Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 6–9 m.

Lėlių teatras

Meninių gabumų parodymas scenoje, darbas komandoje.

Amžius: 7–8 m.

Teatro studija

Būrelio veikla apima šias sritis: teatro raišką (kūrybą), vaidinimų stebėjimą, interpretavimą, vertinimą ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimą. Iš pradžių mokiniai mokomi reikšti tam tikrą turinį ir vartoti teatro raiškos priemones, po to mokosi suprasti turinį, išskirti priemones aiškindamiesi savo pačių ir kitų vaidinimą. Kurdami dramos siužetus, mokiniai vaizduos jiems aktualias ir iš gyvenimo, liaudies bei literatūrinių pasakų gerai pažįstamas konfliktines situacijas. Mokiniai, atlikdami jau žinomas ir naujas užduotis, įtvirtins laisvumo, orientavimosi, bendravimo, improvizavimo, kvėpavimo ir balso valdymo gebėjimus. Išsamiai bandys išnagrinėti 3-4 mizanscenų, raiškos priemonių naudojimo, su kitais dalykais integruotų vaidybinių situacijų pavyzdžius, pagal juos kurs savo variantus. Tiek per teatrinę raišką, tiek per vaidinimų interpretavimą bus puoselėjamos mokinių įžvalgos apie tai, kokią svarbą teatras turi jų pačių ir klasės, mokyklos, įvairių kultūrų bendruomenių, visuomenių gyvenime. Teatro programoje numatyta veikla bus glaudžiai integruojama su kitų meninių dalykų (dailės, šokio, muzikos) veikla ir siekiamais pasiekimais.

Dalyvausime Vilniaus m. ir rajono Teatrų festivaliuose bei šventėse, klubose  organizuosime Teatro dieną, padėsime organizuoti ir dalyvausime įvairiuose mokykloje renginiuose (Rudenėlio popietę, Žemės dieną, Kalėdinę popietę,). Sukurtus spektaklius matys ne tik klubo mokiniai, bet ir lopšelių-darželių auklėtiniai, kitų miesto mokyklų mokiniai. Su būrelio mokiniais žiūrėsime spektaklius profesionalių aktorių, vyksime į ekskursijas.

Amžius: 6–18 m.

Teatro studija Vilniaus mieste

Teatrinis menas  – priemonė kūrybiškumo paieškai ir ugdymui. Teatrinėmis priemonėmis - etiudais, žaidimais, dainavimu, deklamavimu, scenos kalba ir scenos judesiu – bus siekiama užsiėmimų metu atskleisti mokinių kūrybiškumo potencialą, individualių galimybių ir patirties atskleidimą. Svarbiausia programos paskirtis atskleisti ir ugdyti mokinio saviraišką ir individualumą. Teatro studijoje vaikai susipažins su teatro istorija jos kryptimis. studijoje dirbsime komandoje, bei individualiai, improvizuosime, tobulinsime scenos kalbą bei scenos judesį, mokysimės aiškiai  reikšti mintis ir raišiai kalbėti. Lavinsime ritmo pojūtį, patys kursime scenarijus ir vaidinsime.

Vaikai galės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę, ugdys toleranciją ir pakantumą kitų nuomonei, tautiškumą bei pilietiškumą.

Moksleiviai išmoks greitai reaguoti į situacijas, drąsiai priimti sprendimus, ugdys atsakomybės jausmą ne tik už save bet ir draugus.

Amžius: 6–19 m.

Netradicinio meno/cirko mokymo programa

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Ugdymo metu siekiama supažindinti vaikus su netradiciniu cirko  menu. Vaikai mokomi komandinio darbo, įgyja didesnį pasitikėjimą savimi, fizinį pasirengimą, ugdo ištvermę ir individualius sugebėjimus.

Cirko studijoje mokoma: akrobatikos, ekvilibristikos, žongliravimo, tikslios koordinacijos, lankstumo ir dar daug kitų cirko kaip meninės sporto šakos gudrybių.

Amžius: 10–18 m.

Muzikinio vyksmo teatras

Šios programos tikslas - atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, puoselėti jų teatrinius interesus ir polinkius bei estetinę kultūrą. Siekiama, kad vaikai įgytų bendrąją teatrinę kompetenciją ir pajėgtų savarankiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, aiškiau suvoktų savo profesines galimybes ir linkmes.

Amžius: 9–13 m.

Teatrinių improvizacijų dirbtuvės

Išpildyti savo svajones ir teatro scenoje tapti kuo tik panorėsite Jus kviečia teatrinių improvizacijų dirbtuvės! Čia ne tik geriau pažinsime save ir savo draugą bet ir mokysimės aktorinio meistriškumo, sceninio judesio, kalbos subtilybių. Puoselėdami pasitikėjimą savimi – lavinsime gebėjimą bendrauti ir reikšti savo mintis. O svarbiausia – smagiai ir kūrybingai leisime laiką.

