Žaidimų kūrimas su Unity


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 8 (37) 46 04 66
El. pastas: info@itmc.lt
Kaina: 419.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 405.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos tikslas išmokti kurti kompiuterinius žaidimus su Unity žaidimų kūrimo varikliu. Paskaitų metu yra mokoma naudotis Unity įrankiu, taip pat mokoma objektinio programavimo pagrindų, supažindinama  su žaidimų kūrimo industrija. Žinios gilinamos kuriant populiarius kompiuterinius video žaidimus. Kurso pabaigoje programos dalyviai rengia projektinius darbus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dėstytojas vertins vaikų pažangą balais atsižvelgdamas į vaikų iniciatyvumą, įdirbį, norą, siekį, domėjimąsi dėstomu dalyku. Skatins siekti žinių ir mokytis parenkant įdomias, smagias užduotis, pavyzdžius. Baigiamieji darbai bus vertinami mokymo įstaigos patvirtintos komisijos. Baigus mokymus ir apgynus darbą išduodamas pažymėjimas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 11–18 m.