Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 7–11 m.

Sveikos gyvensenos mokykla „NORIU AUGTI SVEIKAS“

Pagilinsime sveikos gyvensenos  žinias, prataikysime smagių praktinių užsiėmimų bei edukacinių išvykų metu.

Amžius: 14–19 m.

Merginų klubas „Versliukas ant kulniukų“

Programa gimė bendraujant su jaunimu. Kalbėdami su jaunuoliais, stebėdami juos, matome, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje reikia daug tvirtumo nepasiduoti sumaiščiai, išlaikyti ryšį su savo vidiniu pasauliu. Mūsų nuomone, merginos paauglystės laikotarpiu yra jautriausia visuomenės grupė. Pagrindinis šio raidos etapo uždavinys – tapatumo formavimasis, o šiuolaikiniame pasaulyje moteris turi labai platų vaidmenų pasirinkimą. Dvidešimt pirmajame amžiuje „moteris“ nėra tolygu „namų šeimininkei“. Mes esame visuomenės veikėjos, prezidentės, verslininkės, mamos, menininkės... Bręstančiai moteriai labai lengva pasimesti šioje pasirinkimo laisvėje. „Versliuką ant kulniukų“ kūrėme norėdamos padėti merginai suprasti savo pasirinkimo platumą ir atrasti unikalią sėkmės formulę. „Versliukas ant kulniukų“ programa merginoms apie moteriškumą. Ją sudaro 3 dalys: „moterų sėkmės istorijos“; „aš esu ypatinga“; „viena ir su kitais“. Manome, kad efektyviausias pažinimo būdas yra per asmeninę patirtį. Asmeniškai susidurdamos su sėkmingų ir laimingų moterų gyvenimo istorijomis merginos gali stebėti sėkmingo gyvenimo scenarijų ir patikėti savo sėkmės galimybe.

Amžius: 14–18 m.

Vilniaus antakalnio atviro jaunimo centro mobilus darbas su jaunimu

Vilniaus antakalnio atviras jaunimo centras vykdo mobilų darbą žemiau pateiktomis temomis.

1. Pozityvus bendravimas

Kaip mes bendraujame? Įvairūs komunikacijos būdai. Bendravimas – procesas, kurio reikia mokytis. Grožis mūsų skirtingume. Kaip pastebėti gerą kitame? Kaip išreikšti savo nuomonę?

2. Kaip bendrauti su tėvais, kad jie mane suprastų?

Kas yra komunikacija? Kas yra pozityvus bendravimas? Tėvų/mūsų lūkesčiai. Kokios yra mano namų taisyklės? Kaip suprasti, ką galvoja tėvai ir kaip pasakyti, ką galvoju aš.

3. Pozityvioji psichologija

Kaip aš jaučiuosi? “The Wheel of Life” metodas. Savo dabartinės situacijos analizė ir pasidalinimas (pasirinktinai). Koučingo samprata. SMART metodas (tikslų kėlimas). Užduotis porose: planavimas.

4. Kaip likti autentiškam įvaizdžių pasaulyje?

Kas yra asmenybė? Forerio-Barnumo eksperimentas. Autentiškas/unikalus/kitoks – ką tai reiškia? Autoritetai/pavyzdžiai, kuriais norėčiau sekti. Kas yra tikrasis aš?

5. Savanorystė (Lietuvoje ir užsienyje)

Kas yra savanoris? Užduotis: duodu/gaunu. Savanorystė užsienyje, EVS (Urškos patirtis). Tarptautiniai jaunimo projektai.

6. Tarpkultūriškumas

Ką reiškia būti lietuviu pasaulyje? Kaip lietuvius mato užsieniečiai? Kokios šalys mums yra įdomiausios? Ar būtinai reikia turėti daug pinigų, kad galėtum keliauti? Galimybės neribotos! Kur jų ieškoti? Erasmus+ pristatymas. EVS savanorės Urškos (Slovėnija) patirtis Lietuvoje.

 

 

Atvira jaunimo erdvė „Sofkė“

Sofkės atvira erdvė – tai vieta penktadienio vakarams, kur tu gali šiltai pabūti su draugais, pakalbėti su mumis, leisti laiką juokaudamas, sėdėdamas, žaisdamas stalo futbolą, žiūrėdamas filmus ar gerdamas arbatą. Atviroje erdvėje tu neprivalai „kažką būtinai veikti“, užsirašyti į dalyvių sąrašą ar išeiti tik viskam pasibaigus. 

