Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 12–17 m.

Programavimas Python I (Programa šiuo metu nevykdoma)

suteikti žinių, suteikti bazines ir įvairialypes vadybos, istorijos ir kitų dalykų žinias, kurios bus naudojamos kuriant mokinio pasirinkto modelio darbą.

Suteikti žinias, kaip yra kuriama internetinės svetainės duomenų bazė ir kokios yra patogiausios duomenų perkėlimo programos. Taip pat kaip yra įsigyjamas domenas ir kaip pasirenkamas hostingas, internetinės svetainės kūrimo procesui įgyvendinti.

Mokiniams bus talkinama, kaip rinkti, analizuoti, sisteminti ir paskirstyti informaciją, siekiant sukurti norimą internetinę svetainę.

Kurso metu bus išdėstyti PYTHON programavimo kalbos pagrindai ir pateikiamos praktinės užduotys (lavinant įgūdžius ir tikrinant mokinių rezultatus).

Taip pat bus išdėstyta medžiaga apie informacijos talpinimą internete ir siekiant išvengti plagijavimo bei neteisėtos informacijos talpinimo.

Kurso metu bus suteikiamos žinios, kaip taisyklingai panaudoti socialinius tinklus savo reikmėms ir mokoma ko bei kada nereikia talpinti internetinėje erdvėje, siekiant išvengti nereikalingos informacijos sklaidos ir jos nutekėjimo. Taip pat bus mokoma, kaip reikia rašyti komentarus ir kelti informaciją, nepažeidžiant kitų vartotojų teisių.

Amžius: 10–19 m.

Fotografijos/fotografijos istorijos būrelis

Fotografijos būrelyje vaikai susipažins su fotografija, jos bruožais ir istorija, technikomis ir kūryba. Užsiėmimuose vaikai išmoks fotografuoti pagrindinių žanrų fotografijas: natiurmortus, peizažus, portretus ir t.t. Taip pat susipažins su skirtingomis fotografijos technikomis ir galės pasirinkti artimiausią savo kūrybos stiliui. Fotografuodami ir besigilindami į skirtingų žanrų ir technikų subtilybes, vaikai ugdys estetinius gebėjimus. Turės galimybę fotografuoti XIX a. technika tiesiai į popierių, naudojantis tiesioginio pozityvo technika. Kurdami savo seriją ar ciklą vaikai ugdys kūrybinį mąstymą ir vaizduotę, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.  Įgyvendinant  sumanymus vaikai ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi. Šie įgūdžiai pravers ne tik kūryboje, bet ir kitose gyvenimo srityse.  Būrelio vaikai turės galimybę dalyvauti įvairiose parodose ir konkursuose. 

Amžius: 11–14 m.

Robotika

Sparčiai vystantis technologijoms į priekį veržiasi ir robotika. Robotai jau nebėra tik filmų ar knygų herojai. Fabrikuose, gamyklose, laboratorijose plačiai naudojami robotai. Sritys, kuriose pasitelkiami robotai sparčiai plečiasi: buitiniai paslaugų, vandenynų ir planetų tyrimų, pramoginiai robotai. , pavyzdžiui, žaislai, naminiai gyvūnai. Robotikos būrelis kviečia 5–7 klasių mokinius, kuriems įdomu konstruoti ir programuoti robotus. Užsiėmimų metu mėginsime pažinti gamtoje slypinčius procesus: judėjimą, sąveiką, energiją. Tobulindami matematikos ir programavimo įgūdžius, kursime išmaniąsias konstrukcijas, ieškosime išradingų sprendimų.

Amžius: 12–19 m.

Rūbų dizainas ir siuvimas

Programos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą ir saviraišką, skatinti domėtis šiuolaikine mada. Ugdytiniai supažindinami su rūbų dizaino ir siuvimo pagrindais, drabužių meniniu projektavimu, sumodeliuotų ir pasiūtų rūbų demonstravimu ant podiumo. Ugdytiniai dalyvauja projektuose bei renginiuose, madų parodose ir festivaliuose. Būrelio vadovė-   mokytoja , rūbų dizainerė Lionė Valentinienė.

logo
Amžius: 8–19 m.

Tradicinių skiautinių siuvimas

Šios programos esmė yra supažindinti su skiautinių istorija ir tradicinėmis ir šiuolaikinėmis jų gamybos technologijomis bei jas pritaikyti praktikoje siuvant skiautinius. Programa puoselėja gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie spalvų dermes. Susipažinimas su skiautinių istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros ir viso pasaulio tautų kultūrų tekstilės, kūrybos ir meno srityse. Pagrindinė technika – įvairių spalvų medžiaginių skiaučių derinimas raštais /ornamentais, jas susiuvant rankomis su adata ir siūlu. Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir išmokti siūti skiautinį.

logo
Amžius: 7–16 m.

