Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 14–19 m.

Merginų klubas „Versliukas ant kulniukų“

Programa gimė bendraujant su jaunimu. Kalbėdami su jaunuoliais, stebėdami juos, matome, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje reikia daug tvirtumo nepasiduoti sumaiščiai, išlaikyti ryšį su savo vidiniu pasauliu. Mūsų nuomone, merginos paauglystės laikotarpiu yra jautriausia visuomenės grupė. Pagrindinis šio raidos etapo uždavinys – tapatumo formavimasis, o šiuolaikiniame pasaulyje moteris turi labai platų vaidmenų pasirinkimą. Dvidešimt pirmajame amžiuje „moteris“ nėra tolygu „namų šeimininkei“. Mes esame visuomenės veikėjos, prezidentės, verslininkės, mamos, menininkės... Bręstančiai moteriai labai lengva pasimesti šioje pasirinkimo laisvėje. „Versliuką ant kulniukų“ kūrėme norėdamos padėti merginai suprasti savo pasirinkimo platumą ir atrasti unikalią sėkmės formulę. „Versliukas ant kulniukų“ programa merginoms apie moteriškumą. Ją sudaro 3 dalys: „moterų sėkmės istorijos“; „aš esu ypatinga“; „viena ir su kitais“. Manome, kad efektyviausias pažinimo būdas yra per asmeninę patirtį. Asmeniškai susidurdamos su sėkmingų ir laimingų moterų gyvenimo istorijomis merginos gali stebėti sėkmingo gyvenimo scenarijų ir patikėti savo sėkmės galimybe.

Amžius: 7–12 m.

Kūrybinių technologijų akademija

Užsiėmimų tikslas - padėti vaikams lavinti šio amžiaus įgūdžius: kūrybiškumą, loginį mąstymą, komunikabilumą, susipažinti su naujausiomis technologijomis.

Programą sudaro įvairaus pobūdžio kūrybinės užduotys (piešimas, muzika, judrūs žaidimai) bei darbas su informacinėmis technologijomis (pagrindinių programavimo konceptų mokymasis, žaidimų kūrimas, projektavimas ir pnš.) Įgyti įgūdžiai/žinios gali būti pritaikomi tiek mokykloje, tiek kasdienėje veikloje.

Amžius: 12–16 m.

Programavimo kursai vaikams

  • Vaikai įgaus neįkainojamos patirties – programavimo žinių.
  • Mūsų programavimo mokykloje pateikiamos užduotys skantina ne tik vaikų loginį mąstymą, bet ir kūrybingumą, vaizduotę ir fantaziją.
  • Vaikai išmoksta skaidyti didelius darbus į mažesnius, dirbti etapais, planuoti į priekį. Taip pat tai lavina matematinius įgūdžius, erdvinį matymą.

Amžius: 6–19 m.

Ritmo ir mušamųjų instrumentų studija

Kaip sako ritmo ir mušamųjų instrumentų studijos vadovas Laurynas Kamarauskas, užsiėmimų metu vaikai pirmiausia mokomi įsigilinti ir suprasti, kas yra muzika bei iš ko ji susideda.

Taip pat ugdytiniai susipažįsta su ritmikos pagrindais – geba juos pritaikyti grodami įvairiais mušamaisiais instrumentais įvairiu muzikos stiliumi – ugdo sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, muzikiniuose projektuose, pasirodymuose.

Amžius: 11–16 m.

„Sveikame kūne, sveika siela“

Supažindinti mokinius su keliautojų sportu, suteikti žinių ir įsisavinti keliavimo technikos ir taktikos elementus, propaguoti sveiką gyvenseną ir organizmo grūdinimą. Vaikai dalyvaus varžybose, stovyklose, geriau pažins gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istorijos ir kultūros paveldą bei įdomiai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 13–18 m.

„Pažinkime keliaudami“

Turistiniai, pažintiniai, sveikatingumo žygiai, sportinė  - turistinė veikla.

Amžius: 12–19 m.

„Mano ir tavo šalis Lietuva“

Perteikti sportinio turizmo pradmenis, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų žygiuose, kelionėse, turistiniuose renginiuose. Progrmos dalyviai išmoks sudaryti žygių maršrutus ir gebės įvertinti savo pasirengimą praktiškai.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauk ir pažink legendą“

Programa skirta norintiems prasmingai praleisti laisvalaikį, mėgstantiems veiklas, kur reikia fizinės ištvermės ir atkaklumo ir kūrybiškumo. Dalyvimas bus organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, pažintiniai turistiniai žygiai, edukaciniai užsiėmimai, stovyklos ir kt. Vaikai įgis žinių ir išmoks praktiškai pasiruošti žygiui, geriau pažins Vilnių, Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūros paveldą, bus ugdomos sveiko gyvenimo būdo nuostatos, vaikai išmoks teisingai elgtis gamtoje.

Amžius: 10–16 m.

„Keliauju, sportuoju ir mokausi“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, sportinių įgūdžių formavimas, treniruotės.

Amžius: 12–19 m.

