Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 7–11 m.

Lietuvių kalbos būrelis pradinukams

Programa yra skirta pradinių klasių vaikams, kuriems sunkiai sekasi įsisavinti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus, rašybą. Ypač laukiami vaikai iš rusakalbių, lenkiškai kalbančių šeimų. Užsiėmimuose vaikai skaitys, klausys lietuviškų tekstų, žiūrės video medžiagą, aiškinsis lietuvių kalbos gramatiką, lygins ją su rusų kalbos gramatika.

Amžius: 6–12 m.

Anglų kalbos būrelis

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tikslas - išsiugdyti elementarią užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, suteikiančią galimybę vartoti kalbą numatytomis programos temomis; ugdytis atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją ir kūrybingumą. Mokiniai gebės suprasti gyvą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis, kai kalbama normaliu tempu, suprasti nesudėtingų trumpų pasakojimų ir aprašymų pagrindinę informaciją, kalbėti monologu ir bendrauti su pašnekovu programos temomis ir situacijomis, bendrauti raštu programos temomis ir pagal pateiktas situacijas, taikyti tinkamas strategijas klausant, skaitant, kalbant bei rašant. Mes siekiame, kad mokiniai suprastų ir bendrautų nauja kalba, lygintų ją su gimtąją, ugdytųsi teigiamas kalbų mokymosi nuostatas, suvoktų užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį ir tarpkultūrinio bendravimo priemonę, susiformuotų pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.

Amžius: 7–9 m.

Anglų kalbos būrelis

Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai mokysis prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę filmus, animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių.

Amžius: 8–16 m.

Kūrybinis anglų kalbos mokymasis

Programos veiklas numatoma vykdyti nuo 2016m. rugsėjo 1d. iki 2016m. gruodžio 31 d.. Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai“ lankytojams (suformuotai 15 asmenų vaikų grupei) planuojama 2val. trukmės užsiėmimai, vykdomi 2 kart per savaitę, viso 4 savaitinės valandos, 8 kartus per mėnesį. Programa vykdoma pasirinktomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį-sekmadienį, bei švenčių dienas. Programos vykdymui naudojamos menines vaizdines, garsines priemones, esant galimybei  organizuojant išvykas į gamtą ir kultūros/ugdymo institucijas, stiprins programos dalyvių- dienos centro socialiai remtinų vaikų ir paauglių meninius kūrybinius, saviraiškos ir užsienio kalbos gebėjimus. Programoje numatomi įvairūs interaktyvūs-meniniai ir terapiniai žaidimai, skatinantys mokytis užsienio kalbos. Taip pat per užsienio šalių kino filmų ištraukų žiūrėjimą, bus supažindinami  su kitų šalių kultūra, apie kurią, turės galimybę pasidalinti grupelėse, aptarti kitos kultūros tradicijas, bei ugdyti kalbos įgūdžius.     Programoje planuojamos ir išvykos į gamtą, kurių metu vaikai galės kūrybiškai susipažinti su aplinka, piešiant ir žaidžiant interaktyviai atvaizduoti ir išreikšti savo jausmus ir emocijas, bei stiprinti bendravimo įgūdžius. Numatytos išvykos į kitas kultūros/ugdymo institucijas, kuriose bus supažindinami dalyviai su jų neformalia menine kūrybine veikla, bei kalbinėmis programomis. Programos dalyviams numatyti kūrybiniai užsiėmimai ir per muziką, kurių metu bus lavinami ir meniniai, ir kalbiniai įgūdžiai. Naudojamos įvairios meninės priemonės skatins vaikus kūrybiškumo, ir suteiks malonaus poilsio bei atsipalaidavimo, gerins jų fizinę ir psichinę savijautą. Skatins dalyvius atrasti naujus mokymosi būdus ir juos aktyviai taikyti kasdienėje mokymosi aplinkoje.

 

Amžius: 6–19 m.

Anglų kalba - kalbėjimo ir tarimo įgūdžių pagrindai

Daugiakultūrėje visuomenėje svarbu puikiai valdyti bent vieną užsienio kalbą. Gebėjimas laisvai komunikuoti be ryškaus akcento, pakeičiant intonaciją, kirčio vietas, tampa privalumu, kuris galbūt ateityje padės bendradarbiavimo, bei karjeros srityse.

Programoje didžiausias dėmesys skiriamas anglų britų kalbos akcento įgūdžių tobulinimui, kurį yra ganėtinai sunku išmokti dėl skirtingų priebalsių ir balsių formavimo būdų, nei gimtojoje kalboje.

