Žaidimų programavimas Python kalba


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 8 (37) 46 04 66
El. pastas: info@itmc.lt
Kaina: 419.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 405.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Kursas skirtas moksleiviams draugaujantiems su matematika ir norintiems išmokti programuoti Python programavimo kalba. Python – universaliai pritaikoma programavimo kalba, turinti lengvai įvaldomą sintaksę. Kurso metu sprendžiami žaismingi taikomieji uždaviniai (pvz., robotuko maršruto programavimas ir pan.), aiškinami programavimo kalbos bei programų projektavimo principai, supažindinama su žaidimų grafikos kūrimu. Atliekamas baigiamasis darbas – grafinis kompiuterinis žaidimas..


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dėstytojas vertins vaikų pažangą balais atsižvelgdamas į vaikų iniciatyvumą, įdirbį, norą, siekį, domėjimąsi dėstomu dalyku. Skatins siekti žinių ir mokytis parenkant įdomias, smagias užduotis, pavyzdžius. Baigiamieji darbai bus vertinami mokymo įstaigos patvirtintos komisijos. Baigus mokymus ir apgynus darbą išduodamas pažymėjimas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.
Viso vietų: 7