Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 7–18 m.

Saulės mitai

Programos tikslas: studijuojant Lietuvos etnologų veikalus, kuriant spektaklį „Saulės mitai“, siuvant stilizuotus senovės lietuvių drabužius vaikai ir jaunuoliai įgis kultūrinę bei socialinę kompetenciją, puoselės tautines vertybes ir tradicijas bei vykdys etnokultūrinę sklaidą.

 

Programos uždaviniai:

1) Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams įgyti etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicinius etninius ir estetinius idealus.

2) Formuoti asmenybę, gebančią perimti kultūros paveldą per tautosakos pažinimą.

3) Kuriant stilizuotus senovės lietuvių drabužius ugdyti vaikų ir jaunuolių etnokultūrinį mąstymą, plėtoti gebėjimus ir skatinti kūrybiškumą.

4) Analizuojant įvairius tautosakos kūrinius, atrinkti tinkamiausius ir parengti spektaklio „Saulės mitai“ scenarijų.

5) Vykdyti lietuvių etnokultūrinę sklaidą pristatant tautosakos motyvais sukurtą spektaklį „Saulės mitai“ bei surengta vaikų piešinių parodą „Stilizuoti lietuvių drabužiai“.

 

Projekto įgyvendinimo etapai:

I- etapas: idėjos pristatymas, lietuvių etnologų veikalų studijos. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

II- etapas: tautosakos tekstų analizė ir parinkimas. Spektaklio scenarijaus rašymas. Scenografijos kūrimas. Senovės lietuvių drabužių eskizavimas. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

III- etapas: pagal parengtus eskizus spektaklio veikėjų drabužių siuvimas. Praktiniai užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

Spektaklio kūrimas. Repeticijos vyktų 2kartus per savaitę.

IV- etapas: įvyks lietuvių tautosakos motyvais sukurto spektaklio „Saulės mitai“ premjera.

V- etapas: projekto vertinimas (projekto dalyvių anketinė apklausa). Projekto apibendrinimas.

Amžius: 7–19 m.

Folkloro grupės „žvirblis“ programa

Programa skirta supažindinti vaikus su lietuvių tautine kultūra, išmokyti juos kalendorinių, apeiginių ir kitų dainų, pasakojamojo žanro kūrinių, šokių, žaidimų, tautodailės elementų; gaivinti tautinę pasaulėjautą ir savimonę ugdant pagarbą gyvybei ir gamtai.  

Amžius: 7–18 m.

Etnokultūrinio ugdymo programa

Programa skirta 7-18 metų vaikams. Mokymo proceso metu siekiama ugdyti mokinių estetinę nuovoką, pažinti tautodailę, dvasiškai augti ir atrasti save dermėje su gamta.

Supažindinti mokinius su lietuvių tautos tradicijomis, papročiais, kalendorinių švenčių apeigomis, tautosaka bei tautodaile, jos rūšimis.

Etninės veiklos studijose iš šiaudų kuria ornamentines ir simbolių kompozicijas, erdvinius žaisliukus bei vestuvinius sodus. Darbams naudojamos natūralios medžiagos: šiaudai, augalų lapai, žiedai, medžių šakelės ir molis.

Amžius: 6–16 m.

Etninės veiklos būrelis

Būrelio ugdymo paskirtis nukreipta į kūrybingos, įvairiapusės asmenybės formavimą, jauno žmogaus integravimą į pilietinę visuomenę. Skatinamas vaikų domėjimasis folkloru, papročiais, tautinio meno rūšimis. Tuo pačiu atliekamas prevencinis darbas. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu suteikiamos žinios reikalingos kiekvienam kultūringam mūsų šalies žmogui. Ugdomas patriotizmas, tautinė savimonė, puoselėjamos etninės kultūros tradicijos.

logo
Amžius: 6–12 m.

Medžiaginių lėlių gamyba

Šios programos esmė yra supažindinti su lėlių gamybos istorija bei tradicinėmis ir šiuolaikinėmis jų gamybos technologijomis, jas pritaikyti praktikoje gaminant lėles. Programa puoselėja gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie spalvų ir formų dermes. Susipažinimas su lėlių gamybos istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros tekstilės, kūrybos ir meno srityse. Pagrindinė naudojama technika yra rišimas rankomis komponuojant lėlės kūno dalis ir formas bei derinant medžiagas ir spalvas. Galimos įvarios lėlių temos; viena pagrindinė iš jų – lėlė lietuviškais tautiniais drabužiais. Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir išmokti rišti lėlę.

logo
Amžius: 8–19 m.

Tradicinių skiautinių siuvimas

Šios programos esmė yra supažindinti su skiautinių istorija ir tradicinėmis ir šiuolaikinėmis jų gamybos technologijomis bei jas pritaikyti praktikoje siuvant skiautinius. Programa puoselėja gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie spalvų dermes. Susipažinimas su skiautinių istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros ir viso pasaulio tautų kultūrų tekstilės, kūrybos ir meno srityse. Pagrindinė technika – įvairių spalvų medžiaginių skiaučių derinimas raštais /ornamentais, jas susiuvant rankomis su adata ir siūlu. Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir išmokti siūti skiautinį.

logo
Amžius: 13–19 m.