Programa skiriama vaikams, norintiems įgyti ar tobulinti anglų kalbos kalbėjimo ir tarimo įgūdžius. Programa pagrįsta visuminio  ugdymo principais, pasitelkiant mokiniams aktualias temas, įspūdžius, o turimas žinias nuosekliai plėtojant.

Programos paskirtis yra įgyti ir plėsti praktines kalbėjimo žinias, atkreipiant dėmesį į žodžių ir sakinių tarimą. Praktines žinias tiesiogiai taikant įvairiose užduotyse, mokymosi pratybose. Programoje didelis dėmesys skiriamas diskusijoms, temos yra parenkamos iš įvairių gyvenimo sričių, nuolatos tobulinant kalbos žodyną. Mokymo procesas siejamas su natūraliu bendravimu, siekiama, jog mokiniai gebėtų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose.  Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, užduotys yra individualizuojamos.

Pasirinkę dalyką mokiniai įgis pagrindinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių, lavins atmintį, įgis komunikavimo žinių, ugdys kritinio ir kūrybinio mąstymo bei bendradarbiavimo žinias

Amžius: 17–19 m.

Šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadieninės akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“  („Suteik kalbai pagreitį:-Taip!“) ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.

Amžius: 15–17 m.

Šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 1 – 2 klasių gimnazistams „Speak English Fluently: Yes!“ („Angliškai kalbu laisvai: Taip!)

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 1 – 2 klasių gimnazistams „Speak English Fluently: Yes!“ ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.

Amžius: 9–11 m.

Mokykis vokiečių kalbos – tai smagu ir naudinga

Šiandien visi supranta, kad užsienio kalbos atveria kelius į platų pasaulį, jos svarbios darbinėje veikloje, siekiant išsilavinimo arba tiesiog padeda komunikuoti skirtingų tautybių žmonėms. Neabejotina kalbų lydere yra anglų kalba, kurios mokomasi jau nuo ankstyvaus amžiaus. Tačiau kitų kalbų mokėjimas dar labiau praplėčia vaikų akiratį bei suteikia daugiau galimybių ateityje.

Geros vokiečių kalbos žinios atveria galimybes geriau pažinti vokiškai kalbančias šalis, jų žmones bei tradicijas. Anglų kalba – būtinybė, vokiečių kalba – privalumas. Mokydamiesi vokiečių kalbos vaikai lavins  vokiečių kalbos įgūdžius, susipažins su Vokietijos kultūra, tradicijomis, bet ir mokysis, kaip gražiai bendrauti, kaip drauge atlikti užduotį, kaip pristatyti užduotis draugams. Programos turinys pritaikytas prie vaikų mėgstamos veiklos (kūrybiniai ir judėjimo žaidimai, dainos, projektai, kūrybinės užduotys), temos parinktos pagal amžiaus grupę

Amžius: 8–19 m.

Anglų kalbos programa

Siekiama ugdyti užsienio kalbos elementarią komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiuose asmeninio gyvenimo situacijose, saviraiškos užsienio kalba gebėjimus; plėtoti kultūrinę savimonę, skatinti suprasti kitokią mąstyseną, kultūrą, gyvenseną, gretinant užsienio kalbą su gimtąja, ugdyti norą dalyvauti interaktyviuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose.    

logo
Amžius: 4–7 m.

Mažoji akademija – anglų kalbos pradmenys mažiesiems

Nuo abėcėlės iki kelių sakinių ilgumo teminių tekstukų kūrimo. Ši programa skirta 4-7 metų vaikams, kuriems anglų kalba yra naujovė.  Užsiėmimų metu lavinsime kalbėjimo įgūdžius bei plėsime teminį žodyną žaisdami, bendraudami dialogais pagal pavyzdį, skaitydami bei klausydamiesi trumpų tekstukų, ir dainuodami.  Užsiėmimai vyksta šeštadieniais nuo 10:30 val. iki 11:30 val.

Amžius: 4–19 m.

Anglų kalba

Vaikai mokomi anglų kalbos

Amžius: 8–12 m.

Anglų kalbos būrelis

Anglų kalbos būrelyje vaikai susipažins su įvairiais anglų kalbos mokymosi būdais ir naudos juos praktiškai. Su pradinukais (3-4 kl. mokiniai) žaidimų ir dainų forma bus plečiamas žodynas, vaikai mokysis anglų kalbos gramatikos pagrindų. 5-6 klasės mokiniai gilinsis į anglų kalbos gramatikos subtilybes, lavins šnekamosios kalbos įgūdžius vaidindami situacijas ir naudodamiesi kitais teatriniu pagrindu paruoštais pratimais. Ugdymosi procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins juos, kiekvieną pagirdamas už teigiamas nuostatas, gimtąja kalba aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktą užduotį ir pasiektą rezultatą.

