Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Lyderystės akademija

Asmeninei lyderystei reikalingų kompetencijų ugdymas. Savęs pažinimo, asmeninių savybių, interesų, gabumų įgūdžių aptarimas ir ugdymas. Teigiamo požiūrio į aplinką kūrimas. Mokymasis dirbti individualiai ir komandoje. Pažintis su įvairių sričių darbuotojais. sekmės istorijos. Ekskursijos po sekmingai dirbančias įmones. Savanorystės ir pameistrystės patirties populiarinimas. Asmeninei karjėrai reikalingų savybių įvardijimas ir metodiškas, individualus jų siekimas. Asmenių kompetencijų aplankai, Cv ruošimas, darbo pokalbių imitacija.

Amžius: 7–18 m.

Matematikos būrelis

Pagrindinės užsiėmimų veiklos susijusios su matematikos uždaviniais, kuriuose būtina kūryba, loginis mąstymas. Pateikiami uždaviniai reikalauja iš mokinių argumentuoti savo atsakymus, tai skatina mokinius mąstyti, gebėti komunikuoti matematine kalba. Studijos vertybės:aktyvus tikslo ir rezultato siekimas, draugiškumas, geri tarpusavio santykiai, noras domėtis, klausti, tobulėti.

Amžius: 6–17 m.

Būk saugus

• Saugaus eismo samprata. • Pėsčiųjų ir keleivių saugaus elgesio taisyklės. Elgesys viešajame transporte. • Saugi elgsena eismo aplinkoje. Bendrosios eismo dalyvių pareigos. • Saugos priemonės ir jų naudojimas eisme (atšvaitai, saugos diržai, apsauginiai šalmai, individualios saugos priemonės). • KET jauniesiems eismo dalyviams. • Atsakomybė už save ir kitus kelyje. • Gamtosauga ir dviratis. • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiam. Skęstančiųjų gelbėjimo pagrindai. • Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. • Stichinės nelaimės. Pavojai. Civilinė sauga. • Gaisrai. Gaisrinė sauga. Evakuacija iš pastato.

Amžius: 6–12 m.

NUMICON skaičiavimo programa VILNIUJE

NUMICON - tai matematinio skaičiavimo metodika, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kuri padeda suprasti skaičius bei aritmetinius veiksmus per multisensorinius pojūčius. NUMICON metodas ypatingai patrauklus visame pasaulyje tuo, jog labai svarbų vaidmenį matematinių gabumų ugdyme atlieka Numicon priemonės, kurias taikant įtraukiamos visos vaiko proto galios: lytėjimas, vizualizacija, manipuliacija, vaizduotė, pastabumas pasikartojimams/dėsningumams/visumai, loginis mąstymas, praktika. Tai metodika, labai artima vaiko poreikiams. Naudodami Numicon priemones, vaikai stato įvairias konstrukcijas, dėlioja mozaikas, lipdo iš plastilino bei naudoja įvairias kitas papildomas kūrybines medžiagas ir taip suvokia matematikos „paslaptis“. Itin didelės galimybės sensoriniam lavinimui leidžia plėtoti ir turtinti vaiko jutiminę patirtį. Yra pripažinta, kad darni jutiminė veikla svarbi protinių gebėjimų vystymuisi. O tai reiškia, kad ši sistema ypač pasitarnauja dešiniajam ir kairiajam smegenų pusrutuliams. Pagalvokite, kokia lygi nauda gaunama iš abiejų smegenų pusrutulių. Vadinasi, galima vienu metu ir racionaliai, ir kūrybiškai mąstyti. Atsisakius tradicinių matematikos mokymo metodų, pagaliau matematika įgauna prasmę, tampa lengvai prieinama ir labai naudinga. Numicon sistemoje dominuoja turtinga, patraukli ir paveiki mokymosi medžiaga. Taikant Numicon metodiką matematikos mokyme, vaikas tampa aktyviu mokymosi proceso dalyviu, atsakingu už savo mokymąsi. Numicon pamokoje vaikui sudaromos sąlygos savarankiškai mąstyti, spręsti įvairias problemas, kritiškai vertinti ir aktyviai interpretuoti mokomąją medžiagą, plėsti pažintinius interesus ir kūrybiškumą, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje. Visa tai, be abejonės, daro matematikos mokymą patrauklesniu, įdomesniu ir subtilesniu. NUMICON praktinio skaičiavimo sistema: - Moko pažinti ir suprasti skaičius, sekas, skaičių ryšius; - Lavina loginį, matematinį mąstymą; - Moko pritaikyti žinias praktikoje; - Lavina matematinę kalbą, erdvinių vaizdų suvokimą, generalizavimą (apibendrinimą); - Moko ankstyvųjų aritmetikos, geometrijos, matavimų ir statistikos pagrindų; - Išvystomas analitinis mąstymas; - Sustiprėja kūrybiškumas, vizualizacija, pasitikėjimas savimi mokantis matematikos, akademiškumas. Numicon metodika sunkiai suvokiamus dalykus paverčia lengvais ir suprantamais. Taigi, didėja vaiko motyvacija mokytis, pasitikėjimas savimi ir aplinkiniais.

