Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 6–13 m.

Anglų kalbos studija

Programa skirta vaikams ir paaugliams mokytis šnekamosios anglų kalbos. Kalbos mokysimės 3 lygiais, atsižvelgiant į vaikų amžių ir mokykloje įgytas žinias. Tokiu principu suformuotose grupėse  skirtingais sudėtingumo lygiais mokysimės bendrauti tomis pačiomis kasdieniniame gyvenime dažniausiai pasitaikančiomis temomis (prisistatymas, šeima, namai, draugai, mokykla, šventės, drabužiai, profesijos, pomėgiai, išvaizda, maistas, orai ir kt.) bei vaikams aktualia ir jų pačių siūloma tematika. Kalbos taip pat mokysimės žaisdami, improvizuodami ir įgyvendindami mini projektus netradicinėse erdvėse – viešajame transporte, prekybos centre, miesto skvere ir pan. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas  tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padėtų programos dalyviams atsiskleisti, linksmai,  drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti anglų kalba, neakcentuojant savo dėmesio į pasitaikančias klaidas. Svarbiausios jų bus trumpai  aptariamos užsiėmimo pabaigoje.

Amžius: 7–10 m.

„Bendraukime lietuviškai“

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams, kuriems dėl įvairių priežasčių (auga kitatautėse šeimose, šeima grįžo iš emigracijos ir t.t.) yra sunku bendrauti lietuviškai. Užsiėmimų metu vaikai mokysis taisyklingai šnekėti, pasakoti istorijas, mokysis lietuvių poetų eilėraščių, plačiau susipažins su Lietuvos kultūra, istorija, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas.

Amžius: 6–10 m.

Anglų kalba

Programos uždaviniai:

 1. Išmokyti anglų kalbos pagrindų.
 2. Gebėti komunikuoti užsienio kalba.

 

Veiklos priemonės:

 1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
 2. Darbas su vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis.
 3. Diskusijos
 4. Žaidimai
 5. Meniniai renginiai.

 

Laukiami rezultatai:

 1. Įgyti kalbiniai gebėjimai suteiks vaikams galimybes aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.
 2. Programos dalyviai susipažins su esminėmis anglų kalbos struktūromis, susiformuos jų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai.

Vaikai bręs, kaip asmenybės, gebės sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiuose socialiniuose ir kultūrinėse situacijose, pasitikės savimi, supras ir valdys informaciją anglų kalba.

Amžius: 11–14 m.

STEAM kompleksinis ugdymas neformaliajame švietime

Programa siekiama sudominti vaikus, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais ir menais įtraukiant juos į projektines STEAM sričių neformalaus ugdymo veiklas. Vaikai supažindinti su STEAM sritimis suteikiant jiems galimybę pasirikti norimą projektinę veiklą. Proceso metu bus suteikiama informacija apie ekonomiškumo ir ekologiškumo principų taikymo svarbą visose veiklose. Vaikai užsiėmimų metu bus skatinami stebėti socialinę, kultūrinę, gamtinę ir daiktinę aplinką, identifikuoti problemas bei skatinami savarankiškai ieškoti būdų joms spręsti mokslo, technologijų ir meno priemonėmis. Tokiu būdu kiekvienas vaikas, identifikavęs jam rūpimą ir įdomų klausimą/problemą/poreikį, galės pasirinkti norimą sprendimo būdą. Pavyzdžiui: socialinės problemos aktualizuojamos plakatais, kultūriniai poreikiai realizuojami meno kūriniais, daiktinė aplinka gali būti praturtinta savo dizaino gaminiais, bendravimo stoka gali būti užpildyta švenčių organizavimu. Vaiko pasirinktai projektinei veiklai bus pasiūlomos idėjos realizavimo technologijos, atkreipiamas dėmesys į gamtai draugiškų priemonių ir technologijų naudojimą. Vaikams bus suteikiama galimybė išmokti naudotis elektroniniais mikroskopais, naujos kartos spausdintuvais, dirbti su projektavimo programomis (Photoshop, InkScape, CorelDraw,  PinacleStudio), mokoma piešti eskizus naudojant elektroninę planšetę, projektuoti gaminius, lipdyti iš molio prototipus, skanuoti 3D skeneriu.

Amžius: 9–11 m.

Mokykis vokiečių kalbos – tai smagu ir naudinga

Šiandien visi supranta, kad užsienio kalbos atveria kelius į platų pasaulį, jos svarbios darbinėje veikloje, siekiant išsilavinimo arba tiesiog padeda komunikuoti skirtingų tautybių žmonėms. Neabejotina kalbų lydere yra anglų kalba, kurios mokomasi jau nuo ankstyvaus amžiaus. Tačiau kitų kalbų mokėjimas dar labiau praplėčia vaikų akiratį bei suteikia daugiau galimybių ateityje.

Geros vokiečių kalbos žinios atveria galimybes geriau pažinti vokiškai kalbančias šalis, jų žmones bei tradicijas. Anglų kalba – būtinybė, vokiečių kalba – privalumas. Mokydamiesi vokiečių kalbos vaikai lavins  vokiečių kalbos įgūdžius, susipažins su Vokietijos kultūra, tradicijomis, bet ir mokysis, kaip gražiai bendrauti, kaip drauge atlikti užduotį, kaip pristatyti užduotis draugams. Programos turinys pritaikytas prie vaikų mėgstamos veiklos (kūrybiniai ir judėjimo žaidimai, dainos, projektai, kūrybinės užduotys), temos parinktos pagal amžiaus grupę

Amžius: 17–19 m.

„Suteik kalbai pagreitį:-Taip!“

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadieninės akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“  („Suteik kalbai pagreitį:-Taip!“) ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.

Amžius: 15–17 m.

„Angliškai kalbu laisvai: Taip!“

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 1 – 2 klasių gimnazistams „Speak English Fluently: Yes!“ ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.

Amžius: 7–10 m.

English Adventure – anglų kalba 7-10 metų vaikams (Vilnius).

Neformaliojo ugdymo programa yra skirta 7-10 metų vaikams. Programoje labiausiai akcentuojamas komunikavimo ir kultūrines kompetencijų ugdymas, kurios sudaro prielaidas vaikui bręsti kaip asmenybei, sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiose socialinėse ir kultūriniuose situacijose, formuotis pilietinę savimonę. Komunikacinės ir kultūrinės kompetencijų ugdymas suvokiamas kaip bendravimo menas, vaikų individualių žinių įgijimo ir nuostatų išsiugdymo procesas. Programa skirta ugdyti ne tik bendrąsias kompetencijas, o taipogi skatinti  ir ugdyti vaikų  didesnį gebėjimą bendrauti su skirtingų  kalbų ir kultūrų  žmonėmis, lankstesnį požiūrį į kultūrų įvairovę visuomenėje. Taip pat programa sukuria erdvę ugdyti vaikų atvirumą pasauliui, kūrybingumą,  asmeninius kalbinius  ir bendravimo įgūdžius.Įgyti kalbiniai gebėjimai  atversvaikams galimybes atsikratyti kalbos baimės, aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, mokėti surasti papildomos informacijos, pažinti naujas šalis, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.

Turinys. Programos turinis ir tematika atitinka šio amžiaus vaikų interesus. Programos dalyviai susipažįstą su esminėmis anglų kalbos struktūromis, yra formuojamos jų kalbėjimo, klausimo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai. Didelis dėmesys skiriamas sakytinės raiškos supratimui, tarimo įgūdžių  bei kalbos gebėjimų lavinimui.  

Veiklos:  Įgyvendinant programa taikomi veiksmingi interaktyvus ugdymo metodai: laisvi žaidimai, muzika ir dainos,  pasakų ir istorijų klausymas, spalvinimas,  pokalbiai, skaičiuotės, vaidinimas ir inscenizavimai, trumpų projektų paruošimas ir pristatymas.

