Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 14–19 m.

Merginų klubas „Versliukas ant kulniukų“

Programa gimė bendraujant su jaunimu. Kalbėdami su jaunuoliais, stebėdami juos, matome, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje reikia daug tvirtumo nepasiduoti sumaiščiai, išlaikyti ryšį su savo vidiniu pasauliu. Mūsų nuomone, merginos paauglystės laikotarpiu yra jautriausia visuomenės grupė. Pagrindinis šio raidos etapo uždavinys – tapatumo formavimasis, o šiuolaikiniame pasaulyje moteris turi labai platų vaidmenų pasirinkimą. Dvidešimt pirmajame amžiuje „moteris“ nėra tolygu „namų šeimininkei“. Mes esame visuomenės veikėjos, prezidentės, verslininkės, mamos, menininkės... Bręstančiai moteriai labai lengva pasimesti šioje pasirinkimo laisvėje. „Versliuką ant kulniukų“ kūrėme norėdamos padėti merginai suprasti savo pasirinkimo platumą ir atrasti unikalią sėkmės formulę. „Versliukas ant kulniukų“ programa merginoms apie moteriškumą. Ją sudaro 3 dalys: „moterų sėkmės istorijos“; „aš esu ypatinga“; „viena ir su kitais“. Manome, kad efektyviausias pažinimo būdas yra per asmeninę patirtį. Asmeniškai susidurdamos su sėkmingų ir laimingų moterų gyvenimo istorijomis merginos gali stebėti sėkmingo gyvenimo scenarijų ir patikėti savo sėkmės galimybe.

Amžius: 7–11 m.

Lietuvių kalbos būrelis pradinukams

Programa yra skirta pradinių klasių vaikams, kuriems sunkiai sekasi įsisavinti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus, rašybą. Ypač laukiami vaikai iš rusakalbių, lenkiškai kalbančių šeimų. Užsiėmimuose vaikai skaitys, klausys lietuviškų tekstų, žiūrės video medžiagą, aiškinsis lietuvių kalbos gramatiką, lygins ją su rusų kalbos gramatika.

Amžius: 6–19 m.

Šokių studijos „Siluetas“ programa

Šokių grupės “SILUETAS” užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas mokysis modernaus, šiuolaikinio ir kitų šokio stilių judesių, bus lavinama muzikinė klausa, ritmo pojūtis, taisyklinga, artistiška laikysena, kūno lankstumas. Užsiėmimų metu ugdytiniai, mokysis improvizuoti, naudoti savo kūrybos judesius, juos originaliai sintetinti įvairiose kompozicijose, šokio judesių pagalba išmoks reikšti savo mintis, jausmus ir idėjas, atsipalaiduoti nuo kasdienybės. Šokių grupės nariai dalyvaus įvairiuose konkursuose bei festivaliuose.

Atvira jaunimo erdvė „Sofkė“

Sofkės atvira erdvė – tai vieta penktadienio vakarams, kur tu gali šiltai pabūti su draugais, pakalbėti su mumis, leisti laiką juokaudamas, sėdėdamas, žaisdamas stalo futbolą, žiūrėdamas filmus ar gerdamas arbatą. Atviroje erdvėje tu neprivalai „kažką būtinai veikti“, užsirašyti į dalyvių sąrašą ar išeiti tik viskam pasibaigus. 

Amžius: 11–15 m.

„Kuo labiau domiesi, tuo daugiau neatsakytų klausimų“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, turistinių įgūdžių formavimas, keliaujant matyti ekologines problemas, aiškintis priežastis bei pasekmes.

Amžius: 10–13 m.

„Ekologija ir gamtosauga“

Sveikatingumo veikla, ekologija.

Amžius: 13–18 m.

„Pažinkime keliaudami“

Turistiniai, pažintiniai, sveikatingumo žygiai, sportinė  - turistinė veikla.

Amžius: 12–17 m.

„Svajokliai“

Propaguoti sveika gyvenseną, tobulinti mokinių turistinį meistriškumą, skatinti sistemingai treniruotis.

Amžius: 11–16 m.

„Žygūnietis“

Per aktyvią turistinę veiklą plėtoti jauno žmogaus asmenines, socialines, edukacines, kultūrines kompetencijas, fizinius gebėjimus, ugdyti savarankiškumą, veiklumą, prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Amžius: 11–16 m.

„Etnokosmologija su turizmu“

Domėtis baltų samprata apie dangaus kūnus, keliauti ir rinkti senų žmonių prisiminimus apie jų pačių, tėvų, senelių ir gamtos reiškinių sampratą.

