Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 6–17 m.

Futbolas - įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui

Programos tikslas – skatinti vaikus tapti aktyviais ir pilietiškais visuomenės nariais, ugdyti pažinimą, visapusišką lavinimąsi ir saviraišką.

Skatinti vaikus ir jaunimą tapti aktyviais ir pilietiškais visuomenės nariais, ugdyti pažinimą, lavinimąsi ir saviraišką. Vystyti ir skatinti futbolą ir kaip spartą, ir kaip puikų laisvalaikio praleidimo būdą, stiprinti vaikų ir jaunimo fizinį pasiengimą, propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

Veiklos: treniruotės, varžybos, seminarai, stovyklos, išvykos. Sveikatos profilaktiniai patikrinimai, pastovus kontaktavimas, bendravimas tiek su vaikais ir jaunimu, tiek su jų tėveliais.

Naudos: jaunųjų futbolininkų (-ių) užimtumas, masiškumas, bendravimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, integracija, socializacija.

Daugiau informacijos www.fmvilniausvytis.lt

 

 

Amžius: 6–11 m.

Gimnastikos studija

Gimnastikos programos tikslas– ugdyti sveika gyvensena ir kūno kultūra besidominčius  vaikus,  grupės komandinę dvasią, pasitikėjimą draugais ir savimi.

             Gimnastikos mokymasis prasidės nuo nesudėtingų pratimų, kuriuos lengvai gali atlikti betkuris vaikas. Šie pratimai sudarys sudėtingesnių pratimų ir kompozicijų pagrindą, kuriose bus naudojami  aerobinės gimnastikos judesių, jėgos, šuolių, lankstumo ir pusiausvyros pratimų kompleksai ir akrobatinės gimnastikos elementai, reikalaujantys ypatingo balanso, judrumo ir koordinacijos. Sportuodami muzikos kūrinių ritmu vaikai taps  ne tik lankstūs ir plastiški, bet ir   muzikalesni bei artistiškesni. Teigiama emocinė aplinka, darbo metodų įvairovė, žaidimai, diskusijos, refleksijos  ugdys vaikų pasitikėjimą savimi ir komandinio darbo įgūdžius, o kartu su vaikais aptariamos ir ruošiamos choreografinės aerobinės ar akrobatinės gimnastikos kompozicijos vaikų kūrybiškumą.

Amžius: 6–17 m.

Futbolas

Programos esmė:  įvairaus amžiaus grupių vaikų futbolo treniravimas, dalyvavimas varžybose, socialinių ir psichinių įgūdžių (pasitikėjimo savimi bei mokėjimo bendradarbiauti komandoje) formavimas.

Programos urinys: mokoma(si) kamuolio valdymo ir kūno valdymo technikos,  futbolo žaidimo taktikos, lavinami reikalingi fiziniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė, suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose bei atsiskleisti.

Numatomos veiklos: mokoma(si) žaisti tradicinį, mažąjį  ir salės futbolą, vykdomos  varžybos. Lavinami kamuolio ir kūno valdymo technikos veiksmai ir jų elementai, mokomasi futbolo taisyklių, ugdomi fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Vykdomos individualios futbolo vartininkų treniruotės. Varžybose rungtyniaujama, įtraukiant visus grupės, komandos narius, skatinamas vaikų sprendimų pasirinkimas ir improvizavimas, pratinama garbingai kovoti. 

Nauda vaikams: programa yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis: ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys; vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė; žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje.

Apie formuojamas žaidėjų grupes, trenerius, varžybų kalendorių, vykdomas sporto stovyklas ir projektus, pratybų tvarkaraštį ir kt. informacija yra nuolat skelbiama akademijos puslapyje interneto svetainėje.

Amžius: 7–11 m.

Sveikos gyvensenos mokykla „NORIU AUGTI SVEIKAS“

Pagilinsime sveikos gyvensenos  žinias, prataikysime smagių praktinių užsiėmimų bei edukacinių išvykų metu.

