Registracija ŠMIR

ŠMIR - Švietimo ir mokslo institucijų registras

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojai norėdami užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre elektroniniu būdu teikia dokumentus prisijungę prie elektroninių paslaugų portalo.

Detalią registracijos ŠMIR instrukciją ir mokymų medžiagą rasite šiame vaizdo įraše.

ūkio subjektai/biudžetinės įstaigos pateikia:
-įstatus/nuostatus
-registracijos pažymėjimą
-užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos duomenų registravimo kortelę"Kitas švietimo teikėjas"  institucijos duomenų registravimo kortelę, kuri pateikiama žemiau ir galima rasti https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/svietimo-mokslo-instituciju-registras/ įkeltame ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos apraše, 4 priede

laisvieji mokytojai pateikia:
-galiojantį individualios veiklos pažymėjimą/verslo liudijimą
-užpildytą Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę, kuri pateikiama žemiau ir galima rasti https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/svietimo-mokslo-instituciju-registras/   įkeltame ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos apraše, 4 priede


Registravimas švietimo ir mokslo institucijų registre. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Paslaugos užsakymo nuoroda.

Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registre užtrunka kelias dienas, dėl to raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.


 

,,Kitas švietimo teikėjas“ institucijos duomenų registravimo kortelė

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Juridinio asmens kodas

 

Juridinio asmens pavadinimas lietuvių kalba

 

Buveinės adresas

 

Steigėjas (Išskyrus viešąsias) – juridinio asmens kodas pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė.

 

Trumpasis pavadinimas

 

Pavadinimas anglų kalba

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

Vadovo telefono numeris

 

Vadovo fakso numeris

 

Vadovo elektroninio pašto adresas

 

Interneto svetainės adresas

 

Institucijos grupė

Kitas švietimo teikėjas

Institucijos tipai

Kitas švietimo teikėjas

Pagrindinis tipas

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

 

Finansavimo šaltiniai

 

Studijų ar mokymo kalbos

 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos

 

Institucijos paskirtys (pažymėkite įstaigos veiklos paskirtis)

 • Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui;
 • Kitas švietimo teikėjas;
 • Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui;
 • Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui;
 • Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui.

Pagrindinė paskirtis (nurodykite vieną pagrindinę paskirtį)

 

Mokymosi proceso organizavimo būdai

 

*Duomenis tikslinant, pildomi tik atnaujinami laukeliai

 

Institucijos vadovas

 

____________ _____________________

 1. (vardas, pavardė)

 


Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Juridinio asmens kodas

 

Juridinio asmens pavadinimas lietuvių kalba

 

Buveinės adresas

 

Steigėjas (Išskyrus viešąsias) – juridinio asmens kodas pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė.

 

Trumpasis pavadinimas

 

Pavadinimas anglų kalba

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

Vadovo telefono numeris

 

Vadovo fakso numeris

 

Vadovo elektroninio pašto adresas

 

Elektroninio pašto adresas

 

Interneto svetainės adresas

 

Institucijos grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Institucijos tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Pagrindinis tipas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

 

Finansavimo šaltiniai

 

Studijų ar mokymo kalbos

 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos

 

Institucijos paskirtys (pažymėkite įstaigos veiklos paskirtis)

 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės kalbų mokymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės techninio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės šeštadieninė ir sekmadieninė tautinių mažumų mokykla;
 • Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla;
 • Formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo mokykla;
 • Formalųjį švietimą papildančio choreografinio ugdymo mokykla;
 • Formalųjį švietimą papildančio teatrinio ugdymo mokykla;
 • Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės informacinių technologijų ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės gamtinio ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės saugaus eismo ugdymo mokykla;
 • Neformaliojo vaikų švietimo grupės turizmo ir kraštotyrinio ugdymo mokykla;
 • Kita neformaliojo vaikų švietimo grupės mokykla;
 • Kita formalųjį vaikų švietimą papildanti mokykla.

Pagrindinė paskirtis (nurodykite vieną pagrindinę paskirtį)

 

Mokymosi proceso organizavimo būdai

 

*Duomenis tikslinant, pildomi tik atnaujinami laukeliai

 

Institucijos vadovas

 

____________ _____________________

 1. (vardas, pavardė)

Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Laisvojo mokytojo asmens kodas

 

Asmens ID Mokesčių mokėtojų registre

 

Pažymėjimo numeris

 

Vardas

 

Pavardė

 

Veiklos vykdymo adresas

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

Interneto svetainės adresas

 

Laisvojo mokytojo grupės

Laisvasis mokytojas

Laisvojo mokytojo tipai

Laisvasis mokytojas

Pagrindinis tipas

Laisvasis mokytojas

 1. mokytojo paskirtys (pažymėkite veiklos paskirtis)
 • Laisvasis mokytojas formaliajam profesiniam mokymui;
 • Laisvasis mokytojas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui;
 • Laisvasis mokytojas neformaliajam vaikų švietimui;
 • Laisvasis mokytojas neformaliajam suaugusiųjų švietimui.

Pagrindinė paskirtis (nurodykite vieną pagrindinę pakirtį)

 

Finansavimo šaltiniai

 

Mokymosi proceso organizavimo būdai

 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos

 

Studijų ar mokymo kalbos

 

*Duomenis tikslinant, pildomi tik atnaujinami laukeliai

 

 

 

 

____________ _____________________

 1. (vardas, pavardė)