Amžius: 15–19 m.

„Kalbų pasaulis ir aš“ 15-19 m.

Daugiau nei 85% visų užsiėmimų bus skirta praktinei veiklai. Moksleiviai gebės laisviau kalbėti, bei užmegzti naujus pokalbius. Taip pat programos dalyviai bus supažindinti su kultūringu bendravimu bei patys tai praktikuos. Programa bus pateikta tėvams, kad mokiniai visuomet būtų pasiruošę prieš sunkesnes ar daugiau pastangų reikalaujančias užduotis (pvz: vaidinimas, projektas, prezentacija). Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateikti įvertinimai atskirai kiekvienam mokiniui. Viso kurso metu mokiniai už gerą elgesį, pastangas ir pažangumą gaus mažas staigmenėles, kurios džiugins ir motyvuos.

Amžius: 10–14 m.

„Kalbų pasaulis ir aš“ 10-14 m.

Daugiau nei 85% visų užsiėmimų bus skirta praktinei veiklai. Moksleiviai gebės laisviau kalbėti, bei užmegzti naujus pokalbius. Taip pat programos dalyviai bus supažindinti su kultūringu bendravimu bei patys tai praktikuos. Programa bus pateikta tėvams, kad mokiniai visuomet būtų pasiruošę prieš sunkesnes ar daugiau pastangų reikalaujančias užduotis (pvz: vaidinimas, projektas, prezentacija). Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateikti įvertinimai atskirai kiekvienam mokiniui. Viso kurso metu mokiniai už gerą elgesį, pastangas ir pažangumą gaus mažas staigmenėles, kurios džiugins ir motyvuos.

Amžius: 7–9 m.

„Kalbų pasaulis ir aš“ 7-9 m.

Daugiau nei 85% viso kurso bus skirtas praktinei veiklai. Moksleiviai gebės laisviau kalbėti, bei užmegzti naujus pokalbius. Taip pat, programos dalyviai bus supažindinti su kultūringu bendravimu bei patys tai praktikuos. Viso kurso programa bus pateikta tėveliams, kad vaikai visuomet būtų pasiruošę prieš sunkesnes ar daugiau pastangų reikalaujančias užduotis (pvz: vaidinimas). Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateikti įvertinimai atskirai kiekvienam mokiniui. Visų užsiėmimų metu mokiniai už gerą elgesį, pastangas ir pažangumą gaus saulytės formos korteles, kurias saugos ir surinkę tam tikrą skaičių kortelių bus apdovanoti.

Amžius: 6–11 m.

Šeštadieninė mokyklėlė „AK'MENUKAI“

Esmė: šeštadieninė miokyklėlė Pavilnio (ir apylinkių) bendruomenės vaikams:

Turinys:  gamta, muzika, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilė gamtai, pilietinę atsakomybę; moko dainų ir šokių, ritmo; ugdo kaimynišką bendruomeniškumą. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje aplinkoje – pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų. 

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų – draugauti su jaunesniais kaimynais, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta, naudotis įvairiais įrankiais ir instrumentais, drauge dirbti, dainuoti, kurti.

Amžius: 7–17 m.

Keliaukime anglų kalbos labirintais, pažindami pasaulį ir save

Mokomės anglų kalbos imitaciniu ir komunikaciniu būdu: skatinamas kalbos įsisavinimas pasamonės lygmeniu.  Vaikams daug džiaugsmo suteikia pačių pasidaryti darbeliai, rankų darbas, taip pat vaikai mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, kurti įvairiais vaidybines situacijas. Mokiniai atliks kūrybines ir kritinį mąstymą lavinančias užduotis (kryžiažodžius, galvosūkius, mins mįsles. Veikla įvairių švenčių metu lavins vaikų tarpkultūrinį suvokimą, skatins domėtis savo ir kitų šalių kultūra, švenčių šventimo tradicijimis.

Veikla, suderinta su kalba, suteiks džiaugsmo ir lems nesąmoningą jos mokymąsi.

Amžius: 6–12 m.

Būrelis "Tiksliukas"

Unikalus anglų kalbos mokymas apimantis loginį mąstymą, tikslų užsibrėžimą ir savo darbo įsivertinimą.

logo
Amžius: 10–13 m.

Anglų kalbos būrelis 3-5 klasių mokiniams

Anglų kalbos būrelio programa skirta 3-5 klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Dėmesys užsiėmimų metu skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbelius. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną.

logo
Amžius: 6–9 m.

Anglų kalbos būrelis 1-2 klasių vaikams.

Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų ir antrų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną.