VšĮ Psichologinės sveikatos centras


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 8 610 610 88
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. jausmų mokyklėlė skirta 6-8 metų vaikams, norintiems geriau pažinti, suprasti ir valdyti savo jausmus. Linksmų ir įtraukiančių užsiėmimų metu, padedami vaikų psichologo ir penkių Kimochis personažų, vaikai ugdosi šias kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį nuovokumą, santykių kūrimo įgūdžius ir atsakingą sprendimų priėmimą. Mokymų pradžioje organizuojamas edukacinis užsiėmimas tėvams.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. pamokėlės metu vaikai gauna padrąsinantį grįžtamąjį ryšį ir yra mokomi jį suteikti savo grupės nariams. Drąsinanti, saugi ir kūrybinga bei žaisminga aplinka motyvuoja vaikus mokytis ir siekti pažangos.
  2. pažanga vertinama SDQ klausimynu ir Kimochis programos įsivertinimo forma prieš mokymus ir po jų, kad būtų galima stebėti ir įvertinti įgytas kompetencijas.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Bernatonienė yra įgijusi Vaiko ir edukacinės psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete. Turi 19 metų pedagoginio darbo su vaikais patirtį, bei mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Yra baigusi mokymus „Emocinio intelekto ugdymas integruojant programą „Kimochis“. Šiuo metu dirba psichologe VšĮ Psichologinės sveikatos centre, yra Vaikų linijos savanorė – savanorių mokytoja.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Bernatonienė yra įgijusi Vaiko ir edukacinės psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete. Turi 19 metų pedagoginio darbo su vaikais patirtį, bei mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Yra baigusi mokymus „Emocinio intelekto ugdymas integruojant programą „Kimochis“. Šiuo metu dirba psichologe VšĮ Psichologinės sveikatos centre, yra Vaikų linijos savanorė – savanorių mokytoja.

 


Lektorius: Milda Lukašonokienė
Lankančiųjų amžius: 6–8 m.