Vokalinių gebėjimų lavinimas.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37061021760
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Susipažinti su įvairaus žanro, stiliaus dainomis ir vokalinės technikos pagrindais. Siekti kad vaikai pajustų dainavimo malonumą ir džiaugsmą, įsitraukdami į muzikinę  koncertinę veiklą. Skatinti įgimtą vaiko kūrybingumą. Pagal galimybes dalyvaus respublikiniuose ar tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokymosi etapas (ciklas) baigiamas iš anksto numatytomis, aptartomis su mokiniais vertinimo užduotimis iš skirtingų veiklos sričių arba jas integravus. Su mokiniais nustatomi ir išsiaiškinami užduočių vertinimo kriterijai bei kiti reikalavimai. Vertinimas – ideografinis.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis – Klaipėdos konservatorija – muzikos mokytoja, pedagoginis stažas 30 metų, nuolat tobulinu visas turimas kompetencijas


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis – Klaipėdos konservatorija – muzikos mokytoja, pedagoginis stažas 30 metų, nuolat tobulinu visas turimas kompetencijas


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 50