Amžiaus grupė:

9 – 13 m.

Amžius: 9–10 m.

Dramos teatras, vaidybos pradmenys

Stiprinti pasitikėjimą savimi. Puoselėti vaiko laisvumą, improvizaciją. Ugdyti gebėjimus suprasti, valdyti ir reikšti jausmus. Skatinti grožio pajautimą, pamatymą ir įvertinimą. Ugdyti bendrą elgesio kultūrą scenoje, teatro salėje ir gyvenime .Ugdyti kūrybiškai mąstančią asmenybė. Siekti, kad vaikai sugebėtu drąsiai  išsakyti savo kūrybinės mintys žodžių, proza ar poezija.

Amžius: 8–18 m.

Teatro studija

Programa skirta 8-18 metų vaikams ir jaunimui. Siekiama, kad jaunuoliai susipažintų su pagrindiniais teatro elementais, mokėtų naudotis teatrinės raiškos priemonėmis, improvizuoti, gebėtų analizuoti ir vertinti socialinį draminio veikėjo kontekstą, sugebėtų jį perteikti simboliu ar metafora. Vadovaujantis šia programa tikimasi, kad jaunuoliai taps aktyvesniais socialiniame kontekste domėsis ne tik teatru, bet ir kultūra plačiąja prasme. Vykdant programą, akcentuojama estetinio išgyvenimo galimybė. Siekiama lavinti kūrybiškumą, laisvai reikšti savo požiūrį į tam tikras vertybes

Amžius: 7–19 m.

„Teatras prasideda nuo rūbinės“

Tai programa, skirta 1–4 klasių amžiaus vaikams. Teatro užsiėmimuose siekiama skatinti  mokinių dvasinį brendimą, ugdyti pažinimo išgales, padėti įgyti teatro kompetencijų pradmenis  ir mokyti jais pasinaudoti kultūriniame  gyvenime.

Teatro užsiėmimuose vaikai kaups patirtį šiose srityse :

  • teatro raiška (kūryba);
  • vaidinimų stebėjimas, interpretavimas, vertinimas.

Programos metu vaikai vaidins situacijas pagal lietuvių, kitų tautų folkloro ir literatūrines pasakas, kitus kūrinius, kurs vaidybines situacijas, dalyvaus bendruomeniniuose spektakliuose, kurs dialogus, monologus. Stebės ir vertins profesionalų vaidinimus, įsitrauks į visuomeninį gyvenimą, dalyvaus socialiniuose projektuose. Taps scenarijaus, dekoracijų kūrėjais, aktoriais, mokysis įsivertinti.

Programa kuriama ne tik aktyvų užimtumą po pamokų, bet ir siekama, kad teatras taptų mėgiama gyvenimo dalimi.

Amžius: 7–19 m.

Klasikinio baleto pagrindai (Viktorija Naumova) (nauja)

Klasikinio baleto programa skirta I-XII klasių mokiniams. Programos trukmė 9 mėn. 140 ak. val. Programa teikia meninio ugdymo pagrindus šokio srityje padedančius siekti išsilavinimo ir pasiekimų daugelyje fizinio lavinimo ir estetinio ugdymo sričių. Tai: įvairių stilių šokis, fizinis parengimas sporte, kūrybinis parengimas muzikos meno studijoms, pažintinis parengimas kultūros, teatro, kino, humanitarinės srities studijoms ateityje. Programos paskirtis yra suteikti pagrindus meniniam - estetiniam žmogaus lavinimui, koncentruojantis į vieną iš aukštojo meno sričių - klasikinį baletą.

mob.tel.:+37061463015

Amžius: 7–19 m.

Klasikinio baleto pagrindai (Henrita Ignatavičienė) (nauja)

Klasikinio baleto programa skirta I-XII klasių mokiniams. Programos trukmė 9 mėn. 140 ak. val. Programa teikia meninio ugdymo pagrindus šokio srityje padedančius siekti išsilavinimo ir pasiekimų daugelyje fizinio lavinimo ir estetinio ugdymo sričių. Tai: įvairių stilių šokis, fizinis parengimas sporte, kūrybinis parengimas muzikos meno studijoms, pažintinis parengimas kultūros, teatro, kino, humanitarinės srities studijoms ateityje. Programos paskirtis yra suteikti pagrindus meniniam - estetiniam žmogaus lavinimui, koncentruojantis į vieną iš aukštojo meno sričių - klasikinį baletą.

mob.tel.:+37067606466

Amžius: 7–19 m.

