YAMAHA muzikos mokyklos programa "Linksmieji klavišai"


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37068247729
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

    YAMAHA muzikos mokyklos programa „Linksmieji klavišai“ – viena iš Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų programų, neturinti analogų muzikiniame vaikų lavinime.  Programą sudaro 1 vadovėlis ir 1 kompaktinė plokštelė; 1 knyga mokytojams su metodiniais nurodymais. Apima įvairius besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais orientuota į muzikinės kalbos mokymą. Programoje išnaudojami unikalūs vaikų muzikinės raidos šansai. Mėgdžiodami ir konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės kalbos mokosi taip pat, kaip gimtosios kalbos. Šis pakankamai ankstyvas mokymas užsifiksuoja ilgalaikėje atmintyje, dėka to, mokiniai kur kas geriau pasirengia tolimesnėms muzikos studijoms. Programos specializacija – grupiniai užsiėmimai. Daug specializuotų tyrimų atlikę programos kūrėjai teigia, kad muzikavimas grupėje tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Muzikuojant ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

    Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas: •    viešame koncerte, pasibaigus programai.  Koncerto metu dalyviai, mokytojai bei publika pagal parengtą metodiką rinks geriausiai pasirodžiusias grupes.  •    išduodant pažymėjimą apie išklausyto kurso trukmę.

 


Mokytojų kvalifikacija

    Aukštasis muzikinis, pedagoginis išsilavinimas. Kvalifikacijos kėlimas pagal specialią YAMAHA muzikos mokyklos seminarų programą.


Mokytojų kvalifikacija

    Aukštasis muzikinis, pedagoginis išsilavinimas. Kvalifikacijos kėlimas pagal specialią YAMAHA muzikos mokyklos seminarų programą.


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.
Viso vietų: 200