Amžius: 6–16 m.

Socialinių ir mokymosi įgūdžių lavinimo būrelis

Programos tikslas: ugdyti ir lavinti būrelio dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir neformalaus mokymosi įgūdžius pasitelkiant kultūrines šviečiamąsias priemonės. Programos uždaviniai: Gerinti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) socialinius ir mokymosi įgūdžius pasitelkiant skirtingas mokymosi metodikas; Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) grupinio mokymosi ir savipagalbos įgūdžius, pasitelkiant aktyvaus mokymosi principus (per grupinius žaidimus, interaktyvių priemonių pagalba); Ugdyti programos dalyvių (vaikų ir jaunimo) bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius.

Dirbdami grupėse vaikai lavins savo komunikacinius, bendradarbiavimo gebėjimus. Artimas bendravimas ir veiklų vykdymas grupinių užsiėmimų metu ugdys savitarpio supratingumą. Individualių užduočių vykdymas kartu su mokytoju padės programos dalyviams surasti tinkamiausius asmeninius mokymosi metodus, jų pritaikymo kasdieniame mokymosi procese.

Amžius: 8–10 m.

Matematikos būrelis - skaičių šalyje

Vaikams  suteikiamos galimybės įgyti papildomų matematikos žinių, nes matematika – pasaulio pažinimo instrumentas, leidžiantis ugdyti ir ugdytis gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti mintis, analizuoti, įrodyti, kritiškai vertinti, lavinti vaizdinį, erdvinį mąstymą.

Amžius: 4–12 m.

Sveikos gyvensenos mokymo programa

Mokymo programa orientuota į vaikų sveikos gyvensenos ugdymą.

Sveikatos ugdymas – tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą (PSO, 1994).

TIKSLAS: Padėti įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas.

UŽDAVINIAI: 1. Suteikti žinių, padedančių stiprinti bei gerinti savo sveikatą.

2. Mokyti pažinti save ir aplinką.

3. Padėti suprasti kenksmingų įpročių ir kitų sveikatą silpninančių veiksnių žalą.

PROGRAMOS REIKALINGUMAS: Gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje.

Amžius: 8–16 m.

Civilinės, priešgaisrinės saugos mokymo programa

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas, informacija bus skelbiama internete)

Programa turi vidinę integracijos ašį – tai pasirengimas saugiai elgtis įvairiose aplinkose:

Tai yra numatyti rizikingas situacijas, laiku pastebėti ir įvertinti pavojaus šaltinius, sadaryti adekvatų situacijos vazdinį, priimti teisingą sprendimą ir jį įgyvendinti.

Programos tikslas: ugdyti saugų elgesį įvairiose aplinkose: tai yra numatyti rizikingas, ekstremalias situacijas, laiku pastebėti ir įvertinti pavojaus šaltinius, sudaryti adekvatų situacijos vaizdinį, priimti teisingą sprendimą.

 •  
 • suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus;
 • ugdyti tvirtus savisaugos, situacijos vertinimo ir elgesio jose bei pagalbos kitam gebėjimus;
 • psichologiškai pasirengti tinkamai elgtis pavojingose situacijose;

Programos reikalingumas:

Atpažinti ir vertinti svarbius pavojus buityje, žinoti, kaip jų išvengti arba juos sumažinti.

Amžius: 12–18 m.

Psichologijos studija

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

Programos uždaviniai:

 1. Padėti vaikams kaupti vertybinę patirtį, ugdyti veiklos bei elgesio įgūdžius bei įpročius;
 2. Padėti vaikams plėtoti savęs ir aplinkos supratimą;
 3. Padėti suprasti tikrovę, įgyti adekvačią motyvaciją;
 4. Padėti vaikams pažinti jausmus ir emocijas;
 5. Ugdyti socialinius įgūdžius būtinus normaliai egzistencijai.

   

Amžius: 15–19 m.

Jaunųjų lyderių mokykla

Programa „Jaunųjų lyderių mokykla“ skirta jaunimui nuo 15 iki 19 m., norintiems sustiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti savo asmenines savybes, įgyti teorijų ir praktinių žinių apie lyderystę, bendradarbiavimo ir vadovavimo įgūdžių.

