Žaidimai (+ anglų kalba)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. skirta 7- 10 metų vaikams pradėti mokytis anglų kalbos to net nejaučiant – tiesiog žaidžiant. Sakoma, kad žaidimai neturi amžiaus: juos žaisti gali bet kas, jei tik supranta taisykles. Jokia kita veikla taip neįtraukia ir neatpalaiduoja, taip nepralinksmina ir nesukuria to bendrumo jausmo kaip žaidimas. Žaidžiant stiprėja ryšiai su draugais, lavinama vaizduotė ir kūrybiškumas, kaupiamos žinios at tiesiog nuoširdžiai pasijuokiama. Šios smagios programos „vinis“ – žaidimuose naudotis anglų kalbos žodžiais, frazėmis, posakiais ir paversti juos savo anglų kalbos žiniomis. Tam mums talkins visa gausybė įvairiausių žaidimų – judrieji, pasyvesni, muzikiniai, komandiniai, vaidmenų ir net pačių sugalvoti. skvere ir pan. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padės programos dalyviams atsiskleisti, linksmai, drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. dalyvių vienų su kitais pažanga bus skatinama žodiniu pagyrimu. Reflektuodami kiekvieno užsiėmimo pabaigoje programos dalyviai įvertins ugdymo procesą ir jo metu savo paties įgytas kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

  1. kalbos filologijos bakalauras ir magistras su pradinio ir pagrindinio mokymo kvalifikacija. 4 metų darbo patirtis ugdymo įstaigose .

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. kalbos filologijos bakalauras ir magistras su pradinio ir pagrindinio mokymo kvalifikacija. 4 metų darbo patirtis ugdymo įstaigose .

 


Lektorius: Elvyra Vidžiūnaitė
Lankančiųjų amžius: 6–10 m.