Naudos vaikams pagrindimas. Interaktyvių, vaikų amžių atitinkančių veiklų,  įvairovė leidžia vaikams  atsiskleisti asmeninius, bendradarbiavimo  bei tarpkultūrinius įgūdžius, pasitikėti savimi,  suprasti ir valdyti informaciją anglų kalba, gebėti komunikuotis  ir reikšti savo nuomonę. Mokydamiesi  užsienio kalbos programos dalyviai  lavins  bendravimo bei savitarpio pagalbos įgūdžius, konstruos naujas nuostatas ir vertybes, sudarysiančias prielaidas efektyviam tarpkultūriniam komunikavimui bei efektyviam veikimui skirtinguose kalbinėse aplinkose.

Amžius: 6–11 m.

,,PO SKAMBUČIO” (popamokinės veiklos pradinukams)

Esmė: ,,PO SKAMBUČIO‘‘ – visapusiško neformaliojo ugdymo kompleksas, skirtos Pavilnio ir kitų pradinių klasių mokiniams  po pamokų.  Pasibaigus pamokoms, mokiniai leidžia popietes Bendruomenės namuose bei aplinkinėse Pavilnio erdvėse – ruošiasi pamokoms, saugiai žaidžia ir svarbiausia – kryptingai ugdomi pagal iš anksto suderintą programą (būrelių/ užsiėmimų  kompleksas).

Turinys:  gamtos pažinimas, muzikinis lavinimas, etnokultūros pradmenys, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilę gamtai, pilietinę atsakomybę; moko etnokultūros, dailiųjų amatų. Ugdo kaimynišką bendruomeniškumą.  Moko prasmingai leisti laiką po pamokų.

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo mokyklos aplinkos, žaidžia gryname ore, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta.

Neformaliojo ugdymo kompleksą sudaro:

 • Rūpinimasis pradinių klasių moksleivių saugia aplinka po pamokų;
 • Kiekvienos savaitės dienos dėmesio centre – vis kita moksleiviams naudinga popamokinė veikla: keramika, rišlioji kalba, anglų kalba, dailieji darbeliai, gamtos  pažinimas (žygis arba judrieji žaidimai gryname ore), kuria yra užimti  visi popamokinės grupės  moksleiviai;

Veiklai su moksleiviais pasitelkiami bendruomenės ištekliai ir galimybės (dalis užsiėmimų vyksta atkuriamuose Bendruomenės namuose, dalyvaujant savanoriams – keramikams, gamtininkams, dailininkams; moksleiviai lanko Gamtos centro zoologijos sodo gyvūnus, stebi botanikos kolekcijas, pan). 

Amžius: 6–8 m.

Mano pirmasis anglų kalbos nuotykis (My First English Adventure)

Programa skirta pirmų klasių (6-8 metų amžiaus vaikams) siekiant suformuoti pagrindinius kalbų mokymosi įgūdžius, lemiančius tolesnio kalbų mokymosi sėkmingumą. Šioje programoje anglų kalbos mokymas vyksta įvairių žaidimų, bendravimo ir pasaulio pažinimo metu. Mokymosi procese keliami mokymosi tikslai ir tokie tikslai kaip bendrosios fizinės vaiko raidos skatinimas, pozityvios mokymo patirties kūrimas, bei tolerancijos ugdymas. Parenkami vaiko domėjimąsi mokymosi procesu stiprinantys, mokymosi motyvaciją, atsakomybę skatinantys ugdymo metodai, temos, priemonės; siekiama, kad mokiniai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Programos pabaigoje vaikai suvoks anglų kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį bei susiformuos pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.

Amžius: 8–16 m.

Išmok mokytis

Šioje programoje bus ugdomi mokinių gabumai lengviau mokytis, efektyviau mąstyti, įsiminti, kurti, studijuoti, lavinamos asmenines savybės.

Amžius: 12–17 m.

