Registracija NŠPR

NŠPR - Neformaliojo švietimo programų registras

Registracijos NŠPR aprašymas:

Norint tapti NŠPR (buv. KTPRR) naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Prisijungus adresu https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti pasižadėjimą bei prašymą. Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome atsiųsti el. paštu genovaite.kezyte@nsa.smm.lt Gavus prisijungimus, būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis:

Į Gintarę Ramaneckienę, tel. +370 658 02 814, el. p. gintare.ramaneckiene@nsa.smm.lt

Į Genovaitę Kežytę, +370 658 18 394, el. p. genovaite.kezyte@nsa.smm.lt


D.U.K.

1. Kaip užregistruoti naują programą NŠPR?

1. Pasirinkite Tvarkymas – Nauja programa. Suveskite registruojamos NVŠ programos duomenis į skiltis Programa (Programos tipas pagal paskirtį turi būti nurodyta Neformaliojo vaikų švietimo programa), Reikalavimai ir aprašymas. Spauskite mygtuką Išsaugoti. Išsaugojus programai yra suteikiamas LAIKINAS kodas (999999999). Tuomet spauskite Pateikti registravimui.

Jūsų pateikta programa gali būti grąžinti tikslinimui. Apie tai pranešama žinutėse, viršuje paspaudus Pranešimai arba atsidarius pačią programą. Pranešime nurodoma, ką reikia pataisyti. Kai netikslumai ištaisomi, programą vėl reikia Pateikti registravimui.

Kai NŠPR tvarkytojas (NŠA) įregistruoja programą, jai yra suteikiamas TIKRASIS kodas (NVŠ programų kodo pradžia visada 12).

2. Įregistravus programą reikia užpildyti akreditavimo paraišką. Pasirinkite Tvarkymas – Programų paieška. Atsidarę programą spauskite Akreditavimo paraiška. Užpildę paraišką spauskite Išsaugoti, Grįžti į programą.

3. Spauskite Pateikti akreditavimui. NVŠ programą vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas ŠMIR. Akreditavimas galioja neterminuotai visose savivaldybėse.

Informaciją apie programos akreditavimą savivaldybė pažymi iki rugpjūčio 1 d. / gruodžio 1 d.

4. Akredituotą programą galima teikti finansavimui. Spauskite Pateikti finansavimui. Atsidaro Finansavimo ir vykdymo vietų skiltis, kurioje reikia nurodyti savivaldybes, kurioms teiksite programą finansuoti.

Pasirinkę savivaldybę, spauskite Pateikti finansavimui (dešinėje) ir programa bus pateikta finansavimui.

5. Patvirtinus finansavimą reikia įvesti vykdymo vietos adresą ir užpildyti tvarkaraštį.

 

2. NVŠ programa buvo registruota ir akredituota, o kitais mokslo metais planuoju vykdyti tokią pat. Ar reikia ją registruoti iš naujo?

Tokiu atveju iš naujo programos registruoti nereikia, tačiau atkreipkite dėmesį į:

1. Jei programa iš esmės tokia pati, tačiau keičiasi pvz. vykdymo vieta ar kaina, programą reikia papildyti.

2. Jei programoje per metus laiko nebuvo registruotas nei vienas mokinys programa bus išregistruota.

 

 

3. Kada NŠPR sistemoje atsiras informacija, ar mano programa akredituota?

Visos gautos programos bus teikiamos ekspertų komisijai įvertinti. Programas, kurias komisija siūlys akredituoti, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtins įsakymu. Tuomet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus darbuotojai NŠPR pažymės akreditaciją kiekvienai akredituotai programai. Tik po akreditacijos pažymėjimo NŠPR, programa atsiras Mokinių registro sistemoje, kurioje galėsite registruoti mokinius.

 

4. Planuoju nebevykdyti užregistruotos programos. Kaip ją ištrinti?

Norėdami išregistruoti programą, visų pirma susiraskite ją per paiešką (tvarkymas -> programų paieška). Paspauskite redaguoti, įveskite išregistravimo datą, paspauskite išsaugoti, o tuomet pateikti registravimui.