Klasikinio baleto pagrindai (Deimantė Karpušenkovienė) (nauja)

Klasikinio baleto programa skirta I-XII klasių mokiniams. Programos trukmė 9 mėn. 140 ak.  val. Programa teikia meninio ugdymo pagrindus šokio srityje padedančius siekti išsilavinimo ir pasiekimų daugelyje fizinio lavinimo ir estetinio ugdymo sričių. Tai: įvairių stilių šokis, fizinis parengimas sporte, kūrybinis parengimas muzikos meno studijoms, pažintinis parengimas kultūros, teatro, kino, humanitarinės srities studijoms ateityje. Programos paskirtis yra suteikti pagrindus meniniam - estetiniam žmogaus lavinimui, koncentruojantis į vieną iš aukštojo meno sričių - klasikinį baletą.

mob.tel.865241828

Amžius: 7–19 m.

Klasikinio baleto pagrindai (Aušra Šimkutė) (nauja)

Klasikinio baleto programa skirta I-XII klasių mokiniams. Programos trukmė 9 mėn. 140 ak. val. Programa teikia meninio ugdymo pagrindus šokio srityje padedančius siekti išsilavinimo ir pasiekimų daugelyje fizinio lavinimo ir estetinio ugdymo sričių. Tai: įvairių stilių šokis, fizinis parengimas sporte, kūrybinis parengimas muzikos meno studijoms, pažintinis parengimas kultūros, teatro, kino, humanitarinės srities studijoms ateityje. Programos paskirtis yra suteikti pagrindus meniniam - estetiniam žmogaus lavinimui, koncentruojantis į vieną iš aukštojo meno sričių - klasikinį baletą.

mob.tel.:+37067601724

logo
Amžius: 6–12 m.

Šešėlių teatro dirbtuvės

Programos esmė yra puoselėti ir atgaivinti šešėlių teatro senąsias tradicijas, jas perteikti vaikams kuriant kūrybines ir menines dirbtuves. Šešėlių teatras – gilias tradicijas turinti XIX a. Lietuvos dvarų žmonių laisvalaikio pramoga, įtraukusi visus šeimos ar net dvaro narius. Tai vissiškai nesudėtingas ir daug techninių kaštų nereikalaujantus užsiėmimas: reikalingas šviesos šaltinis, šešėlinė lėlė, pagaminta iš popieriaus, bei scena (dėžė, šviesi medžiaga ir pan.).

Šios dirbtuvės skatina vaikų kūrybiškumą, saviraišką, meninius, aktorinius, piešimo sugebėjimus, skatina vaizduotę, kūrybos rėmų nebuvimą, darbą grupėje siekiant bendrų rezultatų. Dirbtuvės skatina domėtis Lietuvos ir Europos praeitimi, kultūriniu paveldu.

Amžius: 6–18 m.

Dramos studija

Dramos studija skirta vaikams nuo 7 iki 19 metų. Ugdytiniai kaupia patirtį teatro raiškos, vaidinimo kūrimo, interpretavimo, vertinimo ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimo srityse. Draminiame darbe vyksta procesas, kuris neskiriamas pirmiausiai publikai. Užsiėmimų metu vaikai įgyja bendrą supratimą apie teatro kūrybą, išbando save ir parodyto savo galimybes. Įgytus gebėjimus, žinias sieja ne tik su teatru, bet apskritai su kultūra,  kasdieniniu gyvenimu, mokslu. Studijos veikloje vaikai ugdomi ir kaip teatro žiūrovai. Stebėdami vaidinimus, kurdami etiudus, improvizuodami ne tik gerina savo pačių teatrinę raišką, bet ir išsiugdo supratimą bei kritišką požiūrį į teatro produkciją. Ugdytiniai įgyja teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenimo pažinimą. Jie ugdomi kaip kultūros procesų dalyviai.

Amžius: 6–11 m.

Šeštadieninė mokyklėlė „AK'MENUKAI“

Esmė: šeštadieninė miokyklėlė Pavilnio (ir apylinkių) bendruomenės vaikams:

Turinys:  gamta, muzika, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilė gamtai, pilietinę atsakomybę; moko dainų ir šokių, ritmo; ugdo kaimynišką bendruomeniškumą. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje aplinkoje – pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų. 

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų – draugauti su jaunesniais kaimynais, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta, naudotis įvairiais įrankiais ir instrumentais, drauge dirbti, dainuoti, kurti.

Amžius: 6–18 m.

Meno terapija specialiųjų poreikių vaikams

"Pojūčių klinika" - tau unikali vieta Lietuvoje, kurioje teikiama kompleksinės pagalba specialiųjų poreikių vaikui (turinčiam elgesio, emocijų ir kitus sutrikimus ar išgyvenančiam psichologines krizes dėl amžiaus tarpsnių ypatumų ar neigiamų aplinkos veiksnių. Čia teikiamos paslaugos paremtos visuminiu požiūriu į vaiką ( nedaloma dvasios, psichikos ir kūno visuma) ir jo situaciją (vaiko aplinka: šeima, gyvenimo sąlygos ir vieta, ugdymo įstaiga, visuomenė).

