Registracija NŠPR

NŠPR - Neformaliojo švietimo programų registras

Registracijos NŠPR aprašymas:

Prisijungus adresu https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją adresu: Suvalkų g.1, Vilnius, LT-03106 arba el. paštu. Gavus prisijungimus, būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis:

Į Algirdą Benetį, tel.: +370 658 184 36, el. p.: algirdas.benetis@nsa.smm.lt

Į Eglę Lesniauskienę, tel.: +370 658 184 21, el. p.: egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt


D.U.K.

1. Kaip užregistruoti naują programą NŠPR?

1. Gavę prisijungimus prie NŠPR, turite spausti tvarkymas -> nauja programa ir suvesti NVŠ programos duomenis į šias skiltis: Programa (NVŠ programos Programos tipas pagal paskirtį turi būti nurodytas Neformaliojo vaikų švietimo programa), Reikalavimai ir aprašymas, Vykdymo vietos. (1 priedo prisegti šioje stadijoje nereikia).

2. Norėdami išsaugoti informaciją, spauskite išsaugoti. Kai išsaugote įvestus programos duomenis, programai yra suteikiamas laikinas programos kodas -  999999999. Šis kodas yra laikinas ir jo naudoti niekur nereikia. Išsaugojus duomenis reikia paspausti pateikti registravimui.

3. Jūsų pateikta nauja programa arba redaguota sena programa, kuri yra pateikta registravimui, gali būti grąžinta tikslinimui (apie tai pranešama žinutėse (arba atsidarius pačią programą, arba viršuje paspaudus Pranešimai.Žinutėje nurodoma, kodėl programa grąžinta tikslinimui. Kai netikslumai ištaisomi, programą reikia vėl pateikti registravimui).

4. Kai NŠPR Tvarkytojas (ITC) įregistruoja programą, jai yra suteikiamas tikrasis programos kodas (NVŠ programų kodo pradžia visada 12). Kai programa ar jos pakeitimai įregistruojami, išorėje jie matomi kitą dieną.

5. Kai programa įregistruota, programos teikėjas ją gali redaguoti. Programa surandama per tvarkymas -> programų paieška, atidaroma ir spaudžiamas mygtukas redaguoti. Tuomet skiltyje Reikalavimai ir aprašymas prisegamas užpildytas Tvarkos aprašo 1 priedas (turi būti jau su parašu ir įrašytu nuolatiniu programos NŠPR kodu, skenuotas (pdf formato) variantas). Tuomet spaudžiama išsaugoti -> pateikti akreditavimui.

6. Vienai programai – viena galiojanti akreditacija! Jei programa yra teikiama kitoje savivaldybėje, turi būti užregistruota nauja programa, kur pavadinime matytųsi savivaldybė (pavyzdžiui, šokių būrelis (Vilniaus m.).

 

2. NVŠ programa buvo registruota ir akredituota, o kitais mokslo metais planuoju vykdyti tokią pat. Ar reikia ją registruoti iš naujo?

Tokiu atveju iš naujo programos registruoti nereikia, tačiau atkreipkite dėmesį į:

1. Jei programa iš esmės tokia pati, tačiau keičiasi bent kokia detalė (pvz. vykdymo vieta ar kita informacija, pateikiama 1 priede), programą reikia redaguoti (pvz. pakeisti informaciją ar įkelti atnaujintą 1 priedą). Po kiekvieno programos redagavimo būtina iš naujo paspausti pateikti registravimui, jog ITC darbuotojai patvirtintų pakeitimus. Kai programa vėl įregistruojama, reikia paspausti pateikti akreditavimui.

2. Jei programa visiškai nesikeičia (nekinta jokia NŠPR ar 1 priede esanti programos informacija), užtenka paspausti pateikti akreditavimui.

 

 

3. Kada NŠPR sistemoje atsiras informacija, ar mano programa akredituota?

Visos gautos programos bus teikiamos ekspertų komisijai įvertinti. Programas, kurias komisija siūlys akredituoti, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtins įsakymu. Tuomet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus darbuotojai NŠPR pažymės akreditaciją kiekvienai akredituotai programai. Tik po akreditacijos pažymėjimo NŠPR, programa atsiras Mokinių registro sistemoje, kurioje galėsite registruoti mokinius.

 

4. Planuoju nebevykdyti užregistruotos programos. Kaip ją ištrinti?

Norėdami išregistruoti programą, visų pirma susiraskite ją per paiešką (tvarkymas -> programų paieška). Paspauskite redaguoti, įveskite išregistravimo datą, paspauskite išsaugoti, o tuomet pateikti registravimui.