Visapusiškai harmoningos asmenybės formavimas su Aikido


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Kaina: 40.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 25.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Aikido treniruotėse vaikai atlieka daug įvairiausių fizines ypatybes lavinančių pratimų bei užduočių. Visų pirma tai koordinacijos, lankstumo, raumenukų lavinimas. Daug dėmesio skiriama teisingos laikysenos formavimui sėdint, stovint ar atliekant judesius. Daugelį kartų kartojant Aikido techninio arsenalo judesius vaikas įgyja pasitikėjimą, tvirtumą, gynybinius įgūdžius. Ne mažiau dėmesio skiriama teisingų nuostatų formavimui: pagarba partneriams ir treneriui, savidisciplina, atsakomybė už savo veiksmus, sveiko gyvenimo būdo nuostatos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai indvidualiai vertinami po užsiėmimų pokalbio su treneriu metu. Kartą metuose visi atlieka bendro fizinio pasiruošimo testą. Kartą metuose vykdomas visos asociacijos techninės kvalifikacijos egzaminas. Vaikams įteikiami atitinkamo lygio diržai ir diplomai. Vaikams diegiami savistabos ir savikontrolės įgūdžiai.


Mokytojų kvalifikacija

Visi asociacijos instruktoriai turi patvirtintus kūno kultūros ir sporto departamento pažymėjimus arba yra baigę aukštąjį sportinį ar pedagoginį išsilavinimą. Mūsų metodika ir atestacijų programa yra oficialiai pripažinta Pasaulinio Aikido centro, Aikido Hombu dodzio, Tokijus, Japonija. Daugelis turi juodojo diržo kvalifikaciją. Visi reguliariai veda užsiėmus, organizuoja demonstracijas bei vasaros stovyklas. Partneriai turi ilgametę patirtį savo srityje, yra patikimi ir patikrinti praeituose projektuose.


Mokytojų kvalifikacija

Visi asociacijos instruktoriai turi patvirtintus kūno kultūros ir sporto departamento pažymėjimus arba yra baigę aukštąjį sportinį ar pedagoginį išsilavinimą. Mūsų metodika ir atestacijų programa yra oficialiai pripažinta Pasaulinio Aikido centro, Aikido Hombu dodzio, Tokijus, Japonija. Daugelis turi juodojo diržo kvalifikaciją. Visi reguliariai veda užsiėmus, organizuoja demonstracijas bei vasaros stovyklas. Partneriai turi ilgametę patirtį savo srityje, yra patikimi ir patikrinti praeituose projektuose.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 360

Turi būti leidimas/pažyma iš šeimos gydytojo