Amžius: 10–18 m.

Teatro studija vaikams ir jaunimui „Mano paties kiečiausias variantas“

Teatro studija vaikams ir jaunimui - "Mano paties kiečiausias variantas", tai programa, skirta supažindinti ir įtraukti vaikus ir jaunimą į teatro, kaip meno, objekto, metodo ar kūrybinio įkvėpimo, erdvę. Vaikai ir jaunimas turės galimybę lavinti dalykines teatro pamokos kompetencijas, emocinio intelekto pagrindus, komandinės veiklos įgūdžius. Mokoma pritaikyti ir įprasminti teatrinės raiškos ir bendruosius gebėjimus grupės, klubo, vietos bendruomenės socialiniame gyvenime.

Amžius: 6–14 m.

„Teatras vaikams atveria pasaulį“

Siekiama tenkinti pagrindinius vaiko meninius poreikius per teatro meną. Teatrinio meninio ugdymo veiklos paskirtis visapusiškai harmonizuoti vaiko asmenybę, pasitelkiant teatro meno sritis – muzika, skaitymas, dailė, šokis. Nes šios veiklos sritys labiausiai prieinamos vaikams nuo 6 metų ir atskleidžia vaiko saviraišką. Šis amžius suteikia didžiausias galimybes ir yra optimaliausias atskleisti ir puoselėti įvairiapusiškus vaiko kūrybinius gebėjimus. Teatrinė meninė veikla siejama su visa vaiko socializacija. Programa remiasi holistiniu mokyklinio amžiaus vaiko ugdymu sąveikoje su mokykla, šeima, integruojant teatro meno sritis. Ši programa individuali meninio ugdymo programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ministro įsakymu 2009 sausio 19 dienos, nr. įsak –105. dėl vaikų ugdymo programos patvirtinimo vyriausybės nutarimu 2005 metų sausio 24 nr. 82. III priedo 3.priemonė.

Amžius: 6–12 m.

TEATRINĖ RAIŠKA

Kūrybiškos asmenybės ugdymas teatrinėmis priemonėmis yra puikus būdas ne tik vystytis vaikų vaizduotei, inspiruoti kūrybinį procesą, bet ir ugdytis socialiai, moraliai ir asmeniškai. Teatras yra unikali kalba, kurią mokėdamas žmogus gali pažinti save, laisvai ir nevaržomai reikšti savo kūrybines galias, mokytis perteikti emocijas, jausmus, išgyvenimus kitiems, vertinti, bendrauti, tobulėti.

Su vaikais dirbančios mokytojaujančios aktorės - teatro mokytojos svarbiausia užduotis: supažindinti vaikus su teatro menu žaismingais, organiškais, patraukliais būdais, skatinti kūrybiškai augti per pažintį su savimi - tikruoju „Aš“, pažadinti vaikų domėjimąsi šia meno sritimi visą gyvenimą.

Teatrinės raiškos programa pritaikoma pagal amžiaus grupes:

  • Parengiamoji, pradinė grupė (1-2kl. mokiniai)
  • Pradedančiųjų grupė (3-4kl. mokiniai)
  • Pažengusiųjų grupė ( 5-6kl. mokiniai)

Organizuojant teatro mokymąsi taikomas grupinės kūrybos metodas, derinamos tiesioginio ir netiesioginio mokymo strategijos. Skiriama dėmesio teigiamoms emocijoms ir emocijų iškrovai, dėmesio, susikaupimo, improvizacijos žaidimams. Prieš pradedant, mokiniams pateikiamas ir kartu su jais aptariamas būsimų užsiėmimų turinys, numatomos užduotys, paaiškinama kokių pasiekimų iš jų tikimasi. Organizuojant ugdymo procesą siekiama, kad mokiniai dirbtų kūrybiškai, bendradarbiaudami su kitais mokiniais, mokytojais, tėvais. Skatinami drąsiai išsakyti savo idėjas, reikšti savo nuomonę ir pan. Siekiama, kad įgytas žinias ir gebėjimus  laisvai pritaikytų kitose pamokose, pvz.: lietuvių kalbos ir literatūros, šokio, muzikos pamokose. Siekiama, kad užsiėmimų metu mokiniai ir mokytojas mokytųsi vieni iš kitų, dalyvautų bendrame kūrybiniame procese, su džiugesiu ir pozityvia nuostata atliktų teatrines užduotis, teatro žaidimus.