Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 7–10 m.

INTEGRUOTAS LAUKO PAŽINIMAS

 

Pasaulyje atliktais tyrimais jau įrodyta, kad vaikų buvimas lauke visą dieną ir ištisus metus daro teigiamą įtaką jų mokymuisi ir vystymuisi. Pagrindinės lauko pedagogikos idėjos remiasi vaikų sveikatinimu, laisvo žaidimo integravimu į kasdienį vaikų gyvenimą bei vaiko supažindinimu su jį supančia gamta ir jos dėsniais. Didėjant visuomenės sąmoningumui apie ugdymo lauke naudą vaiko vystymuisi, pastebimas didelis tėvų susidomėjimas ugdymo lauke alternatyva. Todėl ši neformali ugdymo programa padės tėvams formuoti sveikus, smalsius, kūrybingus, mylinčius gamtą ir aplinką tausojančius vaikus. NVŠ programos "Integruotas lauko pažinimas" metu yra numatomi žygiai, kurių metu vaikai pažins gamtos reiškinius, įgaus geografinių ir biologinių žinių. Istorinių žinių semsis iš lankomų istorinių objektų. Įgyvendinamos programos metu 7 - 10 metų vaikai išmoks bendradarbiavimo pagrindų nuolat būdami komandoje. Būnant lauke ir gaudami fizinio bei informacinio krūvio, vaikai taps sveikesni, stabilesni ir smalsesni.

 

Amžius: 7–11 m.

Sveikos gyvensenos mokykla „Noriu augti sveikas“

Pagilinsime sveikos gyvensenos  žinias, prataikysime smagių praktinių užsiėmimų bei edukacinių išvykų metu.

Amžius: 6–11 m.

Po skambučio

Esmė: ,,PO SKAMBUČIO‘‘ – visapusiško neformaliojo ugdymo kompleksas, skirtos Pavilnio ir kitų pradinių klasių mokiniams  po pamokų.  Pasibaigus pamokoms, mokiniai leidžia popietes Bendruomenės namuose bei aplinkinėse Pavilnio erdvėse – ruošiasi pamokoms, saugiai žaidžia ir svarbiausia – kryptingai ugdomi pagal iš anksto suderintą programą (būrelių/ užsiėmimų  kompleksas).

Turinys:  gamtos pažinimas, muzikinis lavinimas, etnokultūros pradmenys, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilę gamtai, pilietinę atsakomybę; moko etnokultūros, dailiųjų amatų. Ugdo kaimynišką bendruomeniškumą.  Moko prasmingai leisti laiką po pamokų.

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo mokyklos aplinkos, žaidžia gryname ore, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta.

Neformaliojo ugdymo kompleksą sudaro:

  • Rūpinimasis pradinių klasių moksleivių saugia aplinka po pamokų;
  • Kiekvienos savaitės dienos dėmesio centre – vis kita moksleiviams naudinga popamokinė veikla: keramika, rišlioji kalba, anglų kalba, dailieji darbeliai, gamtos  pažinimas (žygis arba judrieji žaidimai gryname ore), kuria yra užimti  visi popamokinės grupės  moksleiviai;

Veiklai su moksleiviais pasitelkiami bendruomenės ištekliai ir galimybės (dalis užsiėmimų vyksta atkuriamuose Bendruomenės namuose, dalyvaujant savanoriams – keramikams, gamtininkams, dailininkams; moksleiviai lanko Gamtos centro zoologijos sodo gyvūnus, stebi botanikos kolekcijas, pan). 

Amžius: 7–18 m.

Laisvalaikio užimtumo būrelis

Pagrindinis būrelio tikslas – organizuoti popamokinį vaikų ir jaunimo laisvalaikį per turistinius žygius, pažintines keliones, iškylas.

Būrelio uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;
  2. Inicijuoti įvairaus pobūdžio renginius, skatinančius jaunuolių iniciatyvumą;
  3. Ugdyti pagarbą gamtos ir kultūros paveldui;
  4. Formuoti vaikų ir jaunuolių fizinius ir dvasinius gebėjimus;
  5. Mokyti išlikimo gamtoje pagrindų.

     

Amžius: 7–19 m.

