Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 6–19 m.

JAUNASIS TEISININKAS

Programa skirta vaikams ir jaunimui susipažinti su LR ir tarptautinės teisės normom, žmogaus, pilietinėmis teisėmis ir pareigomis, kodeksais, įstatymų rengimo ir taikymo tvarka. Užsiėmimų metu diskutuosime teisės tema, aplankysime teisėsaugos institucijas, susipažinsime su teisininkų profesija, žiūrėsime filmus teisės ir teisėtvarkos tema, aplankysime muziejus, mokysimės rengti teisės aktus.

Amžius: 13–19 m.

Internetinių puslapių kūrimas Vilnius

Programa skirta mokiniams, norintiems ne tik paviršutiniškai išmokti kurti internetinius puslapius, bet ir suvokti visus procesus, vykstančius "už uždangos". Visko bus mokomasi nuo nulio, tad mokiniams reikia tik noro. Mokslo metų eigoje bus mokoma dirbti su HTML, PHP, mySQL duomenų bazėmis, bus rodoma, kaip jas naudoti savo internetiniame puslapyje. Bus mokoma sudaryti puslapio struktūrą, paruošti išvaizdą. Bus visiškai aišku, kas yra FRONTEND ir BACKEND. Mokslo metų pabaigoje kiekvienas mokinys sukurs savo unikalų interentinį puslapį.

Amžius: 13–19 m.

Kompiuterinis programavimas Vilnius

Programa skirta mokiniams, norintiems išmokti kurti aplikacijas Windows kompiuteriams. Bekurdami aplikacijas mokiniai įvaldys C# bei .NET Framework, išmoks savo programėlėse naudoti duomenų bazes, jas modifikuoti bei kurti naujas nuo nulio, valdys darbą su failų sistemomis. Užsiėmimų metu bus paliestas įvadas į C# tinklo programavimą, išmoks sukurti programų apsaugą naudojant C# kalbą.

Amžius: 13–19 m.

Mikrovaldiklių programavimas ir elektronika Vilnius

Programa skirta išmokyti populiariausių pasaulyje ARM mikrovaldiklių (valdančių Audi, BMW ir kitus automobilius, net esančių NASA Curiosity marsaeigyje) programavimo pagrindų ir elektronikos principų bei taisyklių. Užsiėmimų metu moksleiviai kurs savo įrenginius ir sistemas, mokysis Embedded C programavimo kalbos, kuri yra naudojama kuriant aplink mus esančius prietaisus bei išmaniąsias sistemas.

Amžius: 7–18 m.

Vaikų programavimo būrelis per projektus bei žaidimus

  • vaikai įgaus neįkainojamos patirties – programavimo žinių
  • mūsų programavimo akademijoje pateikiamos užduotis lavina ne tik vaikų loginį bei analitinį mąstymą, bet ir kūrybiškumą, atidumą detalėms, darbo komandoje įgūdžius ir kt.
  • vaikai mokosi skaidyti didelius darbus bei problemas į mažesnius, dirbti etapais, planuoti į priekį. Taip pat tai lavina matematinius įgūdžius, erdvinį matymą.

Amžius: 11–14 m.

STEAM kompleksinis ugdymas neformaliajame švietime

Programa siekiama sudominti vaikus, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais ir menais įtraukiant juos į projektines STEAM sričių neformalaus ugdymo veiklas. Vaikai supažindinti su STEAM sritimis suteikiant jiems galimybę pasirikti norimą projektinę veiklą. Proceso metu bus suteikiama informacija apie ekonomiškumo ir ekologiškumo principų taikymo svarbą visose veiklose. Vaikai užsiėmimų metu bus skatinami stebėti socialinę, kultūrinę, gamtinę ir daiktinę aplinką, identifikuoti problemas bei skatinami savarankiškai ieškoti būdų joms spręsti mokslo, technologijų ir meno priemonėmis. Tokiu būdu kiekvienas vaikas, identifikavęs jam rūpimą ir įdomų klausimą/problemą/poreikį, galės pasirinkti norimą sprendimo būdą. Pavyzdžiui: socialinės problemos aktualizuojamos plakatais, kultūriniai poreikiai realizuojami meno kūriniais, daiktinė aplinka gali būti praturtinta savo dizaino gaminiais, bendravimo stoka gali būti užpildyta švenčių organizavimu. Vaiko pasirinktai projektinei veiklai bus pasiūlomos idėjos realizavimo technologijos, atkreipiamas dėmesys į gamtai draugiškų priemonių ir technologijų naudojimą. Vaikams bus suteikiama galimybė išmokti naudotis elektroniniais mikroskopais, naujos kartos spausdintuvais, dirbti su projektavimo programomis (Photoshop, InkScape, CorelDraw,  PinacleStudio), mokoma piešti eskizus naudojant elektroninę planšetę, projektuoti gaminius, lipdyti iš molio prototipus, skanuoti 3D skeneriu.

