Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 4–21 m.

Gamtininkų būrelis

Būrelio veiklos tikslas: susipažindinti vaikus su Lietuvos fauna; suteikti žinias apie zoologinės klasifikacijos pagrindus, gamtos apsaugą, domėtis  gyvūnais, suteikti informaciją apie gyvūnų laikymo, priežiūros ir kitus ypatumus; paskatinti gebėjimus rūpintis šiais gyvūnais atsakingai, ugdyti sąmoningą požiūrį į supančią aplinką

Amžius: 4–12 m.

Aplinkosaugos mokymo progra

Ši mokymo programa orientuota į vaikų ekologinį, aplinkosauginį ugdymą.

Galimų ekologinių pavojų suvokimą, žmonių tinkamą (ir netinkamą) elgesį gamtinių išteklių tausojimo atžvilgiu. Formuojami vartojimo kultūros ir pilietiškumo ugdymo pagrindai, tinkamas požiūris į save ir supančią aplinką.

TIKSLAS. Teikti žinių ir įgūdžių kuriant vaiko asmenybei reikalingų vertybių sistemą, padedančią saugoti mus supančią aplinką ir gamtos išteklius.

UŽDAVINIAI: Mokyti vaikus suvokti ir vertinti svarbiausias aplinkosaugos ir ekologijos problemas; Mokyti vartojimo kultūros ir pilietiškumo.

PROGRAMOS REIKALINGUMAS: Baigę programą vaikai gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje, įgis vertybines nuostatas.

Amžius: 15–19 m.

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos dizaino studija

1 m. trukmės dizaino studijos programa skirta 12-18 m. mokiniams. Dizaino studijos programos tikslas suteikti mokiniams universalios patirties: aukštesnę grafinę kultūrą, gebėjimą orientuotis dizaino, daiktų aplinkos įvairovėje, žinių apie dizaino pagrindų naudojimą reklamoje, kuriant firminį stilių. Tai padės pritaikyti savo įgūdžius ne tik kasdieniame gyvenime, praktinėje veikloje, bet ir tolimesnėse dizaino studijose.

Amžius: 11–15 m.

Jaunųjų kinologų būrelio programa

Jaunųjų kinologų būrelio užsiėmimuose mokiniai ne tik sužinos apie šunų kilmę, įvairias veisles, prigimtį, priežiūrą bei auklėjimą, dažniausias ligas ir pirmąją pagalbą, bet ir susipažins su pozityviąja dresūra bei jos  metodais. Mokysis dešifruoti šunų kūno kalbą ir atpažinti elgsenas, kas yra svarbu saugiam bendravimui tiek su savo, tiek su svetimais šunimis.

Vyks į išvykas pas šunų veisėjus, veterinarus, dresuotojus, lankysis šunų parodose.

Programa skirta 5–8 klasių mokiniams.

Amžius: 6–19 m.

Jaunųjų meškeriotojų būrelis (nauja)

Programa sukurta suteikti meškeriojimo teorines, praktines žinias.

     Užsiėmimų metu ketinama skiepyti meilę savo kraštui, išmoki tausoti, saugoti natūralios gamtos išteklius, pažinti didžiąsias Lietuvos upes ir ežerus, pažinti juose gyvenančias faunos ir floros rūšis, kultūringai ir atsakingai elgtis gamtoje. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu vaikai bus supažindinami su žvejybos ypatumais, žuvų rūšimis, žvejybos taisyklėmis ir teisiniu reglamentavimu.

     Programos sudėtinė dalis - Žvejybos laboratorijos įkūrimas ir veikla

     Žvejybos laboratorijoje numatoma žūklės priemonių gamybos dirbtuvėlė, kurioje bus gaminamos žvejybinės priemonės. 

     Numatoma organizuoti išvykas į gamtą, žvejybą prie ežerų, kuri prisidės prie vaikų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo. Išvykų metų bus ugdomas vaikų atsakingumas ir savarankiškumas, vyks žvejybos varžybos. Vaikai diskutuos aplinkosaugos temomis, bus skatinami rūšiuoti atliekas. Bus mokomi atsakingai kurti laužą, gamintis maistą, virti arbatą.

Amžius: 11–19 m.

