“Žurnalistikos būrelis”


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Medijos
Telefonas: +37068353132
Kaina: 16.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 1.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Mokiniai susipažins su žurnalistinio darbo ypatumais, lankysis miesto laikraščių redakcijose, spaustuvėje. Sugebės kūrybiškai pasielgti sudetingose situacijose, plės savo akiratį ir sieks naujų žinių. Mokės suvokti viešai skelbtinos informacijos vertę,  išmoks save motyvuoti, siekti užsibrėžto tikslo bei planuoti laiką, susiformuos poreikį domėtis mokyklos bendruomenės gyvenimu. Mokinsis leisti ir leis savo grupės laikraštį.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Leidžiant laikraštį demokracijos principai kiekvienam numeriui bus renkamas atsakingasys redaktorius kuris planuos veiklą savo kolegoms, tarsys dėl skelbtinos informacijos turinio, mąstys kūribingai, inicijuos naujų idėjų įgyvendinimą ir įtrauks kitus. Visi dalyviai patys vertins savo pažangą aptardami atliktus darbus prie apskritojo stalo su kolegomis, numatys tolesnius žingsnius, rinksis strategijas ir priemones darbui atlikti.


Mokytojų kvalifikacija

Vyr.mokytojas, Lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, kvalifikacijos dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas


Mokytojų kvalifikacija

Vyr.mokytojas, Lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, kvalifikacijos dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.
Viso vietų: 30