Užsiėmimų metu mokysimės dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas, išsakyti savo nuomonę, išgirsti kitus bei priimti save tokį, koks esi. Mokysimės suprasti tarpusavio santykius, ugdysime toleranciją ir supratimą. Jaunimas bus mokomas kaip tikslingai susiplanuoti savo laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo svajones!

Amžius: 12–19 m.

Šokis ir judesys kitaip: savęs pažinimas ir kūrybiškumas

    Šokio-judesio terapijos programa skirta kūrybiškumo ugdymui ir savęs pažinimui. Pasitelkiant linksmas užduotis, žaidimus, laisvą šokį ir judesį, mokiniai stiprins savo gebėjimus užmegzti ryšius su bendraamžiais; rasti konstruktyvius būdus, kaip priimti ir išreiškti emocijas;  formuoti teigiamą savęs vertinimą. Įgyti gebėjimai bus naudingi mokymosi  procese, didins atsparumą stresui ir prisidės prie geresnės savijautos. Didelis dėmesys programoje skiriamas improvizacinėms užduotims, kurios skatins kūrybinį mąstymą, padės atrasti stipriąsias asmenybės puses. Programa skirta 6-9 ir 10-12 klasių mokiniams (bus sudaromos atskiros grupės). 

Amžius: 14–19 m.

Aš – verslininkas.

Programa skirta sudaryti sąlygas itin besidomintiems ne tik ekonomika, bet ir  verslu bei        vadyba     mokiniams, išbadyti ir  įsivertinti savo verslumo gebėjimus praktiškai.

Amžius: 7–15 m.

Keramika

Ugdyti visus norinčius nežiūrint į jų turimą patirtį keramikos srityje, individualius  sugebėjimus, fizines galias.

Amžius: 15–19 m.

Investavimo sprendimai realiu laiku

Į būrelį kviečiame visus 9-12 klasių mokinius, norinčius pasijausti tikrais investuotojais, išmokti investavimo gudrybių ir perprasti finansų rinkų virtuvę. Užsiėmimų metu nagrinėsime investavimo temą, atskleisdami ir įsigilindami į įvairius jos aspektus, susipažinsime su įvairiomis finansų ir investicijų sąvokomis. Dirbdami virtualioje investavimo platformoje išmoksime, kaip praktiškai investuoti kapitalo ir valiutų rinkose – individualiai arba grupėmis kursime investavimo strategijas bei jas išbandysime, valdydami savo investicijų portfelius virtualioje rinkoje. Surengsime investavimo rezultatų viešą aptarimą, diskutuosime, analizuosime, kodėl vieni uždirbo nemažą sumą pinigų, o kiti patyrė nuostolį. Įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai pasitarnaus valdant savo asmeninius finansus bei planuojant ir įgyvendinant investavimo sprendimus ir taip pagerins jūsų finansinį-investicinį raštingumą. Šie užsiėmimai bent trumpam leis pabūti tikru investuotoju, galinčiu laisvai nardyti plačiame finansų rinkų vandenyne, o tai lengviau padės pasirinkti profesinį kelią, o ateityje galbūt tapti ir investuotoju profesionalu.

Amžius: 10–16 m.

Savęs pažinimas

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

 

Programos uždaviniai:

 1. Padėti asmenybei įveikti savo emocinius ir elgesio sunkumus;
 2. Asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

 

Veiklos priemonės.

Darbui saviugdos grupėje bus taikomos tokios pagalbinės priemonės:

 1. Darbas naudojant dailės terapijos metodą;
 2. Darbas naudojant muzikos terapijos metodą;
 3. Refleksyvus rašymas;
 4. Savistaba.

 

Laukiami rezultatai:

1. Ugdytiniai vertins save adekvačiai, pasitikės savimi ir realistiškai vertins savo gebėjimus, nesikrims dėl savo trūkumų, bet stengsis juos koreguoti.

2. Ugdytiniai tiki ir pasitiki savimi ir pagal savo amžių yra pakankamai savarankiška.

3. Ugdytiniai nejaučia nuolatinės baimės, pykčio, susirūpinimo ar kaltės jausmo. Nėra fiziškai ar emociškai įsitempę.

4. Ugdytiniai geba palaikyti šiltus asmeninius santykius, turi bent vieną artimą žmogų, rūpinasi savi ir šalia esančiais.