Kūrybinės architektūros dirbtuvės vaikams

Kūrybinių dirbtuvių metu vaikai mokysis pagrindinių architektūrinių principų smagiai - žaisdami ir kurdami originalius maketus iš įvairių medžiagų. Kreipsime dėmesį į proporcijas, erdves, funkcijas ir estetiką. Mokysimės kūrybos proceso – nuo eskizo iki jo išpildymo makete. Gilinsimės į gyvenamos aplinkos kokybę, ryšį su gamta ir bendruomeniškumo principus. Vaikai tobulina savo erdvinį suvokimą, kūrybiškumą, gebėjimą kurti kartu su kitais, taip pat mokomi atsakomybės kreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvena.

Amžius: 12–16 m.

Laivų modeliavimo būrelio programa pažengusiems

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Antraisiais darbo metais būreliai sudaromi iš VII–IX klasių mokinių, lankiusių pirmųjų darbo metų būrelį. Mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais šalies laivyno raidos etapais, plečia ir gilina laivų plaukiojimo, statybos ir valdymo fizikinių pagrindų žinias, išmoksta gaminti paprasčiausius radijo bangomis valdomus laivų modelius-kopijas arba modelius, skirtus lenktynėms. Dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose.

Amžius: 11–19 m.

Laivų modeliavimo būrelio programa

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias, gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Į laivų modeliuotojų būrelį priimami V–XI klasių mokiniai, kuriems suteikiamos laivų sta­tybos, jūreivystės istorijos žinios, jie bendrais bruožais supažin­dinami su fizikiniais laivų plaukiojimo pagrindais, su laivų konstruk­cijos ir veikimo principais. Užsiėmimų metu ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su paprasčiausių laivų modelių konstrukcijos ir veikimo principais, panaudojamu medžiagų savybėmis, įvairiais įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais. Mokiniai išmoksta gaminti ir paleisti pa­prasčiausius plaukiojančius modelius, varomus gumos ir elektros varikliais, jachtų modelius. Dalyvauja varžybose.

Amžius: 6–18 m.

Meno terapija specialiųjų poreikių vaikams

"Pojūčių klinika" - tau unikali vieta Lietuvoje, kurioje teikiama kompleksinės pagalba specialiųjų poreikių vaikui (turinčiam elgesio, emocijų ir kitus sutrikimus ar išgyvenančiam psichologines krizes dėl amžiaus tarpsnių ypatumų ar neigiamų aplinkos veiksnių. Čia teikiamos paslaugos paremtos visuminiu požiūriu į vaiką ( nedaloma dvasios, psichikos ir kūno visuma) ir jo situaciją (vaiko aplinka: šeima, gyvenimo sąlygos ir vieta, ugdymo įstaiga, visuomenė).

Amžius: 15–19 m.

Kosminės technikos modeliavimo būrelio programa

Žinoma, kad kosmonautika (astronautika) vystosi ir tobulėja remdamasi visų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos kosminiame modeliavime, padės skiepyti mokiniams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leis įgyti įvairių gebėjimų, skatins jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Kosminės technikos modeliavimas teikia neribotas galimybes mokinių profesiniam švietimui, profesiniam orientavimui ir veiklinimui. Būrelyje mokiniai susipažįsta su paprasčiausių raketų ir parašiutų modelių gaminimu, darbų sauga. Programoje pateikiama pagrindinių reaktyvinio variklio ir raketos skridimo teorijos, raketinės technikos istorijos žinių. Daug laiko skiriama praktikos darbams.

Amžius: 15–19 m.

Kosminės technikos modeliavimo būrelio programa pažengusiems

Žinoma, kad kosmonautika (astronautika) vystosi ir tobulėja remdamasi visų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos kosminiame modeliavime, padės skiepyti mokiniams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leis įgyti įvairių gebėjimų, skatins jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Kosminės technikos modeliavimas teikia neribotas galimybes mokinių profesiniam švietimui, profesiniam orientavimui ir veiklinimui. Būrelyje mokiniai susipažįsta su paprasčiausių raketų ir parašiutų modelių gaminimu, darbų sauga. Programoje pateikiama pagrindinių reaktyvinio variklio ir raketos skridimo teorijos, raketinės technikos istorijos žinių. Daug laiko skiriama praktikos darbams.