Amžius: 6–18 m.

Gimnastikos pasaulis

Ši programa skirta 6-18 m. moksleiviams, kurie mūsų užsiėmimuose įgyja gimnastikos pagrindus bei pagrindus taisyklingai kūno laikysenos formavimui, raumenų stiprinimui. Treniruotėse lavinamas lankstumas, koordinaciniai gebėjimai, įvairių gimnastikos formų ir rungčių (aerobinės, akrobatinės, sportinės, bendros gimnastikos), muzikalumas, kūrybiškumas. Didelis dėmesys skiriamas koncentracijai, tiksliam užduočių atlikimui. Taip pat vaikai dalyvauja mūsų ir kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose, varžybose, draugiškuose tarptautiniuose turnyruose, Lietuvos Respublikos varžybose.

Amžius: 6–9 m.

Jaunųjų krepšininkų klubas

Krepšinio treniruotės: berniukams ir mergaitėms nuo 6 metų (mokyklinio) amžiaus

Amžius: 7–18 m.

Salės ir paplūdimio tinklinio treniruotės vaikams ir jaunimui

Organizuojamos salės ir paplūdimio tinklinio treniruotės vaikams ir jaunimui. Vyksta 2-3 treniruotes per savaitę po 1,5 val. Vaikai ir paaugliai sportuoja su žinomais Lietuvos tinklininkais, mokosi tinklinio technikos, gauna bendrą fizinį parengimą. Taip pat dalyvauja vidiniuose turnyruose ir varžybose. Siekiame skatinti jaunimą judėti, sporto pagalba bendrauti su bendraamžiais, sustiprėti fiziškai ir psichologiškai, taip pat siekti pergalių ir niekada nepasiduoti.

Amžius: 6–19 m.

Sveikos mitybos ir judesio ugdymas (Vilnius)

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams, siekiantiems įgyti sveikos gyvensenos įgūdžių.  Programos turinys apima teorinę-praktinę sveikos mitybos žinių perteikimo ir įpročių formavimo dalį bei reguliariaus skirtingo fizinio aktyvumo užsiėmimus pritaikytus skirtingoms amžiaus grupėms.

Programa suformuoja tinkamą teorinę bei pradinę praktinę bazę, pereinant prie sveikos mitybos, reguliaraus fizinio aktyvumo, keičiant įpročius, rūpinantis savimi.

 Programa padeda mažinti socialinę dalyvių su antsvoriu atskirtį, suteikiant galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, tapti iniciatyvesniais, aktyvesniais, dalyvaujant po-pamokinėje veiklose.

Amžius: 7–18 m.

Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Vilnius)

Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems padeda įveikti mokymosi, bendravimo iššūkius, bei didesnius išgyvenimus patiriantiems paaugliams, kuriems padeda atsipalaiduoti pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai vertinti save bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose socialiniuose vaidmenyse. Programos turinys apima teorinį-praktinį darbą, kuriuo metu ugdytiniai skatinami stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas bei mokytis valdyti emocijas. Kitoje užsiėmimų dalyje vaikai žaidžia komandinius žaidimus salėje ir lauke, improvizuoja, šoka. Pratimai lavina kūną, teikia saviraiškos galimybes.

Ugtytiniai patiria apčiuopiamą naudą, nes įgyja naujų ryžto, drąsos, atsparumo neigiamoms aplinkybėms įgūdžių, jiems darosi lengviau integruotis įvairesnėse socialinėse terpėse. Teigiamą rezultatą užtikrina kompleksinis požiūris į vaikų emocinę sveikatą, pasitelkiant kūrybinį darbą, saviraišką, fizinį aktyvumą, judesį, šokį ir pozityvumu grįstą mokymosi terpę.

Amžius: 7–18 m.