Amžius: 6–15 m.

MENAR mintino skaičiavimo programa

MENAR programa trunka 3 metus, ją sudaro 12 lygių, trunkančių 288 akademines valandas. Vieno lygio trukmė – 24 akademinės valandos. - Užsiėmimai vyksta vieną arba du kartus per savaitę - iš viso 3 ak. valandas. Kiekvienas lygis turi atskirą, detaliai sudarytą mokymo metodiką ir yra išdėstomas per 2 mėnesius. Kiekviename lygyje pasiekiami vis geresni matematiniai ir skaičiavimo mintinai įgūdžiai. - Pirmieji rezultatai matomi 3 ar 4 lygyje, todėl, kad vaikas gautų nors minimalų ilgalaikį rezultatą, jis turi užbaigti bent 4 lygius (8 mėnesiai). Programos pradžioje – ABACUS stadija - vaikai išmoksta naudoti ABACUS skaičiukus aritmetinių užduočių (sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba) sprendimui. Šioje stadijoje lavinami lytėjimo, regėjimo ir girdėjimo pojūčiai. Vaikai išmoksta susieti informaciją, gautą vienu metu per visus šiuos pojūčius. Sekančioje – MENTAL ARITHMETIC (skaičiavimo mintinai) stadijoje – vaikai toliau tobulina skaičiavimo įgūdžius, tačiau jau nebenaudodami ABACUS skaičiukų, o įsivaizduodami juos mintyse. Atlikdami skaičiavimus, vaikai judina pirštukais taip, lyg rankose turėtų ABACUS skaičiukus. Šioje stadijoje išlavinami ypatingi skaičiavimo įgūdžiai. Užsiėmimų metu atliekamos linksmos užduotys ir pratimai. - Pirmieji metai - 1 ir 2 lygyje vaikai mokosi ir tobulina sudėties ir atimties įgūdžius, o 3-4 lygiuose daugiausia dėmesio skiriama greito mintinio skaičiavimo įgūdžiams. - Antrieji metai - 5 - 8 lygiai, kurių metu įsisavinama daugyba ir dalyba, bei tobulinama sudėtis ir atimtis su vis didesniais skaičiais ir didesniu greičiu. - Tretieji metai - 9 - 12 lygiai, kurių metu toliau tobulinami visi įgūdžiai, mokomasi skaičiuoti su skaičiais po kablelių, daug dėmesio skiriama įgytų įgūdžių pritaikymui, loginiams bei tekstiniams uždaviniams. - Mokymo programa sudaryta taip, kad užsiėmimai vaikams būtų linksmi, nenuobodūs ir nevarginantys – jų metu atliekamos linksmos užduotys, įvairūs žaidimai, rengiamos varžybos.

Amžius: 6–15 m.

