Vokalinių gebėjimų lavinimas.


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37061021760
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Susipažinti su įvairaus žanro, stiliaus dainomis ir vokalinės technikos pagrindais. Siekti kad vaikai pajustų dainavimo malonumą ir džiaugsmą, įsitraukdami į muzikinę  koncertinę veiklą. Skatinti įgimtą vaiko kūrybingumą. Pagal galimybes dalyvaus respublikiniuose ar tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 50