Vokalinio dainavimo studijos


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052457441
Adresas: A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
Kaina: 8.11 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Meteoro vokalo studijos programos paskirtis – patenkinti 6-17 m. mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo pažinimo, įgūdžių lavėjimo bei saviraiškos poreikį ne pamokų metu, ugdant dalykines dainavimo ir bendrąsias kompetencijas, kurių ugdymas(is) padėtų dalyviams tapti aktyviais meninės bei dvasinės kultūros skleidėjais savo gyvenimo aplinkoje. Tikslas – ugdyti vokaliniu balsu muzikuojančią asmenybę, puoselėjant jos aktyvią saviraišką kultūrinėje aplinkoje. Ugdymo(si) formos – teoriniai užsiėmimai žinioms įgyti, praktinė veikla įgūdžių lavinimui, dainavimas koncertuose, festivaliuose, konkursuose, edukacinės išvykos. Vokalinio dainavimo repertuaras parenkamas atsižvelgiant į dalyvių amžiaus tarpsnių psichologijos ir balso fiziologijos ypatumus, į klubo bendruomenės, dalyvių tėvų kultūrinius poreikius. Tikima, kad įgyjamos asmeninės, dalykinės, socialinės kompetencijos stiprins vaikų ir jaunimo gerą savijautą, skatins patirti daugiau teigiamų emocijų, išmokys darbštumo, atsakomybės, padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, išsaugoti savo asmens individualumą, tapti meninės bei dvasinės kultūros puoselėtojais savo mikrorajone bei už jo ribų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pamokų metu bus taikomas formuojamasis vertinimas, kai kiekvieną pamoką bendrausiu su mokiniu individualiai, mokysiu per asmeninę patirtį, stebėsiu jų gebėjimus bei pastangas atlikti užduotis, skatinsiu mokytis iš bendraamžių. Norint pastiprinti, mokinius skatinsiu žodiniu būdu: „Tau puikiai sekasi“, „Atidžiau dirbk, tau pavyks“, „Gerai padirbėjai“, „Stenkis, žinau, gali geriau“. Bus ruošiami grupiniai ir individualūs pasirodymai.. Savo darbą grįsiu atvirumo, pagarbos kitiems vertybėmis. Sieksiu, kad vaikai bendrautų tarpusavyje.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 12
Laisvų vietų: 12