Turizmas ir orientavimasis

Programa padės ugdyti vaikų asmenines, socialines ir kitas  bendrąsias kompetencijas, susipažįstant su turizmo ir orientavimosi vietovėje būdais, suteiks galimybę įgyti ir plėtoti turizmo bei orientavimosi sporto gebėjimus, patirti pažinimo ir judėjimo džiaugsmą dalyvaujant išvykose, varžybose ir stovyklose, stiprins vaikų sveikatą ir puoselės sveikos gyvensenos poreikį. Sisteminga fizinė veikla, organizuojama atsižvelgus į dalyvių galimybes: amžių, lytį, poreikius, jau turimus gebėjimus.

Amžius: 10–16 m.

Turizmo būrelis

Pagrindinis būrelio tikslas organizuoti popamokinį jaunimo laisvalaikį per turistinius žygius, pažintines keliones, iškylas. Jei nori:

·  Keliauti, pažinti Lietuvos kraštą, išmokti elgtis netikėčiausiose situacijose

·  Organizuoti sportinius renginius (futbolo, krepšinio varžybas, plaukti baidarėmis ir kt.)

·  Kiekvieną vasarą dalyvauti organizuojamose vasaros stovyklose

·  Diskutuoti įvairiomis ir aktualiomis temomis

Turizmo būrelis laukia tavęs.

Amžius: 10–19 m.

Jaunasis kraštotyrininkas

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Lietuvos istorinę atmintį, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą, krašto materialinę ir dvasinę kultūrą, liaudies tradicijas bei  papročius, perteikiami tautinės ir etninės kultūros pagrindai, krašto geografinės ypatybės.

Vaikai keliaudami susipažins su mus supančiu pasauliu, fiksuos dabarties ir praeities įvykius, domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiais, jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra, rinkdami ir tyrinėdami  eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių.  Tai skatins moksleivių domėjimąsi mus supančia aplinka, siejant praeities įvykius, reiškinius, istoriją, papročius su dabartimi, sužadins norą domėtis etnografine krašto praeitimi. Programos dalyviai  patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną. Bus atskleisti ir formuosis nauji vaikų saviraiškos poreikiai, plėtojamos asmeninės, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijos.

Amžius: 9–19 m.

Jaunasis žygeivis

Pažintiniai - edukaciniai  žygiai, ekskursijos skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti Lietuvą, savo gimtą kraštą. Moksleiviai įgis keliautojų sporto, pažintinio – sportinio turizmo, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos žinių, įsisavins ir lavins naujus judėjimo įgūdžius. Pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos. Vaikai įgis komandinio darbo, gamtos pažinimo, renginių ir varžybų gamtoje organizavimo patirties.

Amžius: 8–19 m.

Baidarių irklavimo sportas - aktyvaus laisvalaikio ugdymo priemonė

Baidarių slalomo ir kanupolo sporto populiarinimas, įtraukiant kuo daugiau vaikų ir jaunimo, skatinant fizinį aktyvumą, sveikatos stiprinimą, veiklas gamtoje, didinant popamokinį užimtumą, ugdant vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, atsakomybę, toleranciją ir kitas svarbias asmenines savybes. Kelionės baidarėmis.

Amžius: 6–19 m.

Skautiški užsiėmimai skautų ir patyrusių skautų grupėms

Ši programa – tai 8 punkte įvardinti skautiški užsiėmimai, skirti 7-19 metų vaikams ir jaunuoliams. Vykdant programą orientuojamasi į veiklą atvirame ore, dalyviai mokomi skautiško gyvenimo taisyklių, gyvenimo gamtoje paslapčių, suteikiamos specialios skautiškuose patyrimo laipsniuose įvardintos žinios ir ugdomi įgūdžiai.

Amžius: 11–19 m.

Vilniaus miesto jaunųjų šaulių ugdymo programa

Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatinių ir mažo kalibro šautuvais,  teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis.Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus). Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus, bei per patrauklią jaunimui veiklą, savirealizavimo patirtį skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Be kas savaitinių užsiėmimų jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai dienas, dalyvauja pažintiniuose žygiuose, keliauja Lietuvos istorinėmis vietomis, partizanų takais  ir t.t.