Socialinė - pilietinė veikla

Socialinė - pilietinė veikla

Socialinė-pilietinė veikla  - bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo gebėjimus ugdanti moksleivio pasirinkta veikla. Šios veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti kompetencijas, būtinas aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime. 

Siekdami išsiaiškinti situaciją dėl socialinių-pilietinių veiklų vykdymo LMS Vilniaus MSIC atliko internetinę Vilniaus moksleivių apklausą (toliau – apklausa) dėl socialinės-pilietinės veiklos mokyklose, jos efektyvumo bei požiūrio į ją. Apklausos rezultatų analizė parodė, jog viena iš problemų yra ta, kad moksleiviams trūksta patrauklios, lengvai prieinamos informacijos apie vietas, kuriose jie galėtų atlikti socialines - pilietines veiklas ir gauti socialinių - pilietinių valandų. Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuota ši skiltis, kurioje moksleiviai pagal norimą sritį gali rasti įstaigas ir jų atstovų kontaktus, į kuriuos galėtų kreiptis ir suderinus laiką atvykti atlikti socialines - pilietines veiklas bei už tai gauti socialinių - pilietinių valandų.