Amžius: 6–12 m.

Kūrybinių technologijų užsiėmimai (Vilniaus m.)

Kūrybinių technologijų užsiėmimai, skirti 7-12m. vaikams. Užsiėmimų tikslas - padėti vaikams lavinti šio amžiaus įgūdžius: kūrybiškumą, loginį mąstymą, komunikabilumą, smalsumą, lankstumą, į procesą įjungiant šiuolaikines technologijas.

Programą sudaro įvairaus pobūdžio kūrybinės užduotys (piešimas, konstravimas, muzika, judrūs žaidimai) bei darbas su šiuolaikinėmis technologijomis (pagrindinių programavimo konceptų mokymasis, žaidimų kūrimas, projektavimas ir pan.). Įgyti įgūdžiai/žinios gali būti pritaikomi praktiškai tiek mokykloje, tiek kasdienėje veikloje. 

Amžius: 6–15 m.

Matematikos būrelis „Matematika kitaip“

Tai galimybė populiarinti matematikos mokslą bei įrodyti, kad visuomenėje susiformavęs požiūris į matematiką, kaip į sunkų, sausą mokslą yra neteisingas. Per teigiamas emocijas, darbinę, kūrybinę veiklą, vaikai žinias įtvirtins giliau bei praskaidrins mokyklinę dieną, mokysis atrasti matematines  tiesas, teoriją sieti su praktiką, o praktiką su teorija.

Programos turinys sudaro galimybes ugdyti mokinių loginį, abstraktųjį mąstymą, lavinti atmintį bei dėmesio koncentraciją.  Mokymo programa sudaryta taip, kad užsiėmimai vaikams būtų linksmi, nenuobodūs ir motyvuojantys mokytis matematikos, skatinantys kūrybiškai mąstyti – jų metu atliekamos linksmos užduotys, įvairūs žaidimai, rengiami konkursai, turnyrai,  kuriami galvosūkiai, žaidimai ir jų pateikimas.

Amžius: 8–10 m.

„Programavimo valandėlė“

Moksleiviai užsiėmimų metu, panaudodami konstruktyvias Imagine Logo, Scratch programas ir kurdami žaidimus, filmukus, mokysis programavimo pagrindų, kūrybiškumo, problemų sprendimo. Susipažins su platesnėmis informacinių technologijų taikymo galimybėmis praktikoje, panaudodami mokomąją aplinką ScratchX ir elektronines priemones codebug („Išmaniuosius vabaliukus"). Užsiėmimų metu siekiama ugdyti mąstantį kūrėją, ne tik technologijų vartotoją. Moksleiviai, atlikdami užduotis, mokysis kūrybiškumo, kelti idėjas, ieškoti problemos spendimo būdu, pozityviai bendrauti, gerbti kitų nuomonę, vertinti savo ir draugų darbą.

Amžius: 8–14 m.

Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems

  1. ,,Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems “ skirta vaikų ir jaunimo dienos centro ,,Mūsų nameliai“ lankytojams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Įgūdžiai, reikalingi naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijos, šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau tampa kasdienybe. Šių įgūdžių trūkumas pastebimas vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų grupėje. Programos dalyviai bus supažindinti su informacinių technologijų naujovėmis, ugdomas jų informacinis raštingumas, mokoma dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis, skatinant mokinius naudoti informacinių technologijų galimybes ugdymo ir mokymosi procese bei kasdieniniame gyvenime.