Amžius: 10–16 m.

„Keliauju, sportuoju ir mokausi“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, sportinių įgūdžių formavimas, treniruotės.

Amžius: 12–19 m.

„Jaunieji keliautojai“

Programa skirta visiems, besidomintiems žygeivyste, mėgstantiems ieškoti, atrasti ir pažinti gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Vaikai dalyvaus žygiuose, treniruotėse ir varžybose, viktorinose, teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, stovyklose. Būrelyje bus kuriamos žygeiviškos tradicijos, ugdoma sveiko gyvenimo būdo nuostatos, žygeiviška pasaulėžiūra ir ekologinis mąstymas.

Amžius: 8–11 m.

„Noriu būti sveikas“

Puoselėti sveikos gyvensenos pagrindus, suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti papildomoje, papomokinėje veikloje, populiarinti turizmo ir kelionių tradicijas.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauju, pažįstu, turtėju“

Populiarinti turizmą, keliones ir lietuviškas tradicijas moksleivių tarpe, įgyti žinių kaip išgyventi ir saugiai elgtis gamtoje, naujų judėjimo įgūdžių formavimas.

Amžius: 9–18 m.

Turizmas-žygeivystė „Pilaitiškai“

Programos dalyvius išmokyti orientuotis vietovėje, pažinti ir saugoti gamtą, būti žingeidžiais- domėtis Lietuvos kultūra, istoriniu paveldu. Bus organizuojamos treniruotės, pažintiniai žygiai, konkursai, edukacinės išvykos, stovyklos. Vaikai galės pasitikrinti savo gebėjimus turizmo ir orientavimosi sporto varžybose, keliaus po Lietuvą ir ją geriau pažins; aktyviai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 12–13 m.

„Visada pirmyn“

Sportinis turizmas ir socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas.

Amžius: 11–12 m.

„Piliakalniai Vilniaus mieste ir jo apylinkėse“

Programos metu dalyviai domėsis tautos, Vilniaus ir Lietuvos istorija, susipažins su kraštotyrinio darbo įvairove, išmoks rinkti ir apibendrinti kraštotyrinę medžiagą. Bus ugdomas mokinių poreikis pažinti Vilniaus miestą ir tėviškę, skatins mokinius puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, diegs mokiniams sveiko gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo poreikį bei reikšmę

Amžius: 14–16 m.

„Vilniaus senamiestis ir įžymūs miesto objektai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį -kultūrinį paveldą, etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą,  kurio pagrindu formuosis asmenybės vertybinės nuostatos. Moksleiviai išmoks rinkti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą apie Vilniaus senamiestį, rengs “Mažąją Vilniaus senamiesčio enciklopediją”, organizuos viktorinas apie Vilnių ir rengs temines ekskursijas po miestą mokyklos bendruomenės nariams, naujais eksponatais turtins mokyklos muziejų, aktyviau ir kūrybiškiau dalyvaus istorijos pamokose ir popamokinėje veikloje.

Amžius: 14–18 m.

“Karoliniškių mikrorajonas ir Vasilijaus Kačialovo gimnazija”

Programos dalyviai susipažins su Vilniaus miestu bei  Karoliniškių mikrorajonu,  jo ekologija, susipažins su lietuvių liaudies medicina,  vaistiniais augalais,  liaudies metrologija. Mokiniai rinks kraštotyrinę medžiagą apie  apie Karoliniškių mikrorajono istoriją ir aktoriaus Vasilijaus Kačialovo vardu pavadintą gimnaziją. Surinkta informacija bus panaudota mokyklos Vasilijaus Kačialovo muziejųje,  organizuojant edukacinius užsiėmimus bei jaunųjų gidų paruošimą.

Amžius: 13–15 m.

“Eksponatai — laikmečio liudininkai”

Programos metu moksleiviai domėsis krašto istorine, praeitimi, kultūriniu ir dvasiniu tautos paveldu, mokysis suvokti tautos kultūrinio palikimo reikšmę,  išmoks tiriamojo darbo įgūdžių. Moksleiviai  skatinami puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, šventes, rengiant vakarones bei kt. renginius; puoselėti mokyklos muziejaus organizuojamą veiklą. Įsisavinus muziejininkystės programą, moksleiviai galėtų diskutuoti tautos materialio ir dvasinio kultūros paveldo temomis, save suvoktų kaip tautos atstovą ir tautinių tradicijų puoselėtoją.