„Jaunieji keliautojai“

Programa skirta visiems, besidomintiems žygeivyste, mėgstantiems ieškoti, atrasti ir pažinti gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Vaikai dalyvaus žygiuose, treniruotėse ir varžybose, viktorinose, teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, stovyklose. Būrelyje bus kuriamos žygeiviškos tradicijos, ugdoma sveiko gyvenimo būdo nuostatos, žygeiviška pasaulėžiūra ir ekologinis mąstymas.

Amžius: 8–11 m.

„Noriu būti sveikas“

Puoselėti sveikos gyvensenos pagrindus, suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti papildomoje, papomokinėje veikloje, populiarinti turizmo ir kelionių tradicijas.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauju, pažįstu, turtėju“

Populiarinti turizmą, keliones ir lietuviškas tradicijas moksleivių tarpe, įgyti žinių kaip išgyventi ir saugiai elgtis gamtoje, naujų judėjimo įgūdžių formavimas.

Amžius: 9–18 m.

Turizmas-žygeivystė „Pilaitiškai“

Programos dalyvius išmokyti orientuotis vietovėje, pažinti ir saugoti gamtą, būti žingeidžiais- domėtis Lietuvos kultūra, istoriniu paveldu. Bus organizuojamos treniruotės, pažintiniai žygiai, konkursai, edukacinės išvykos, stovyklos. Vaikai galės pasitikrinti savo gebėjimus turizmo ir orientavimosi sporto varžybose, keliaus po Lietuvą ir ją geriau pažins; aktyviai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 12–13 m.

„Visada pirmyn“

Sportinis turizmas ir socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas.

Amžius: 9–16 m.

„Jaunieji turistai“

Perteikti sportinio turizmo pradmenis, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų žygiuose, kelionėse, turistiniuose renginiuose. Programos dalyviai mokysis sudaryti žygių maršrutus ir gebės įvertinti savo pasirengimą praktiškai, dalyvaus turizmo technikos ir orientavimosi sporto varžybose.

Amžius: 11–18 m.

„Ir kraštotyrininkai mokosi orientuotis“

Programos dalyviai supažindinami su kraštotyriniu darbu, sportiniu turizmu, orientavimosi sportu. Moksleiviai skatinami domėtis mus supančia aplinka, žinoti tautos papročius ir tradicijas, patirti aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselėti sveiką gyvenseną. Kraštotyrinės programos metu moksleiviai rinks ir kaups medžiagą apie Abraomą Kulvietį, surinkta medžiaga bus pristatyta  mokyklos bendruomenei.

Amžius: 10–11 m.

“Gimtojo krašto pažinimas ir etnokultūra”

Programos dalyviai susipažins su Lietuvos etnografinių regionų etnine kultūra, su senąja baltų kultūra. Moksleiviai puoselės ir tęs lietuvių liaudies, šeimos tradicijas ir papročius, švęs kalendorines šventes netradicinėje aplinkoje, rengs susitikimus  su tautodailininkais, etninės muzikos puoselėtojais; mokysis lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Susipažinę su kraštotyrinio-etnokultūrinio darbo įvairove, mokės rinkti, apibendrinti ir pristatyti kraštotyrinę medžiagą.

Amžius: 11–12 m.

„Piliakalniai Vilniaus mieste ir jo apylinkėse“

Programos metu dalyviai domėsis tautos, Vilniaus ir Lietuvos istorija, susipažins su kraštotyrinio darbo įvairove, išmoks rinkti ir apibendrinti kraštotyrinę medžiagą. Bus ugdomas mokinių poreikis pažinti Vilniaus miestą ir tėviškę, skatins mokinius puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, diegs mokiniams sveiko gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo poreikį bei reikšmę

Amžius: 14–16 m.

„Vilniaus senamiestis ir įžymūs miesto objektai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį -kultūrinį paveldą, etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą,  kurio pagrindu formuosis asmenybės vertybinės nuostatos. Moksleiviai išmoks rinkti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą apie Vilniaus senamiestį, rengs “Mažąją Vilniaus senamiesčio enciklopediją”, organizuos viktorinas apie Vilnių ir rengs temines ekskursijas po miestą mokyklos bendruomenės nariams, naujais eksponatais turtins mokyklos muziejų, aktyviau ir kūrybiškiau dalyvaus istorijos pamokose ir popamokinėje veikloje.

Amžius: 14–18 m.

“Karoliniškių mikrorajonas ir Vasilijaus Kačialovo gimnazija”

Programos dalyviai susipažins su Vilniaus miestu bei  Karoliniškių mikrorajonu,  jo ekologija, susipažins su lietuvių liaudies medicina,  vaistiniais augalais,  liaudies metrologija. Mokiniai rinks kraštotyrinę medžiagą apie  apie Karoliniškių mikrorajono istoriją ir aktoriaus Vasilijaus Kačialovo vardu pavadintą gimnaziją. Surinkta informacija bus panaudota mokyklos Vasilijaus Kačialovo muziejųje,  organizuojant edukacinius užsiėmimus bei jaunųjų gidų paruošimą.