Sėkmės ABC (I lygis)

Sąlygas tapti sėkmingu gyvenime bei karjeroje turi absoliučiai kiekvienas, todėl svarbu nuo pat pirmųjų klasių nepaleisti šios galimybės visapusiškai tobulėjant. Dabartinėje mokykloje didžiulis dėmesys skiriamas akademinėms žinioms – matematikai, kalboms, gamtos, socialiniams mokslams ir tai yra elementari „higiena“, be kurios mąstyti apie platesnę sėkmę būtų neįmanoma. Tačiau, svarbi ir kita – kompetencijų pusė. NVŠ programos „Sėkmės ABC (I lygis)“ metu moksleiviai derindami teorines ir praktines veiklas, užsiėmimus grupėse, porose ar individualiai tobulins savo socialinio-emocinio intelekto, pasitikėjimo savimi, komandinio darbo, efektyvaus mokymosi bei kūrybiškumo kompetencijas, kurios yra būtinos kiekvienai pilnavertiškai asmenybei, kuri nori būti sėkminga. Be to, užsiėmimų metu itin stiprus dėmesys bus skirtas refleksijai, kuri ne tik leis programos mokytojui maksimaliai aktualizuoti užsiėmimų turinį pagal suformuotos grupės dinamiką, bet ir padės vaikams išmokti išsakyti savo jausmus, mintis bei pastebėjimus, taip kuriant emociškai saugesnę ir jaukesnę aplinką. Skirtingų amžių bei gebėjimų sinergija suteiks galimybę mokiniams mokytis vieniems iš kitų.

Amžius: 6–15 m.

“MiniBoss” verslo ir ekonomikos ABC

“MiniBoss” yra sistemingas verslumo ugdymas, susidedantis iš 8 mokymo kursų, stovyklų, verslo ekskursijų, verslo turų, projektų, startuolių kūrimo, nacionalinių bei tarptautinių čempionatų. “MiniBoss” mokykloje dėstomi ekonomikos, projektų valdymo, komandinio darbo, psichologijos pagrindai ir ugdomi socialiniai įgūdžiai. Pamokų metu mokiniai: 1. gaus ekonomikos, verslo, projektinio ir komandinio darbo, psichologijos, verslo filosofijos pagrindus; 2. atskleis savo talentus ir mokysis iš jų užsidirbti , apmąstys savo ateities planus kelioms dešimtims metų į priekį; 3. mokysis dirbti komandoje, ugdys dalykinio bendravimo įgūdžius; 4. mokysis naudotis pinigais; 5. mokysis pritaikyti mokykloje įgytas bazines žinias ir išnaudoti jas kuriant savo asmeninį verslą; 6. kurs savo pirmąjį STARTUP projektą ir turės galimybę pristatyti jį socialiai atsakingo verslo forume; 7. turės galimybę gauti verslo ekspertų-mentorių pagalbą įgyvendinant savo verslo projektą; 8. galės dalyvauti mainų programose tarptautinio verslumo mokymo tinklo „MINIBOSS BUSINESS SCHOOL“ vasaros verslo stovyklose užsienio šalyse; 9. galės prisidėti prie šeimos verslo kūrimo.

Amžius: 6–15 m.

"MiniBoss" šeimos ekonomika ir verslumas

“MiniBoss” yra sistemingas verslumo ugdymas, susidedantis iš 8 mokymo kursų, stovyklų, verslo ekskursijų, verslo turų, projektų, startuolių kūrimo, nacionalinių bei tarptautinių čempionatų. “MiniBoss” mokykloje dėstomi ekonomikos, projektų valdymo, komandinio darbo, psichologijos pagrindai ir ugdomi socialiniai įgūdžiai. Pamokų metu mokiniai: ● gaus ekonomikos, verslo, projektinio ir komandinio darbo, psichologijos, verslo filosofijos pagrindus; ● atskleis savo talentus ir mokysis iš jų užsidirbti , apmąstys savo ateities planus kelioms dešimtims metų į priekį; ● mokysis dirbti komandoje, ugdys dalykinio bendravimo įgūdžius; ● mokysis naudotis pinigais; ● mokysis pritaikyti mokykloje įgytas bazines žinias ir išnaudoti jas kuriant savo asmeninį verslą; ● kurs savo pirmąjį STARTUP projektą ir turės galimybę pristatyti jį socialiai atsakingo verslo forume; ● turės galimybę gauti verslo ekspertų-mentorių pagalbą įgyvendinant savo verslo projektą; ● galės dalyvauti mainų programose tarptautinio verslumo mokymo tinklo „MINIBOSS BUSINESS SCHOOL“ vasaros verslo stovyklose užsienio šalyse; galės prisidėti prie šeimos verslo kūrimo.

Amžius: 6–17 m.

Mentalinė aritmetika

Mentalinė aritmetika - tai protinių gebėjimų ir kūrybinio potencialo vystymo programa, skirta vaikams nuo 5 iki 16 metų.

Amžius: 7–10 m.

Matematika kitaip

Tikslas: Tobulinti matematikos gebėjimus įgyti naujų žinių ir sėkmingai jas taikyti uždavinių sprendime, pakartoti, susisteminti, apibendrinti išmoktą medžiagą. Programos uždaviniai : Išmokyti mokinius analizuoti ir apibendrinti matematikos uždavinių sprendimo būdus, išmokyti ieškoti racionaliausio sprendimo būdo Bus organizuojamos vaikų varžybos grupelėse, aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai, sudaromos individualios ir saugios sąlygos išsakyti matematikos mokymosi procese iškilusias problemas Mokymosi metodai: minčių lietus, mokymasis grupėse (ten, kur pamoka grupelėse), atkaklus klausinėjimas, praktinis tyrimas

Amžius: 11–17 m.

Bendravimo spalvos

„Bendravimo spalvos“ - programa skirta vaikų bendravimo ir pasitikėjimo įgūdžių ugdymui. Programoje vaikai bus supažindinami su bendravimo nauda, bendravimo būdais, stiliais, kūno kalba, bendravimo struktūra, etiketo pagrindais bei pozityviu bendravimu. Taip pat vaikai bus mokami savęs pažinimo, pasitikėjimo stiprinimo, savo emocijų išreiškimo ir kitų emocijų priėmimo bendravimo metu. Programos praktinių užduočių metu bus kuriama pasitikėjimo atmosfera, kurioje vaikai bus skatinami išsakyti savo mintis, kūrybiškai mąstyti bei mokytis komandinio darbo.

Amžius: 6–18 m.

Rankdarbių studija

Rankdarbių programa orientuota į skirtingo amžiaus vaikus ir jaunuolius, bei paremta neformaliais darbo metodais. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas supažindins su naujomis mus supančių daiktų panaudojimo galimybėmis, mokysis tradicinių ir netradicinių technologijų. Šie užsiėmimai padės vaikams ir jaunimui realizuoti savo meninius sumanymus, lavins skonį, ugdys darbštumą, kantrybę bei estetinį suvokimą. Dalyvaudami veiklose vaikai ir jaunimas ugdys fantaziją, plėtos kūrybines galias, geriau pažins save, gaus daug teigiamų emocijų, bei įgis naujų gebėjimų

Amžius: 6–18 m.

Knygų bičiulių klubas

Dalyviai, nagrinėdami knygas bei reikšdami savo nuomonę, tobulins komunikavimo ir sakytinės kalbos įgūdžius, pajus kūrybos džiaugsmą ir sėkmę, suvoks svarbiausius Kūrėjo principus: originalumą, savo minties – išraiškos pagrindimą, saviraišką. Kūrybinės užduotys bus pritaikytos pagal programos dalyvių poreikius, derinamos , aptariamos ir įvertinamos pačių mokinių.

Amžius: 7–16 m.

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa

Programos veiklas numatoma vykdyti nuo 2018m. spalio 1d. iki 2019m. gegužės 31 d. Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai“ lankytojams (suformuotai 12 asmenų vaikų ir paauglių grupei) planuojama 2val. trukmės užsiėmimai, vykdomi 2 kart per savaitę, viso 4 savaitinės valandos, 8 kartus per mėnesį. Programa vykdoma pasirinktomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį-sekmadienį, bei švenčių dienas. Grupė bus dalijama į du pogrupius po 6 vaikus pagal amžių. Programos vykdymui naudojamos literatūros kūrinių ištraukos, kaip pagrindinė meninė priemonė įgalinanti vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą neformaliu biblioterapijos metodu (biblioterapijos metodo esmė- vaikas turi galimybę pabūti kažkuo kitu, įsijausti į knygos veikėjo gyvenimą ir kartu su juo išgyventi tam tikras emocijas, diskutuoti . Tikslingai parinktos ir vaikui aktualios temos praplečia jo akiratį, suteikia galimybę į savo problemas pažvelgti ,,iš šalies”.) Specialistas (psichologas) grupės užsiėmimo metu garsiniu būdu skaito pagal temas atrinktą kūrinio ištrauką, skatinant grupės dalyvius analizuoti knygos veikėjo gyvenimą, jo veiksmus ir mintis, kurios padėtų aiškiau suvokti savo asmeninės problemos sprendimo galimybes ir būdus. Visas dėmesys sutelktas į emocijas ir jausmus, sukilusius skaitant kūrinį.

