Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija


Telefonas: +37060007219
El. pastas: finupa@gmail.com


Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija programos

Amžius: 12–19 m.

Steam - Klasė

Šiuolaikinis neformalus moksleivių ugdymas turi ne tik užimti vaikus saugioje aplinkoje, bet tapti svarbia vystymosi ir mokymosi aplinka, kur aktyvus mokinių dalyvavimas prisideda prie aukštų mokymosi, kritinio mąstymo pasiekimų, skatina pasitikėjimą savimi, bei savarankiškumą. Kokybiškas neformalus švietimas yra vienas iš būdų sustiprinti mokykloje įgytas kompetencijas. Tuo pačiu tai yra puiki galimybė įgytas žinias formaliojo ugdymo įstaigoje pritaikyti praktiškai, atliekant įvairius bandymus, bei sausas ir sudėtingas mokslo sritis, paverčiant smagiais žaidimais, užsiėmimais ar projektine veikla. STEAM neformalus vaikų švietimas turi neribotas galimybes plėtoti vaikų žinias įvairiomis formomis, atskleisti mokinių gabumus, bei sužadinti norą mokytis ir pažinti STEAM mokymosi dalykus.

 1. akademijos programa yra naudinga ir unikali, ne tik dėl to, jog vyksta bendradarbiaujant su mokyklomis ir kursą koreliuojant, pagal moksleivių mokymosi programas ir įgytas kompetencijas, bet ir dėl to, kad moksleiviai galės pasirinkti temas, kurios jiems yra įdomios ir sukurti pridėtinę vertę visuomenei. Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Programos pradžioje sugalvojamas projektas, kuris kiekvieną pamoką yra tobulinamas, o semestro pabaigoje yra pristatomas visuomenei. Projekto metu moksleiviai dirba komandose, 2 – 5 asmenų grupėje, kurioje padedami profesionalių mokytojų įgyja naujų žinių bei tobulina jau turimas kompetencijas. Pamokose dalyvauja ir nuolatos keičiasi specialistai – mokytojai, mokslininkai, informacinių technologijų specialistai, dizaineriai, dailininkai, inovacijų išradėjai, verslo subjektų atstovai, kurie nuolatos keisdamiesi dirbs su mažomis grupelėmis, padės įveikti kilusias problemas, bei įgyti naujų įgūdžių.
 2. jeigu mokiniai pasirinks temą sukurti kompiuterinį sveikatinimo žaidimą ar mobiliąją aplikaciją (panašią į “Pokemon go” ar socialinę programėlę ir pan.), moksleiviai įgis ne tik programavimo kalbos žinių, bet ir išmoks matematinių funkcijų, dizaino bei grafikos subtilybių, fizikos ir chemijos žinių, tyrinės žemėlapius, planuos, ugdys gebėjimus aiškiai reikšti mintis ir dėlioti sakinius, kad juos suprastų kompiuterinės programos, spręs visuomenėje iškilusias sveikatos, socialines problemas, sukurs dizainą, supras kaip fizikoje, chemijoje, biologijoje tai būtų pritaikoma, visa tai atliks ir pristatys visuomenei.
 1. paskirtis yra suteikti pagrindinius informacinių technologijų įgūdžius, ugdyti technologinį išprusimą, estetinį suvokimą, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti matematikos, fizikos, chemijos, technologines, verslumo, bei inovacijų kompetencijas būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.

Amžius: 6–19 m.

Žaidimų kodas - išmok programuoti (Vilnius)

 1. kodas - išmok programuoti programa yra informacinių technologijų ugdymo dalis. Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti programavimo kalbų, sukurti įdomų produktą – programėlę, internetinį puslapį ar žaidimą, įgyti naujų ar tobulinti jau turimas žinias. Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Programos pradžioje sugalvojamas projektas, kuris kiekvieną pamoką yra tobulinamas, o semestro pabaigoje yra pristatomas visuomenei.
 1. paskirtis yra suteikti pagrindinius programavimo įgūdžius, ugdyti technologinį išprusimą, estetinį suvokimą, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti technologines kompetencijas būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.
 2. veiklos sritys:
 1. kalbos ir technologinių priemonių įvaldymas;
 2. planavimas, projektinis, komandinis darbas;
 3. projekto apipavidalinimas;
 4.  
 5. panaudojimas ir idėjos įgyvendinimas praktikoje;

Pasirinkę šią programą mokiniai įgis pagrindinių programavimo įgūdžių, susipažins su įvairiomis programavimo kalbomis, jų skirtumais, ugdys problemų sprendimo, kūrybinius, komandinio darbo, socioemocinius įgūdžius.

Amžius: 6–19 m.

Anglų kalba kalbėjimo ir tarimo įgūdžiai

 1. visuomenėje svarbu puikiai valdyti bent vieną užsienio kalbą. Gebėjimas laisvai komunikuoti be ryškaus akcento, pakeičiant intonaciją, kirčio vietas, tampa privalumu, kuris galbūt ateityje padės bendradarbiavimo, bei karjeros srityse.
 1. didžiausias dėmesys skiriamas anglų britų kalbos akcento įgūdžių tobulinimui, kurį yra ganėtinai sunku išmokti dėl skirtingų priebalsių ir balsių formavimo būdų, nei gimtojoje kalboje.
 2. skiriama vaikams, norintiems įgyti ar tobulinti anglų kalbos kalbėjimo ir tarimo įgūdžius. Programa pagrįsta visuminio ugdymo principais, pasitelkiant mokiniams aktualias temas, įspūdžius, o turimas žinias nuosekliai plėtojant.
 3. paskirtis yra įgyti ir plėsti praktines kalbėjimo žinias, atkreipiant dėmesį į žodžių ir sakinių tarimą. Praktines žinias tiesiogiai taikant įvairiose užduotyse, mokymosi pratybose. Programoje didelis dėmesys skiriamas diskusijoms, temos yra parenkamos iš įvairių gyvenimo sričių, nuolatos tobulinant kalbos žodyną. Mokymo procesas siejamas su natūraliu bendravimu, siekiama, jog mokiniai gebėtų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose. Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, užduotys yra individualizuojamos.

Pasirinkę dalyką mokiniai įgis pagrindinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių, lavins atmintį, įgis komunikavimo žinių, ugdys kritinio ir kūrybinio mąstymo bei bendradarbiavimo žinias.