Sutartys su vaikais

Sutartį už mokinį iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 

Mokinys nuo 14 iki 18 metų sutartį pasirašo pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą. Sutikimas išreiškiamas arba pasirašant ant pačios sutarties, arba pateikiant atskirą tėvų (globėjų) sutikimą.

Nuo 18 metų mokinys sutartis gali pasirašyti pats.

Sutartis:

 

SVARBU: Sutartyse privalo būti numatyta sąlyga, jog gaunant 20 eurų tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį) programos kaina/mėn. yra 20 eurų mažesnė.