Senosios kapšadirbystės mokymai

Šios programos esmė yra supažindinti su senuoju kapšadirbio amatu, gaminių iš odos istorija ir technologijomis bei jas pritaikyti praktikoje gaminant odinius gaminius. Programa puoselėja gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie odos panaudojimo galimybes. Susipažinimas su kapšadirbio profesijos istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros ir viso pasaulio tautų kultūrų kapšadirbystės jos kūrybinės ir meninės gamybos srityse. Pagrindinė technika – gaminio eskizo piešimas, lekalų iš odos išsipjovimas ir jų susiuvimas rankomis siūlais bei adata naudojant kiek įmanoma autentiškus įrankius. Programa apima dvi pagrindines kryptis – senųjų baltiškų kapšadirbystės technologijų  tradicijų gaivinimą bei tradicinių ir modernių gamybos technologijų derinimą.  Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir pasigaminti dirbinį iš odos šia technika.

Amžius: 6–11 m.

Šeštadieninė mokyklėlė „AK'MENUKAI“

Esmė: šeštadieninė miokyklėlė Pavilnio (ir apylinkių) bendruomenės vaikams:

Turinys:  gamta, muzika, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilė gamtai, pilietinę atsakomybę; moko dainų ir šokių, ritmo; ugdo kaimynišką bendruomeniškumą. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje aplinkoje – pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų. 

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų – draugauti su jaunesniais kaimynais, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta, naudotis įvairiais įrankiais ir instrumentais, drauge dirbti, dainuoti, kurti.

Amžius: 6–19 m.

Lietuvių etninė kultūra

Vaikai mokomi pažinti tradicinę kultūrą, liaudies papročius, muzikinį folklorą. Dalyvavimas kalendoriaus šventėse, folkloro festivaliuose, koncertuose, vakaronėse, kituose renginiuose padeda lavinti atlikėjiškus įgūdžius, formuoja teigiamą santykį su tautos kultūriniu paveldu. Per liaudies meną atveriamas turtingas sociakultūrinių prasmių ir vertybių pasaulis. Mokiniai mokomi dainuoti liaudies dainas, šokti folklorinius šokius, groti tradiciniais instrumentais. Stiprinami socialiniai įgūdžiai.

Amžius: 6–11 m.

Jaunųjų gamtininkų būrelio programa

Pirmuose užsiėmimuose siekiama mokinius supažindinti su namuose dažniausiai laikomų prijaukintų gyvūnų ir paukščių biologinėmis savybėmis, auginimu, priežiūra ir veisimu bei ugdyti gebėjimus atsakingai jais rūpintis. Užsiėmimų metu mokiniai skatinami atlikti stebėjimus: sverti, matuoti, tyrinėti gyvūnų elgseną. Kituose užsiėmimuose siekiama toliau gilintis į Lietuvos laukinės gyvūnijos ir augalijos pasaulį, aiškintis jų vaidmenį gamtoje bei žmogaus įtaką jiems. Mokiniai skatinami savarankiškai dirbti pagal vadovo skirtas užduotis. Daug laiko skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems mokomojo objekto pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Taip pat jie vyksta į temines ekskursijas, žygius, dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, konferencijose, konkursuose.

Amžius: 8–13 m.

Etnokultūros studija

Programa „Etnokultūros studija“ yra skirta 1-5 klasių mokiniams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, tačiau ir iš arčiau pažvelgti į tradicinės kultūros įvairovę, jos interpretacijos galimybes, atrasti vietos etninei kultūrai savo kasdienėje veikloje, puoselėti jos tęstinumą bei meilę jai. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyvius susipažindinant su tradicinės kultūros elementais yra skatinamas ir jų asmeninis tobulėjimas, augimas, savęs pažinimas, meilė sau ir kitam, puoselėjamas dvasinis ir intelektinis ryšys su etnine kultūra, lavinami dalyvių tarpusavio bendravimo įgūdžiai, saviraiškos galimybės, kūrybiškumas.

Programos dalyviai turės galimybę išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, ratelių, žaidimų, pasidaryti nesudėtingų liaudies instrumentų (šiaudinių birbynių, skudučių, ūžlių, molinių švilpukų), iš arčiau susipažins su pasakojamąja bei smulkiąja tautosaka, nagrinės Lietuvos etnografinius regionus, gamins natūralaus bičių vaško žvakes, analizuos senovinius lietuviškus simbolius, ženklus bei ornamentus, susipažinę su kalendorinėmis šventėmis gamins Kalėdų žaisliukus bei Užgavėnių kaukes, margins velykinius margučius, susipažins su tradiciniais lietuvių amatais, analizuos senovės lietuvių pasaulėžiūrą ir t.t.

Šios programos metu vykdomos veiklos – teoriniai, praktiniai užsiėmimai, įvairių grupinių užduočių atlikimas, praktinės dirbtuvėlės bei  kitos vaikų drauge atliekamos užduotys gali pasitarnauti sprendžiant ir įvairias problemas, kylančias iš vaikų nepasitikėjimo savimi, motyvacijos ir bendravimo įgūdžių, susikaupimo, kantrybės, kryptingo tikslo siekimo, trūkumo. Nors darbas vyks grupėje, bus kreipiamas didelis dėmesys į kiekvieną vaiką individualiai, jo galimybes, susidomėjimą ar motyvaciją konkrečiame užsiėmime. 

Programa sudaryta taip, kad viename užsiėmime įgytos žinios pasitarnautų ir kituose užsiėmimuose – taip informacija įtvirtinama, vaikai geba analizuoti, lyginti, ugdomas kritinis mąstymas. Kiekvieną teorinį užsiėmimą lydi praktinės dirbtuvėlės, kurių metu teorinės žinios geriau įsisavinamos.