Užsiėmimo metu padedama atrasti veikėjo jausmuose, santykiuose ar elgesyje tam

tikrus pokyčius, kitas žingsnis skiriamas svarbiems dalyvio ir istorijos veikėjų

išgyvenimų palyginimams. Paskutiniame užsiėmimo etape dalyvis aiškinasi tam tikro elgesio ar

jausmų padarinius. Dalyvis analizuoja, ką knygos veikėjas galėtų padaryti, kad

jo problemos būtų išspręstos. Programa stiprins dalyvių- dienos centro socialiai remtinų vaikų ir paauglių psichosocialinius, saviraiškos, savipagalbos, skaitymo, kritinio mąstymo įgūdžius ir gebėjimus. Užsiėmimuose bus naudojami ir kitų meno sričių elementai. Vaikams, kurie negeba diskutuoti, arba sunkiai reiškia mintis bus naudojami terapinio piešimo elementai, vaidmenų žaidimai, kurie paskatins vaiką atvirumui, ar streso įveikai.

 1. biblioterapijos metodą vaikai kūrybiškai ir neformaliu būdu mokysis reikšti mintis, pristatyti savo poziciją ir ją ginti. Dalintis patirtimi su kitais, išklausant kitų patirtis ir nuomones, bei gerinant savo savijautą. Ugdys dalyvių socialinį ir emocinį intelektą, skatins atrasti naujus mokymosi ir saviraiškos būdus būdus. Informacija apie programos vykdymą ir jos naudingumą bus skleidžiama socialiniuose tinkluose, bei organizacijos ir partnerių internetinėje svetainėje.

Amžius: 12–18 m.

Studija „Fotografijos studija“

Pagrindinis programos tikslas – per kokybišką patirtį skatinti ugdytinių dvasinį brendimą, ugdyti pažinimo galias, padėti įgyti fotografijos kompetencijos pradmenis ir jais pasinaudoti kultūriniame gyvenime.

 

Programos uždaviniai:

 1. Užsiėmimų metu siekti, kad vaikai ir jaunuoliai mokytųsi kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus, požiūrį panaudodami jų galimybes atitinkančias fotografijos priemones;
 2. Mokyti ugdytinius per fotografijos raišką pažinti savo pačių ir kitų žmonių pasaulį, pastebėti svarbias detales, suvokti pagrindines gyvenimo vertybes;
 3. Mokyti vaikus ir jaunuolius įžvelgti fotografijos meno svarbą savo pačių ir bendruomenės kultūriniame gyvenime, apmąstyti fotografinę veiklą ir įgytą patirtį.

 

Ugdytiniai mokydamiesi pagal fotografijos programą, kaups patirtį šiose veiklos srityse:

 1. Fotografijos raiška (kūryba). Fotografijos raiška apima: idėjų apmąstymą, techninius darbų įgyvendinimų sprendimus, fotografavimą, darbų aptarimą ir koregavimą, pristatymą;
 2. Fotografavimo proceso ir fotografijų žiūrėjimas, nagrinėjimas, vertinimas. Šiose veiklose mokiniai ugdomi kaip fotografijos žiūrovai, siekiama, kad vaikai ir jaunuoliai išsiugdytų supratingą ir kritišką žvilgsnį į fotografijos produkciją bei norėtų gerinti savo pačių fotografinę raišką;
 3. Fotografijos svarbos socialiniame, kultūriniame gyvenime pažinimas. Šioje veiklos srityje vaikai ir jaunuoliai ugdomi, kaip kultūros proceso dalyviai. Šia veikla siekiama ugdytinius motyvuoti tęsti ir palaikyti geriausias fotografijos tradicijas ir vertybes.

Amžius: 6–10 m.

STEAM iššūkis

Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių.

Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

Siekiant priartinti prie realybės ir praktiško panaudojimo STEAM (praktika jungianti mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematika) iššūkio būrelio dalyviai sukurs unikalius projektus dirbdami komandose ir individualiai bei vadovaujantis STEAM metodika ugdys savo mokslinius, technologinius, inžinerinius, meninius ir matematinius įgūdžius. Realizuodami savo sumanymus, vaikai ugdys savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti techninės kūrybos projektus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas. Šie vertingi įgūdžiai pravers ne tik užsiėmimo metu, bet ir kitose gyvenimo srityse. Būrelyje vaikai mokysis kruopštumo, ugdys kantrybę, pagarbą aplinkai ir mokysis bendrauti su bendraamžiais.

Amžius: 15–19 m.

Kadro menas

Kas yra „kadras“? Kaip idėjas paversti vaizdu? Kadro menas – tai vizualaus meno bei individualios išraiškos derinys, jungiant fotografijos bei videografijos šakas. Kursas padės mokiniams geriau suprasti įvairias fotografijos ir videografijos temas bei atlikimo technikas, susipažinti su būtiniausiomis priemonėmis bei jų valdymu. Po kurso mokiniai gebės: individualiai sukurti kadro kompoziciją, jausti spalvų išraiškas, pritaikyti fotografijos bei videografijos žinias kasdienėje aplinkoje. Taip pat mokiniai įgis vaizdinės medžiagos apdirbimo bei įrangos nustatymų pagrindus. Kursas bus skaidomas į dvi dalis: fotografiją ir videografiją. Pasitelkiant pagrindinius kadro principus – šviesą bei kompoziciją, mokiniai atliks įvairias praktines užduotis bei pristatys įgytas žinias fotografijų parodoje ir pačių sukurtų filmukų peržiūroje. Šis kursas padės mokiniams išmokti ne tik individualios saviraiškos bei kūrybinio mąstymo, bet ir efektyvaus darbo komandoje. Programa ugdys konstruktyvų argumentavimą, pagarbą ir pakantumą kitam.

Amžius: 8–11 m.

Meno terapijos užsiėmimai „Gyvenimo spalvos“

 1. dalyviai turės galimybę saugioje aplinkoje ir saugiais būdais lavinti save kaip asmenybes, bei savo socialines – emocines kompetencijas.
 1. įgis gebėjimų:
 2. suvokti savo emocijas ir jausmus.
 3. suvokti savo emocijas bei jausmus, valdyti juos.
 4. savo ir kito asmens ribas.
 5. savimi.
 6. ir išlaikyti tarpusavio santykius.
 7. kito žmogaus elgesį.
 1. kitam.
 1. savo vertybių sistemą.
 2. vertinti savo gebėjimus.
 3. kas yra tolerancija, pagarba, orumas.
 4. atsakomybę už savo sprendimus / veiksmus.
 1. metu bus taikomi įvairūs metodai: grupinis darbas, individualūs pokalbiai, žaidimai, socialinė drama, įvairi vaizdo terapijos technika, kūrybinių idėjų generavimas, asociacijų – diskusijų metodas. Dailės, pasakų terapija, piešimas ant vandens, situacijų vaidyba. Priemonės: popierius, guašas, akvarelė, pieštukai, flomasteriai, klijai, įvairios aplikacinės priemonės, spalvotas smėlis, įvairių spalvų ir storio siūlai, paveikslėliai, trafaretai.

Amžius: 15–19 m.

Lyderystės akademija moksleivėms

 1. kiekvienai iš jūsų suteikia žinių, moko bendrauti ir tobulėti. „Go Forward Academy“ įtvirtiname ir išplečiame įgytas patirtis, suteikiame naujų ir auginame pasitikėjimą, kurio prireiks renkantis bet kokią profesiją. Jei daugybė popamokinių veiklų skatina tobulėti įvairiose srityse, tai mes padedame įveikti tai, kas trukdo pasakyti „aš galiu!“ Mokymų programos metu užmegzti ryšiai taps naujos draugystės, šaunaus projekto, o gal ir verslo pradžia.

Amžius: 7–19 m.

Taikomųjų mokslų fakultetas: įdomioji matematika, chemija.

 1. mokinių susidomėjimas matematika, atlikdami nestandartines užduotis mokiniai ugdysis matematinį mąstymą. Bus atliekami praktiniai, laboratoriniai bandymai, eksperimentai, stebėjimai ir taip mokiniai susipažins su cheminiais ir fizikiniais reiškiniais. Atliekant projektus bus stiprinama socialinė kompetencija.