„Padovanok vaikui ateitį“

Programa skirta 7–18 metų vaikams ir jaunimui. Įgyvendinant programą bus suformuotos ugdytinių grupės (grupės bus formuojamos atsižvelgiant į ugdytiniu amžių), kiekvienai iš jų parenkant ir pritaikant atskirą (individualią) ugdymo programą, atitinkančią kiekvienos ugdytinių grupės fizines galimybes, užtikrinančią saugų ugdymo procesą, naudojamų metodikų prieinamumą.

Vaikų ir jaunimo užimtumas bus skatinamas supažindinant juos su Graikų – romėnų imtynių sporto šakos specifika, istorija; taikant šios sporto šakos pradinio paruošimo programas praktikoje, taip pat pasitelkiant neformalaus švietimo ir ugdymo formas, metodus.

Kiekvienoje grupėje užsiėmimus ves kvalifikuotas instruktorius, spręs atitinkamo amžiaus vaikams būdingas problemas, suteiks reikalingą informaciją ir žinias. Užsiėmimų, kurie bus vykdomi ne rečiau nei dukart į savaitę, metu bus:

 

 

 • Ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Tai suteiks vaikams pasitikėjimo savimi ir kitais, leis lengviau integruotis į juos supančią aplinką;
 • Lavinamos fizines savybes – jėgos, lankstumo lavinimas. Racionaliai išnaudojamas energijos perteklius padės valdyti agresiją, gerai jaustis užsiėmimu metu;
 • Vykdomas pradinio, paruošiamojo lygio imtynių technikos teorinis ir praktinis mokymas. Tai leis susipažinti su žmogaus kūno sandara, suteiks žinių apie organų funkcijas, taisyklinga laikyseną, fizinio krūvio paskirstymą, raumenų darbą, traumų prevenciją;
 • Vedami teoriniai užsiėmimai sveikos gyvensenos temomis, supažindinimas su imtynių sporto šakos istorija;
 • Vedami teoriniai užsiėmimai skirti vaikų socializacijos problemoms identifikuoti ir spręsti.

 

Programoje dalyvaujančių vaikų žinios ir įgūdžiai bus tikrinami ir vertinami. Teigiamai įvertinus teorines žinias ir praktinius gebėjimus vaikams bus išduodami diplomai – pažymos.

Periodiškai programos dalyviams bus sudaromos galimybes dalyvauti sporto stovyklose, varžybose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Tokio pobūdžio programa lavins vaikus ir jaunimą sporto srityje, taip pat suteiks galimybę pagerinti žinių bagažą sveikatingumo, savęs pažinimo, sveiko maitinimosi srityse, skatins bendrauti ir bendradarbiauti.

Programos įgyvendinimo metu įgyta patirtis suformuos teigiamą vaiko požiūrį į turiningą, sveiką laisvalaikį, sportą, sveikatingumą.

Amžius: 6–12 m.

Važiavimo riedučiais būrelis

Važiavimo riedučiais būrelis - tai veikla, kuri padės jūsų vaikui jaustis žvalesniu, linksmesniu ir labiau savim pasitikinčiu. Važiuojant riedučiais gerinama koordinacija, ištvermė, dirba didžioji dalis kūno raumenų. Įvairios užduotys poromis bei žaidimai grupėje skatina kūrybiškumą.

logo
Amžius: 6–16 m.

Capoeira – brazilų kovos menas

Capoeira tai brazilų kovos menas, pasižymintis ryškiais akrobatiniais bei šokio elementais, yra visiškai neatsiejamas nuo muzikos ir dainavimo, juo užsiimantys žmonės groja autentiškais brazilų muzikiniais instrumentais ir dainuoja. Muzika diktuoja kovos tempą, ritmą, stilių. Be jos nevyksta ne viena kova! Kviečiame visus išbandyti šį unikalų, autentišką brazilų kovos meną 2014m pripažinta UNESCO brazilų kultūros paveldo dalimi, bei susipažinti su Brazilijos kultūra!

Amžius: 7–18 m.

Judėjimas – mūsų jėga!

