Žaidimų kodas - išmok programuoti (Vilnius)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37060007219
El. pastas: finupa@gmail.com
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. kodas - išmok programuoti programa yra informacinių technologijų ugdymo dalis. Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti programavimo kalbų, sukurti įdomų produktą – programėlę, internetinį puslapį ar žaidimą, įgyti naujų ar tobulinti jau turimas žinias. Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Programos pradžioje sugalvojamas projektas, kuris kiekvieną pamoką yra tobulinamas, o semestro pabaigoje yra pristatomas visuomenei.
  1. paskirtis yra suteikti pagrindinius programavimo įgūdžius, ugdyti technologinį išprusimą, estetinį suvokimą, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti technologines kompetencijas būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.
  2. veiklos sritys:
  1. kalbos ir technologinių priemonių įvaldymas;
  2. planavimas, projektinis, komandinis darbas;
  3. projekto apipavidalinimas;
  4.  
  5. panaudojimas ir idėjos įgyvendinimas praktikoje;

Pasirinkę šią programą mokiniai įgis pagrindinių programavimo įgūdžių, susipažins su įvairiomis programavimo kalbomis, jų skirtumais, ugdys problemų sprendimo, kūrybinius, komandinio darbo, socioemocinius įgūdžius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kaupiamas mokinio geriausių darbų aplankas. Geriausius mokinio nuomone darbus, įrašytus kalbos gebėjimus, kurie atlikti pagal mokymosi programą, atsirenka pats mokinys. Prieš atliekant darbus aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą. Vertinama individuali mokinio pažanga, pusmečio ir pasiekta per visus mokslo metus. Mokytojai surenka pirmuosius darbus, kuriuos vaikai atlieka pirmomis mokslo metų savaitėmis. Šie pavyzdžiai, vadinami pirminiais pavyzdžiais, bus pasitelkti siekiant nustatyti mokinio tobulėjimą ir pažangą. Mokiniai po pirmojo mokslo pusmečio savo išrinktus geriausius darbus palygina su pirminiais pavyzdžiais, aprašo kodėl būtent pasirinko šiuos pavyzdžius ir kelia tolesnius mokymosi tikslus. Antrajame pusmetyje mokiniai atlieka tokią pat darbų atrankos procedūrą ir metų gale lygina savo darbus su pirmuoju pusmečiu. Perėjus į kitą mokymosi kursą, su darbų aplanku, išlaikomas mokymosi darbo kryptingumas.


Mokytojų kvalifikacija

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 25 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.

2. Pedagoginių - psichologinių žinių kurso išklausymas. Išdavimo data: 2015 m. liepos 20 d. PP NR. 005175, Reg. nr. 30.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 3 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 25 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.

2. Pedagoginių - psichologinių žinių kurso išklausymas. Išdavimo data: 2015 m. liepos 20 d. PP NR. 005175, Reg. nr. 30.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 3 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Lektorius: Irena Garmuvienė
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.