Moki žodį - žinai kelią

Programa sudaryta iš trijų dalių: Aš ir pasaulis, Socialinis gyvenimas,  Darbas ir studijos. Neformalaus ugdymo metu pagal šią programą paaugliai kalbės apie keliones, turizmą, savo bei svečias šalis, bendravimo aspectus socialinėje erdvėje, studijas savoje šalyje ir svetur ir kt. Visos temos bus pateiktos patraukliomis formomis, pasitelkiant žaidybinius bei vaidybinius elementus, lyginimo bei analizės metodus. Mokiniai ieškos medžiagos, ruoš pateiktis, mokysis viešojo kalbėjimo. Visa tai vystys jų asmenines bei dalykines kompetencijas.

Amžius: 7–11 m.

Lietuvių kalbos būrelis pradinukams

Programa yra skirta pradinių klasių vaikams, kuriems sunkiai sekasi įsisavinti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus, rašybą. Ypač laukiami vaikai iš rusakalbių, lenkiškai kalbančių šeimų. Užsiėmimuose vaikai skaitys, klausys lietuviškų tekstų, žiūrės video medžiagą, aiškinsis lietuvių kalbos gramatiką, lygins ją su rusų kalbos gramatika.

Amžius: 8–14 m.

Anglų kalbos būrelis

Anglų kalbos būrelis skirtas gilinti vaikų anglų kalbos žinias pasitelkiant įvairias priemones, skatinti vaikų kūrybiškumą, domėjimąsi užsienio kalbomis, gilinti jau turimas žinias.

Amžius: 7–15 m.

„Padėk mokytis kitaip“

„Padėk mokytis kitaip“ programos esmė – suteikti romų ir Naujininkų bendruomenės vaikams galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti per  neformalaus ugdymo užsiėmimus. Dienos centras – multikultūrinė aplinka, kurioje po pamokų susitinka įvairių tautybių vaikai. Jiems būtini grupiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai ieškotų dialogo, norėtų pažinti vieni kitus, griautų egzistuojančius stereotipus, ugdytų pasitikėjimą savimi ir kitais.

Numatomos veiklos parengtos atsižvelgiant į esmines problemas, su kuriomis susidūrėme dienos centre per ilgametę darbo patirtį. Vaikams stinga socialinių įgūdžių, kurie užkerta kelią pažinti pirmiausia save, o paskui ir kitus. Todėl daug dėmesio bus skiriama vaikų jausmams, emocijų valdymui, pagarbos skatinimui. Pastebimas ir higienos įgūdžių trūkumas, todėl kartu mokysimės sveikos gyvensenos ir asmeninės kūno priežiūros pagrindų. Ieškodami įdomių savęs pažinimo ir suvokimo metodų, dienos centro darbuotojai pasirinko dailės, kaip savęs pažinimo, metodiką. Piešdami įvairiomis technikomis vaikai turės galimybę per piešinius išsakyti tai, kas jiems svarbu.

Viena didžiausių problemų su kuriomis vaikai susiduria mokykloje ir už jos ribų – nepakankamos lietuvių kalbos žinios. Nesuprantant kalbos atsiliekama nuo bendro klasės lygio, dingsta motyvacija mokytis. Todėl labai svarbu taikant neformalaus ugdymo metodus mokytis lietuvių kalbos. Programoje numatomi kalbiniai žaidimai, pasakų skaitymas, kūrybinis rašymas, grupiniai užsiėmimai, kurių metu žaisime su kalba. Susikalbėjimas, bendradarbiavimas, vaiko, kaip aktyvaus sprendimų priėmėjo, įsitraukimas į dienos centro kasdienybę – visas programos veiklas apimantis tikslas.

Amžius: 10–14 m.

„VIEŠOJO KALBĖJIMO PAGRINDAI 2„ Vilniaus miesto 10-14 m. moksleiviams (anglų kalba)

Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti mums palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer)

Neformaliojo ugdymo programa „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei  tarpkultūrinius įgūdžius. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 10-14 metų moksleiviai atras, kad viešasis kalbėjimas, gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų.

Amžius: 7–9 m.

Anglų kalbos būrelis

Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai mokysis prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę filmus, animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių.

Amžius: 7–15 m.