 1. Programos metu bus organizuojamos sporto, savigynos treniruotės salėje. Vykdytojai užsiėmimus organizuos Vilniaus miesto mokyklų patalpose. Užsiėmimai vyks dvi valandas per savaitę. Užsiėmimai skirti 7-18 metų jaunimui. Fizinių pratimų programa sudaryta atsižvelgiant į vaiko raidos etapus. Mokiniai bus suskirstyti į grupes pagal amžiaus tarpsnius ir fizines galimybes. Grupėje planuojamas 10 - 20 mokinių. Dalyviai bus supažindinami su pratimų programa skirta namams, kuri skatins į fizinę veiklą įsitraukti šeimos narius. Treniruočių metu didelis dėmesys bus skiriamas taisyklingos laikysenos ugdymui, raumenyno stiprinimui. Į užsiėmimų programa įtraukti komandiniai žaidimai.
 2. Motyvuoti programos dalyvius aktyviai dalyvauti užsiėmimuose bus organizuojamos varžybos. Varžybose vaikai pademonstruos pasiektus fizinius gebėjimus, kurių metu jaunuoliams bus įteikti diplomai. Jaunuoliams bus suteikta galimybė dalyvauti Kyokushin karate kvalifikacijos egzaminų sesijoje.
 3. Asociacijos „Sporto idėja“ moksleiviams organizuos seminarą apie taisyklingos laikysenos lavinimą („Tiesi nugara – stiprus raumenynas“).

Turime pabrėžti, kad šiam amžiaus tarpsniui būdingas intensyvus organizmo sistemų vystymasis. Sportuojant vaikų savijauta sustiprės, pagerės jų emocinė būklė. Todėl asociacijos „Sporto idėja“ šiuo projektu ir toliau sieks formuoti taisyklingas nuostatas sveikos gyvensenos temomis, skatins mažųjų sveikatos atsakomybė, judėjimo tobulėjimą.

Amžius: 15–19 m.

Krepšinio galia

Programa skirta 15-19 metų vaikinams. Programa skatina, iš arčiau supažindinti ir išmokyti moksleivius naujų krepšinio subtilybių, mokyti naujų techninių, taktinių, krepšinio gebėjimų. Skatinti sveiką ir aktyvų moksleivių gyvenimo būdą, rengti įdomias ir žaismingas krepšinio treniruotes, organizuoti krepšinio varžybas. Krepšinio pagalba vaikai treniruočių metu, išmoktų atkakliai siekti savo tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, trenerį, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdyti kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą.

Amžius: 13–18 m.