Amžius: 6–10 m.

Pradinio techninio modeliavimo programa pradedantiesiems

Programa skirta I–IV klasių mokiniams, joje ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su darbo veiklos pradmenimis, medžiagomis, medžiagų savybėmis, įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais.

Amžius: 7–10 m.

Pradinis techninio modeliavimo programa

Programa skirta I–IV klasių mokiniams, joje ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su darbo veiklos pradmenimis, medžiagomis, medžiagų savybėmis, įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais.

Amžius: 11–18 m.

Automodeliavimo būrelio programa

Automobilis – viena labiausiai paplitusių mašinų, jį pažįsta ir vaikai, ir paaugliai. Didėja paauglių domėjimasis automobilių technika, daugelis mokinių nori išmokti gaminti ir vairuoti automobilius. Pirmoji mokslo apie automobilius pakopa – veikiančių modelių konstravimas ir gaminimas. Automodeliavimas – viena iš techninės kūrybos sričių, techninė sporto šaka. Būrelyje ne tik gaminami modeliai, bet ir dalyvaujama įvairaus lygio varžybose, ugdomas visuomeninis aktyvumas, kolektyviškumas, draugiškos pagalbos jausmas, noras pritaikyti įgytas žinias, gebėjimusir darbo įgūdžius visuomenės labui. Profesinio veiklinimo užsiėmimai leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą, jie orientuojami ateities darbui. Užsiėmimų metu mokiniams suteikiama žinių apie profesijos pasirinkimo galimybes, mokymosi sąlygas ir perspektyvas pagal E. Klimovo „Diferencinio

diagnostinio klausimyno“ darbo objektą „Žmogus – technika“ profesijas. Automodeliavimo, turiningai praleisti laisvalaikį. Tai kūrybiškumo lavinimas bei verslumo gebėjimų ugdymas. Mokinys gebės analizuoti techninę dokumentaciją, vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes, saugaus darbo organizavimą bei atliktų darbų kokybę, mokės bendradarbiauti kursas glaudžiai siejamas su gamtos mokslais: fizika, matematika, psichologija, braižyba, techniniu projektavimu (dizainu). Automodeliavimas – puikus būdas susipažinti su profesijų pasauliu, patikrinti praktinius savo įgūdžiussu pavaldiniais, verslo partneriais, bendrauti su klientais

Amžius: 12–19 m.

Aviamodeliavimo būrelis

Aviamodeliavimo būrelis skirtas 5-12 klasių mokiniams, kurie nori giliau pažinti aviacija, patenkinti savo kūrybiškumą.

Šiuolaikinio gyvenimo neįsivaizduojame be aviacijos – greičiausio ir patogiausio transporto. „Mažąja aviacija“ – dažnai vadinami skraidantieji modeliai. Jie padeda suprasti, kaip padaryti ir kaip veikia tikri skraidantieji aparatai, suvokti fizikos ir mechanikos dėsnius, atlikti aerodinaminius, atsparumo ir kitus bandymus. Be to, aviamodeliavimas yra viena populiariausių techninio sporto rūšių pasaulyje.

Aviacija vystosi ir tobulėja remdamasi skirtingų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais. Metodai ir techninės priemonės taikomos aviamodeliavime padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus skirtingų profesijų specialistams, todėl aviamodeliavimas padeda auklėti būsimuosius mechanikus, konstruktorius, tyrinėtojus, mokslininkus.

Amžius: 6–19 m.

Aitvarai

Aitvarai rašytiniuose šaltiniuose minimi 500 metų prieš Kristų. Kinijoje. Ten, kur buvo lengviausios medžiagos jų gamybai – bambukas ir šilkas. Pirmuosius aitvarus gamino Tibeto vienuoliai ir pirmieji sąmoningu būdu pakilo nuo žemės. Taip, jų aitvarai buvo tokio dydžio, kad keldavo žmogų. Aitvarai yra trijų rūšių – vienastropiai, dvistropiai bei keturstropiai (stropa tai virvė arba lynas). Pagal tipą jie būna sportiniai, klasikiniai, plokštieji, dėžiniai ir laisvos konstrukcijos aitvarai. Aitvarų gamybos užsiėmimai skirti įvairaus amžiaus vaikams. Užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su aitvarų gamybos būdais bei istorija. Užsiėmimų tikslas – suteikti dalyviams žinių apie modeliavimą, erdvinių objektų raiškos galimybes; patobulinti praktinius aitvarų projektavimo ir konstravimo sugebėjimus; skatinti techninę kūrybą, savarankiškumą.