Programos ,,Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems“ metu dalyviai, naudojant įvairius ugdymo metodus ir priemones, bus mokomi naudotis kompiuterinėmis programomis: teksto dorokliais, skaičiuoklėmis, pateikčių kūrimo bei kompiuterinės grafikos programomis.  Įgyti įgūdžiai bus pritaikomi praktiškai: kiekvienas dalyvis įvairiomis, mokiniams aktualiomis, temomis parengs pristatymą naudojant įvairias kompiuterines programas bei informacinius šaltinius.

Amžius: 13–19 m.

IT mokykla (Web programavimas II)

Programa skirta 6-12 klasių moksleiviams, trukmė – 1 mokslo metai. Mokiniai išmoks programuoti JavaScript kalba, taikyti standartines JQuery bibliotekos funkcijas, bei suteikti dinamiškumą tinklalapio elementams. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kurs projektą įrodydami įgytas žinias.

Mokymosi metų vaikai įgyja tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgauna kitų dalykinių kompetencijų.

Amžius: 13–19 m.

IT mokykla (Web programavimas I)

Programa skirta 6-12 klasių moksleiviams, trukmė – 1 mokslo metai. Mokiniai išmoks kurti tinklalapius naudodami šiuolaikines HTML ir CSS technologijas, parodys savo kūrybiškumą ruošdami tinklalapio grafinį šabloną. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kurs projektą įrodydami įgytas žinias.

Mokymosi metų vaikai įgyja tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgauna kitų dalykinių kompetencijų.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla (Kompiuterio techninė įranga. Operacinės sistemos. Taikomosios programos)

Pagal šią programą mokomi 7-11 klasių mokiniai. Mokymų turinys orientuotas į IT rinkos poreikius. Kursas yra įvadas į vieną iš specializacijų: programavimas, web programavimas arba sistemų administravimas. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros. Be to mokymų metu vaikai gali laikyti įvairius profesionalius sertifikatus. Mokymai orientuoti daugiausia į praktinių įgūdžių formavimą. Jų metu vaikai atlieka įvairius projektus (kuria programas, administruoja tinklus, kuria svetaines, surinkinėja kompiuterius, diegia operacines sistemas, kuria duomenų bazes ir t. t.) 

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla (Programavimas II)

Programa skirta 8-12 klasių mokiniams, trukmė – 1 mokslo metai. Kurso metu moksleiviai išmoks dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis (kurti programas darbui su duomenų bazėmis) bei programuoti 3D žaidimus. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kuria savo kursinį projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metu moksleiviai įgyja programavimo srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla (Programavimas I)

Programa skirta 8-12 klasių mokiniams, trukmė – 1 mokslo metai. Kurso metu moksleiviai išmoks programuoti C++ ir C# kalbomis. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kuria projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metu moksleiviai įgyja programavimo srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla (Sistemų administravimas II)

Pagal šią programą mokomi 8-11 klasių mokiniai. Mokymų turinys orientuotas į IT rinkos poreikius. Kursas yra viena iš specializacijų, kurios metu išmokstama diegti ir administruoti Windows Server OS, apsaugoti sistemas nuo įsilaužimo. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros.

Amžius: 14–19 m.

IT mokykla (Sistemų administravimas I)

Pagal šią programą mokomi 8-11 klasių mokiniai. Mokymų turinys orientuotas į IT rinkos poreikius. Kursas yra viena iš specializacijų, kurios metu išmokstama administruoti Linux OS ir jos tarnybas, vietinius kompiuterinius tinklus. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros.

Amžius: 7–10 m.

NKKM mokyklėlė II

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams. Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai – kurti 2D ir 3D kompiuterinius žaidimus, susipažinti su programavimo pagrindais.

Amžius: 7–10 m.

NKKM mokyklėlė I

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams. Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai – kurti knygeles, animacinius filmukus.

Amžius: 11–13 m.

Jaunųjų programuotojų mokykla

Programa skirta 10-13 metų moksleiviams. Programos esmė – išmokyti moksleivius informacinių technologijų pagrindų. Mokomasi diegti ir administruoti Windows OS, konfigūruoti tinklus bei dirbti tinkle. Išmokstama taisyklingai parengti dokumentus. Įgyjama programavimo žinių, išmokstama suprogramuoti nesudėtingus žaidimus. Mokomasi dirbti su multimedijos programomis. Vaikai įgauna pradinių žinių, kurias galės pritaikyti tolimesniuose moksluose.