tybos, jūreivystės istorijos žinios, jie bendrais bruožais supažin­dinami su fizikiniais laivų plaukiojimo pagrindais, su laivų konstruk­cijos ir veikimo principais. Užsiėmimų metu ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su paprasčiausių laivų modelių konstrukcijos ir veikimo principais, panaudojamu medžiagų savybėmis, įvairiais įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais. Mokiniai išmoksta gaminti ir paleisti pa­prasčiausius plaukiojančius modelius, varomus gumos ir elektros varikliais, jachtų modelius. Dalyvauja varžybose.

Amžius: 12–16 m.

Laivų modeliavimo būrelio programa pažengusiems

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Antraisiais darbo metais būreliai sudaromi iš VII–IX klasių mokinių, lankiusių pirmųjų darbo metų būrelį. Mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais šalies laivyno raidos etapais, plečia ir gilina laivų plaukiojimo, statybos ir valdymo fizikinių pagrindų žinias, išmoksta gaminti paprasčiausius radijo bangomis valdomus laivų modelius-kopijas arba modelius, skirtus lenktynėms. Dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose.

Amžius: 11–15 m.

Jaunųjų kinologų būrelio programa

Jaunųjų kinologų būrelio užsiėmimuose mokiniai ne tik sužinos apie šunų kilmę, įvairias veisles, prigimtį, priežiūrą bei auklėjimą, dažniausias ligas ir pirmąją pagalbą, bet ir susipažins su pozityviąja dresūra bei jos  metodais. Mokysis dešifruoti šunų kūno kalbą ir atpažinti elgsenas, kas yra svarbu saugiam bendravimui tiek su savo, tiek su svetimais šunimis.

Vyks į išvykas pas šunų veisėjus, veterinarus, dresuotojus, lankysis šunų parodose.

Programa skirta 5–8 klasių mokiniams.

Amžius: 11–14 m.

Robotika

Sparčiai vystantis technologijoms į priekį veržiasi ir robotika. Robotai jau nebėra tik filmų ar knygų herojai. Fabrikuose, gamyklose, laboratorijose plačiai naudojami robotai. Sritys, kuriose pasitelkiami robotai sparčiai plečiasi: buitiniai paslaugų, vandenynų ir planetų tyrimų, pramoginiai robotai. , pavyzdžiui, žaislai, naminiai gyvūnai. Robotikos būrelis kviečia 5–7 klasių mokinius, kuriems įdomu konstruoti ir programuoti robotus. Užsiėmimų metu mėginsime pažinti gamtoje slypinčius procesus: judėjimą, sąveiką, energiją. Tobulindami matematikos ir programavimo įgūdžius, kursime išmaniąsias konstrukcijas, ieškosime išradingų sprendimų.