5. Domisi kitais žmonėmis ir jaučiasi šiek tiek atsakingais už kitų žmonių gerovę.

6. Jaučiasi grupės dalimi.

7. Priima nuosaikią atsakomybę, lavina savo sugebėjimus ir siekia savirealizacijos.

Amžius: 16–19 m.

Mobilus darbas su jaunimu Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius organizuoja paskaitas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose. Susitikimo metu mokiniams bus pristatomos veiklos sritys, kuriose suinteresuoti moksleiviai galės susipažinti su vietos savivalda, jaunimo organizacijų veikla bei prisidėti prie moksleivius dominančios veiklos. Susitikimo tikslas – informuoti ir konsultuoti jaunus žmones apie savanorystę, karjerą, savivaldybės veiklą ir kt.

Savivaldybės ir Jaunimo organizacijų veiklas, taip pat, skatinti jaunimo domėjimąsi valstybės reikalais bei savo ateitimi. Pateikiamos susitikimo temos (galima pasirinkti vieną ar kelias):

1. Kur savanoriauti Vilniaus mieste?

2. Grafitti – riba tarp meno ir vandalizmo.

3. Apie Europos Parlamentą kitaip.

4. Pamoka „Kaip surasti savo svajonių darbą".

5. Pamoka/ praktika „Savivaldybė ir vietos savivalda".

6. Pamoka/ mokymai „Jaunimo politika - kas tai ir su kuo valgoma?"

7. Rikiuotės pratybos

8. Ginklai ir amunicija

9. Paskaita apie Lietuvos kariuomenę

10. Linksmos karinės estafetės

Vizito trukmė: 45 - 60 min. 

Amžius: 16–19 m.

Savanorystė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriuje

Savanorystė Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriuje - tai galimybė iš arčiau susipažinti su jaunimo reikalų koordinatoriaus ir viso Jaunimo reikalų skyriaus darbu bei darbo sritimis; sužinoti, kokie priimami, su jaunimu susiję, sprendimai. Savanorystė skirta 10 - 12 klasių moksleiviams. Praktikos/šešėliavimo mažiausia trukmė - bent 3 dienos.

Amžius: 9–19 m.

Jaunųjų medikų akademijos ugdymo programa

Ugdymo proceso metu siekiama, kad moksleiviai bendraudami tarpusavyje atliktų užduotis, laboratorinius darbus, kad gebėtų savarankiškai spręsti iškilusius mokslo uždavinius ir problemas. Siekiama formuoti žmogaus kūno pažinimo ir žmogaus organizmo funkcionavimo sistemas; suformuoti sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių nuostatas; parodyti mediko profesijos specializacijų gamą; atskleisti metodinių žinių svarbą žmogaus gyvenime.

VšĮ SOTAS atvira jaunimo erdvė "PLOTAS"

Tekiamos atviro darbo su jaunimu paslaugos

Amžius: 8–14 m.

Studija „Gėlė“

TIKSLAI

 • Organizuoti vaikų ir paauglių turiningą laisvalaikį, sudarant sąlygas pozityviai jų saviraiškai.

  UŽDAVINIAI:

 1. Sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.
 2. Sudaryti optimalias sąlygas vaikų ir jaunuolių saviraiškos skleidimuisi.
 3. Inicijuoti įvairaus pobūdžio renginius, skatinančius jaunuolių iniciatyvumą, kūrybiškumą.
 4. Ugdyti harmoningą, gebančią kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas ir konfliktus asmenybę.
 5. Formuoti socialinius įgūdžius:
 •  skatinti kritišką ir kūrybinį mąstymą;
 •  formuoti teigiamą savęs vertinimą;
 •  mokyti konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų;
 •  mokyti bendradarbiauti, įsisąmoninant savo žinių, minčių ir jausmų pasidalinimo su kitais grupės nariais svarbą asmenybės vystimosi procesui.
 •  mokyti reikšti savo jausmus;

  METODAI:

 1. Paskaitos-seminarai.
 2. Psichodrama  3. Susitikimų grupės.