Virtuali programavimo klasė 7-18 metų moksleiviams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos, Technologijos, Medijos
Telefonas: +37068333630
Programa akredituota

  1. skirta visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams (1-12 klasė), lavina moksleivio analitinį ir loginį mąstymą, kūrybiškumą, atidumą detalėms, požiūrį į problemą ir jos sprendimus, komandinį darbą ir moko programuoti plačiausiai naudojamomis programavimo kalbomis (HTML, CSS, JavaScript, HTML5, PHP, C#). Programoje gali dalyvauti visi moksleiviai ir jų galimybės mokytis neriboja jų gyvenamoji vieta – mokymai vyksta virtualioje klasėje, tačiau tik nustatytu laiku.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. darbai: laisvai pasirenkamos užduotys debesyje, už kurių įvykdymą kiekvienas mokinys gauna papildomų taškų bei ženkliukų.
  1. taškai: kiekvienas mokinys mokymosi metu kaupia taškus bei ženkliukus, taip surinkti taškai atspindi mokinio aktyvumą bei žingeidumą. Kiekviena grupė renka ir bendrus papildomus taškus, už kuriuos vėliau gali gauti įvairių skatinamųjų dovanų iš mūsų organizacijos. Papildomi taškai yra gaunami už pamokų lankymą, aktyvumą pamokose, gerai atliktas užduotis, bendradarbiavimą su kitais moksleiviais, pagalbą kitiems moksleiviams ir kt.

 


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461