Eko keramika iš kavos tirščių: dekoratyvinių daiktų gamyba

Šios programos esmė yra įdomiai ir originaliai iš antrą kartą naudojamų žaliavų – kavos tirščių – rankomis pagaminti dekoratyvinius įvairios paskirties daiktus, pavyzdžiui, indus, dėžutes, vazas, žvakides, padėkliukus ir pan., bei supažindinti su ekologiško dizaino koncepcija kaip vienai iš pagrindinių rūšiavimo ir gamtos tausojimo sričių. Programa apima mažiausiai 3 kryptis:

1) dirbinių gamybos ir ornamentavimo rankomis puoselėjimą;

2) individualią kūrybą lavinant saviraišką, dizaino pojūtį, vaizduotę  ir meninius sugebėjimus;

3) ekologiją ir ekologišką dizainą, individualiai sugalvotų dirbinių gamybai naudojant ekologiniais principais gautą žaliavą – kavos tirščius panaudojant antrą kartą. Skatinamas ekologinis požiūris panaudoti medžiagą / daiktą daugiau nei vieną kartą ir išgauti praktišką, naudojamą daiktą.

Pagrindinė technika – gaminio formavimas iš vaško ir kavos tirščių, rankomis bei kitomis reikalingomis priemonėmis ir prietaisais (vanduo, smėlis, kartonas, daiktai išgauti įvairias formas, samtis, elektrinė plytelė ir pan.). Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir pasigaminti dekoratyvinių daiktų šia technika.

Amžius: 15–19 m.

Pažink gamtos dėsnius iš arti

Kviečiame 9-12 klasių (t. y. 15–19 metų amžiaus) mokinius, siekiančius įgyti praktinių tyrėjo įgūdžių fizikos srityje. Užsiėmimų metu susipažinsime su gamtos dėsniais ir jų tyrimų būdais/metodais fizikos laboratorijose, mokysimės suplanuoti ir atlikti eksperimentą bei paaiškinti gautus rezultatus. Įsitikinsime, jog tyrėjo veikla gali būti labai įdomi ir jos įgūdžius galima pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Išmokysime atpažinti ir kiekybiškai įvertinti fizinius reiškinius mus supančioje aplinkoje. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus

 

logo
Amžius: 6–21 m.

„Skautai: pramoga su tikslu“

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, atlieka kūrybines užduotis, įgyja skautišką specialybę, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Amžius: 6–11 m.

Jaunųjų gamtininkų būrelio programa

Pirmuose užsiėmimuose siekiama mokinius supažindinti su namuose dažniausiai laikomų prijaukintų gyvūnų ir paukščių biologinėmis savybėmis, auginimu, priežiūra ir veisimu bei ugdyti gebėjimus atsakingai jais rūpintis. Užsiėmimų metu mokiniai skatinami atlikti stebėjimus: sverti, matuoti, tyrinėti gyvūnų elgseną. Kituose užsiėmimuose siekiama toliau gilintis į Lietuvos laukinės gyvūnijos ir augalijos pasaulį, aiškintis jų vaidmenį gamtoje bei žmogaus įtaką jiems. Mokiniai skatinami savarankiškai dirbti pagal vadovo skirtas užduotis. Daug laiko skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems mokomojo objekto pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Taip pat jie vyksta į temines ekskursijas, žygius, dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, konferencijose, konkursuose.

Amžius: 14–17 m.

Biofizikos ir moderniųjų technologijų būrelio programa

Modernėjant technologijoms, atsiranda vis naujų mokslinių tyrimų įrankių, kuriuos gali taikyti biofizikai. Norint geriau suprasti, kaip vyksta procesai gyvojoje gamtoje, ląstelėje, reikia ir naujų biofizikos žinių. Ląstelės biologijos, molekulinės biologijos, biotechnologijos srityse tyrimus atliekantys biochemikai ar biotechnologai neapsieina be biofizikų, kurie gerai supranta ir fiziką, ir pačias technologijas, ir kartu – biologiją.

Amžius: 6–19 m.

Skautiški užsiėmimai skautų ir patyrusių skautų grupėms

Ši programa – tai 8 punkte įvardinti skautiški užsiėmimai, skirti 7-19 metų vaikams ir jaunuoliams. Vykdant programą orientuojamasi į veiklą atvirame ore, dalyviai mokomi skautiško gyvenimo taisyklių, gyvenimo gamtoje paslapčių, suteikiamos specialios skautiškuose patyrimo laipsniuose įvardintos žinios ir ugdomi įgūdžiai.