Tinklinio pamokėlės

Per žaismingą tinklinio pagrindų mokymąsį vaikams formuoti sistemingus sveikatą stiprinančius fizinio aktyvumo įpročius bei poreikius, gebėjimą pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje. Programa orentuota į fiziškai pasyvius arba mažai aktyvius, abejojančius, nepasitikinčius savo jėgomis mokinius, kurie nori keistis, bet dar nedrįso....( tinklinio populiarumui turėjo įtakos sėkmingas mokyklos komandų pasirodymas įvairaus lygio tinklinio varžybose, didelis skaičius vykdomų tinklinio varžybų mokyklos salėje bei jų nušvietimas mokyklos tinklapyje ir facebook paskyroje, vyresnių vaikų sukurti ir paplatinti filmukai apie mokyklos tinklinio rungtinių treniruotes, dalyvavimą varžybose). Programos vykdymo metu bus formuojami ir tobulinami bendrojo fizinio aktyvumo įgūdžiai, gerinamas asmenis fizinis bei emocinis pajėgumas, mokoma tinklinio technikos bei taktikos elementų pradmenų, propaguojamas sveikos gyvensenos ugdymasis, skatinamas pozityvus bendravimas, konstruktyvus bendradarbiavimas ir sprendimų priėmimas, sudaromos galimybės atsiskleisti organizaciniams gebėjimams. Mokinių, lankančių užsiėmimus, amžius gali svyruoti nuo 13 iki 18 metų. Pagal tą pačią programą bus sportuojama dviejose grupėse – atskirai mergaitės ir berniukai (nes labai skiriasi fizinis pajėgumas ir emocinė būsena). Grupę sudarytų 18 mokinių. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę. Programos turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. Turinio įsisavinimas priklausys nuo mokinių individualių gebėjimų, įdėtų pastangų, lankomumo, motyvacijos išlaikymo. Programos turinys dalinai gali keistis atsisžvelgus į mokinių poreikius, norus bei interesus. Programoje numatytas turinys įsisavinamas rengiant tinklinio pamokėles – treniruotes, varžybinio pobūdžio treniruotes, dalyvaujant mokyklos bei kitų institucijų rengiamose mėgėjiško tinklinio varžybose bei sporto šventėse, peržiūrint sukauptą video medžiagą, stebint tinklinio  varžybas, vykstančias mokykloje, žiūrint Lietuvos ir tarptautines tinklinio varžybų transliacijas, vykstant pokalbiams ir diskusijoms, rengiant grupės bei mokyklos  tinklinio varžybas bei turnyrus. Vykdant šią programą lavinamos mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos, kurios būtinos: vaikų asmeniniam gyvenimui, sėkmingam ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje,  įvairių veiklų gyvenime savarankiškam pasirinkimui ir kurios sudarys prielaidas  būti aktyviems benruomenės ir visuomenės nariams.

Amžius: 6–15 m.

SPORTUOK IR BŪK SVEIKAS

Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina organizmo rezervines galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir gerinti savo sveikatą. Fizinis aktyvumas – būtinas sveikos gyvensenos veiksnys!

   Nors organizmo reakcija į fizinį krūvį priklauso nuo fizinio aktyvumo rūšies, formos, dažnumo, intensyvumo, trukmės ir poilsio intervalų, bendrai galima teigti, kad jo bendras poveikis vaikų ir paauglių organizmui yra labai teigiamas. Daugelio epidemiologinių tyrimų duomenimis, pastebėta didelė fizinio aktyvumo mažėjimo tendencija. Pasaulyje pastebimas ne tik mažėjantis suaugusiųjų fizinis aktyvumas ir didėjanti viršsvorį turinčių žmonių dalis, bet ir mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas, bei užimtumas.

   Vis daugiau laiko praleisdami virtualiame pasaulyje ir bendraudami per socialinius tinklus, jauni žmonės praranda gyvo bendravimo įgūdžius. Dažnas paauglys neturėdamas pakankamų socialinių įgūdžių, susiduria su bendravimo problemomis, turi problemų nuo per mažo pasitikėjimo savimi realiame gyvenime. Laikas, praleistas prie kompiuterio, kenkia ne tik normaliam socializacijos procesui, bet ir mažina fizinį aktyvumą, didina sergamumą. Atlikti tyrimai rodo, kad jau ankstyvoje vaikystėje formuojasi biologiniai sveikatos rizikos veiksniai – antsvoris, padidėjęs arterinis kraujospūdis, sutrikusi kai kurių medžiagų apykaita. Sparčiai daugėja vaikų ir paauglių, kurie 8-18 metų darosi tingūs, nutukę, nejudrūs, greitai pavargsta nuo mažiausios emocinės ar fizinės įtampos. Tokia nerūpestinga pažiūra į savo sveikatą kaip tik ir būdinga šiame amžiuje, kada būsimos ligos požymiai subjektyviai dar nejaučiami.