Aktyvus anglų kalbos mokymasis

Programos veiklas numatoma vykdyti nuo 2016m. rugsėjo 1d. iki 2016m. gruodžio 31 d.. Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai“ lankytojams (suformuotai 15 asmenų vaikų grupei) planuojama 2val. trukmės užsiėmimai, vykdomi 2 kart per savaitę, viso 4 savaitinės valandos, 8 kartus per mėnesį. Programa vykdoma pasirinktomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį-sekmadienį, bei švenčių dienas. Programos vykdymui naudojamos menines vaizdines, garsines priemones, esant galimybei  organizuojant išvykas į gamtą ir kultūros/ugdymo institucijas, stiprins programos dalyvių- dienos centro socialiai remtinų vaikų ir paauglių meninius kūrybinius, saviraiškos ir užsienio kalbos gebėjimus. Programoje numatomi įvairūs interaktyvūs-meniniai ir terapiniai žaidimai, skatinantys mokytis užsienio kalbos. Taip pat per užsienio šalių kino filmų ištraukų žiūrėjimą, bus supažindinami  su kitų šalių kultūra, apie kurią, turės galimybę pasidalinti grupelėse, aptarti kitos kultūros tradicijas, bei ugdyti kalbos įgūdžius.     Programoje planuojamos ir išvykos į gamtą, kurių metu vaikai galės kūrybiškai susipažinti su aplinka, piešiant ir žaidžiant interaktyviai atvaizduoti ir išreikšti savo jausmus ir emocijas, bei stiprinti bendravimo įgūdžius. Numatytos išvykos į kitas kultūros/ugdymo institucijas, kuriose bus supažindinami dalyviai su jų neformalia menine kūrybine veikla, bei kalbinėmis programomis. Programos dalyviams numatyti kūrybiniai užsiėmimai ir per muziką, kurių metu bus lavinami ir meniniai, ir kalbiniai įgūdžiai. Naudojamos įvairios meninės priemonės skatins vaikus kūrybiškumo, ir suteiks malonaus poilsio bei atsipalaidavimo, gerins jų fizinę ir psichinę savijautą. Skatins dalyvius atrasti naujus mokymosi būdus ir juos aktyviai taikyti kasdienėje mokymosi aplinkoje.

 

Amžius: 6–19 m.

Anglų kalba - kalbėjimo ir tarimo įgūdžių pagrindai

Daugiakultūrėje visuomenėje svarbu puikiai valdyti bent vieną užsienio kalbą. Gebėjimas laisvai komunikuoti be ryškaus akcento, pakeičiant intonaciją, kirčio vietas, tampa privalumu, kuris galbūt ateityje padės bendradarbiavimo, bei karjeros srityse.

Programoje didžiausias dėmesys skiriamas anglų britų kalbos akcento įgūdžių tobulinimui, kurį yra ganėtinai sunku išmokti dėl skirtingų priebalsių ir balsių formavimo būdų, nei gimtojoje kalboje.

Programa skiriama vaikams, norintiems įgyti ar tobulinti anglų kalbos kalbėjimo ir tarimo įgūdžius. Programa pagrįsta visuminio  ugdymo principais, pasitelkiant mokiniams aktualias temas, įspūdžius, o turimas žinias nuosekliai plėtojant.

Programos paskirtis yra įgyti ir plėsti praktines kalbėjimo žinias, atkreipiant dėmesį į žodžių ir sakinių tarimą. Praktines žinias tiesiogiai taikant įvairiose užduotyse, mokymosi pratybose. Programoje didelis dėmesys skiriamas diskusijoms, temos yra parenkamos iš įvairių gyvenimo sričių, nuolatos tobulinant kalbos žodyną. Mokymo procesas siejamas su natūraliu bendravimu, siekiama, jog mokiniai gebėtų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose.  Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, užduotys yra individualizuojamos.

Pasirinkę dalyką mokiniai įgis pagrindinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių, lavins atmintį, įgis komunikavimo žinių, ugdys kritinio ir kūrybinio mąstymo bei bendradarbiavimo žinias

Amžius: 17–19 m.

Šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadieninės akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“  („Suteik kalbai pagreitį:-Taip!“) ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.