   Kūno kultūra ugdo valią, ryžtą ir užsispyrimą, padeda labiau pasitikėti savimi, leidžia jausti didesnę kūno ir savęs paties kontrolę. Kiekvienas fizine veikla užsiiminėjantis žmogus džiaugiasi pasiektais rezultatais. Aktyvus žmogus laimi prieš savo vakarykštį „aš“. Fizinio aktyvumo nauda nenuginčijama! Jis stimuliuoja augimo procesus, tobulina judėjimo ir atramos aparato funkcijas: didėja raumenų masė, pakinta sąnarių ir raiščių tamprumas, sustiprėja augančio vaiko kaulai, kurie tampa atsparesni lūžiams, lavėja ištvermė, lankstumas ir kitos fizinės ypatybės.

   Fizinis aktyvumas gerina vaikų sveikatą ir emocinę būklę. Fizinis darbas, fizinis aktyvumas pagreitina organizmo medžiagų apykaitą. Fizine veikla vaikai realizuoja visus svarbiausius savo poreikius – judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia savo fizines išgales ir gebėjimus. Fizinės veiklos metu pagerėja smegenų aprūpinimas deguonimi, padidėja plaučių ventiliacija. Fiziškai aktyvūs žmonės geriau miega, o kokybiškas miegas būtinas optimaliai nervų sistemos veiklai. Nuolatinis fizinis aktyvumas stiprina širdies ir kraujagyslių veiklą, kvėpavimo sistemą, atpalaiduoja nervų sistemą, mažina agresiją, išlaisvina iš organizmo įtampą, stresą, padeda vystyti taurias žmogaus savybes, tokias kaip ryžtas, valia, savikontrolė, koordinacija.Besimokydamos tam tikrų sporto judesių, smegenys harmoningai vystosi ir lavėja.

   Stiprindami programos dalyvių sveikatą fiziniu aktyvumu atsižvelgsime į šiuos ypatumus: nesivaikyti maksimalių krūvių (varžybų), bet siekti judėjimo džiaugsmo; nesivaikyti labai gero fizinio parengtumo; skatinti kiekvienam žmogui norą judėti bei padėti pasirinkti jiems įdomią judėjimo formą; nuosekliai didinti fizinio krūvio apimtį, o ne intensyvumą; nustatyti slenkstinius, t. y. pradinius galimus ir sveikatą stiprinančius krūvius; atlikti kuo daugiau pratimų, kurių metu dirba daug raumenų grupių; labiau skatinti dinaminį raumenų darbą; tinkamai derinti darbą su poilsiu; nuolat atnaujinti fizinius pratimus (siekti, kad pratybos būtų įdomios).   Dziudo idealiai tinka tiek fizinio, tiek dvasinio potencialo ugdymui. Dziudo  užsiėmimai didina vaikų ir paauglių fizinį aktyvumą, gerina bendravimo įgūdžius, supažindina su sveiko gyvenimo būdo pradmenimis ir yra puiki priemonė tinkamam vaikų socializacijos proceso užtikrinimui. Bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, kartu spręsdami gyvenimiškas situacijas ir vykdydami komandines užduotis vaikai ir paaugliai taptų ne tik fiziškai aktyvesni, stipresni, bet ir atsakingesni, jautresni kito poreikiams, tolerantiškesni ir tuo pačiu socialesni.

  Programa daroma prielaida, kad sveikas gyvenimo būdas yra neatsiejamas nuo sveikos mitybos, tinkamo dienos režimo suvokimo ir laikymosi, tinkamos higienos. Pagrindinis programos tikslas– socialinės ir fizinės veiklos pagalba formuoti tinkamus aukščiau išvardintus įgūdžius.

Amžius: 6–19 m.

Šachmatų pamokos pažengusiems Vilniaus mieste

Šia programa siekiama tobulinti jau mokančių žaisti šachmatais vaikų žaidimo įgūdžius. Programos klausytojai yra mokomi taktinių ir strateginių šachmatų žaidimo paslapčių, t.y. dvigubo smūgio, šakutės, surišimo, atviro šacho ir užslėpto puolimo, tiesinio smūgio, figūros gaudymo, įviliojimo/išviliojimo, varžovo gynybos sugriovimo ir t.t. Mokymas vyksta pagal taisyklę „nuo paprasto prie sudėtingo“, todėl kiekviena programos tema yra pristatoma, sprendžiant vis sudėtingesnius uždavinius ir analizuojant vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Programos metu įgytos žinios yra perteikiamos praktiniais pavyzdžiais, todėl vaikai sprendžia daug praktinių šachmatų užduočių ir turi galimybę dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose šachmatų turnyruose. Be to, programą išklausę vaikai mokomi sutelkti dėmesį, todėl gerėja dėmesio koncentracija, lavinama atmintis bei loginis mąstymas, žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį, o taip pat ugdomi bendravimo bei socializacijos įgūdžiai.

Amžius: 6–21 m.

„Meninės gimnastikos pagrindai“

Ši programa skirta 6-21 m. moksleivėms, kurios mūsų užsiėmimuose įgyja meninės gimnastikos pagrindus bei pagrindus taisyklingai kūno laikysenos formavimui, raumenų stiprinimui. Treniruotėse lavinamas lankstumas, koordinacija, įrankių valdymo technika ( šokdynė, lankas, kamuolys, kuokelės, kaspinas), muzikalumas, kūrybiškumas. Didelis dėmesys skiriamas koncentracijai, tiksliam užduočių atlikimui. Taip pat mergaitės dalyvauja mūsų organizuojamuose renginiuose ir  grupinėse varžybose. Į mūsų programą taip pat patenka ir sportinės grupės moksleivės, kurios dalyvauja draugiškuose tarptautiniuose turnyruose „B“ lygio bei „A“ lygio Lietuvos Respublikos varžybose.

Amžius: 7–12 m.

Šachmatų būrelis „Erdvės“

 1. Tikslai ir uždaviniai

Mokyti vaikus žaisti šachmatais. Ugdyti teigiamus vaikų charakterio bruožus. Sugebėjimą logiškai mąstyti, valią, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą susikaupti bei daryti išvadas.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę.

Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

 

 1. Ugdymo metodai ir priemonės

Kiekvienas mokinys žaidžia šachmatais. Partijos yra užrašomos, vaikams parodomos ir išaiškinamos padarytos klaidos. Tokiu būdų gilėja žaidimo supratimas, keliama kvalifikacija. Sprendžiami mokomieji uždaviniai, demonstruojamos ir komentuojamos žymių šachmatininkų partijos. Taipogi mokiniai supažindinami su šachmatų žaidimo istorija, įdomiais garsių šachmatininkų biografijos faktais.

 

Siekiami rezultatai:

 1. Pažinti save ir save gerbti.
 2. Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius.
 3. Kryptingai siekti tikslų.
 4. Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio.
 5. Valdyti emocijas ir jausmus.
 6. Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus.
 7. Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus.
 8. Padėti kitiems ir priimti pagalbą.
 9. Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
 10. Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas.
 11. Aktyviai ir kūrybingai veikti.
 12. Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių.
 13. Išsakyti mintis.
 14. Klausti ir ieškoti atsakymus.
 15. Daryti išvadas.
 16. Plėsti akiratį.
 17. Stebėti, vertinti,
 18. Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
 19. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Amžius: 6–18 m.

Visapusiškai harmoningos asmenybės formavimas su Aikido

Aikido treniruotėse vaikai atlieka daug įvairiausių fizines ypatybes lavinančių pratimų bei užduočių. Visų pirma tai koordinacijos, lankstumo, raumenukų lavinimas. Daug dėmesio skiriama teisingos laikysenos formavimui sėdint, stovint ar atliekant judesius. Daugelį kartų kartojant Aikido techninio arsenalo judesius vaikas įgyja pasitikėjimą, tvirtumą, gynybinius įgūdžius. Ne mažiau dėmesio skiriama teisingų nuostatų formavimui: pagarba partneriams ir treneriui, savidisciplina, atsakomybė už savo veiksmus, sveiko gyvenimo būdo nuostatos.